Dinlere Göre Spiritüalizm Ne Demektir? İslam'da Spiritüalizm..

Spiritüalizm son zamanlarda kişiye özgü olarak ele alınır. Çünkü maneviyatta yaşayan her bir kişi hayat ya da deneyim açısından farklı boyutta ve şekildedir. Böylece dinler ve mezhepler farklı manevi etkileşimler yaratır. Bu da dini boyutta ve dini gerçeklerde farklı deneyim tasvir ve adlandırmaya sebebiyet verir. Örneğin tanrı (İslam dininde Allah) Tao Brahman Maha-Atman Shunyata Kutsal ruh Pneuma Prajna Maha-Puruşa Sugmad aslında tek bir gerçeklik tek bir inanıştır.


Şimdilerde büyük din grupları ve mezhepler farklı bir şekilde manevi akımlar ortaya çıkarmaktadır. Manevi inanışlar ve farklı dinler birbirlerinden etkilenerek birbirlerini kabul ederek adaptasyon sağlayarak farklı din grupları yaratabilir. Buna örnek olarak Hristiyan dininin ve Zen inanışının ortaya çıkması gösterilebilir.Bu da farklı dinlerin ortak noktada birleşmelerinin imkânsız olmayacağını göstermektedir.

Alıntıdır.