Paganlar bugün Frigga yı onurlandırıyor
17.09....

Frigg / Frigga İskandinaviyan mitolojisinde Ana Tanrıça ve Odin in eşidir . Cennetin değerli kıraliçesi Frigga annelik doğurganlık sevgi tanrıçası aynı anda evli kadınların koruyucusu olduğunu biliniyor.
Frigg ve Freya aralarında güçlü paralellikler var fakat yönleri farklıdır . Freya şaman olarak biliniyor Frigg ise herkesin geleceği görebilme yeteneğine sahiptir .