Druid öğretisinin sembolik anlatımına ve halka aktarılışına en güzel örnek kuşkusuz Taliesin (Güzel Yüz) öyküsüdür. Taliesin aynı zamanda ilk bardlardan ve Kelt şairlerinden biri olarak kabul edilir.

Gwerang’ın oğlu genç Gwion büyücü tanrıça Cerridwen tarafından bir kazana göz kulak olmakla görevlendirilir. Bu kazanın içinde büyücünün oğlu Afagddu için hazırladığı büyülü bir karışım kaynamaktadır çünkü Afagddu çok çirkindir ve annesi bu büyü ile onu güzelleştirmek istemektedir. Bu arada kazandan sıçrayan üç damla Gwion’un parmağına damlar ve Gwion da bunu yalar.

Gwion elini ağzına götürür götürmez bütün gizemler aydınlanır geçmişin şimdinin ve geleceğin bilgisine sahip olur . Bu arada Gwion bir başka gerçeği daha öğrenir ; Cerridwen onu öldürmek istemektedir çünkü büyücünün hazırladığı büyülü iksirde kullanmak istediği bileşenlerin içinde kendisi de vardır.

Bunu farkeden Gwion hemen kaçar Cerridwen ise onu yaşlı bir büyücü kılığında kovalar. Artık kendi de iksirden dolayı bir büyücü olmuş olan Gwion hemen bir tavşan şekline bürünür Cerridwen ise bir tazı olur. Gwion nehirde bir balığa dönüşür Cerridwen ise bir susamuru olur. Kovalamaca daha sonra göklerde devam eder . En sonunda Gwion bir buğday tanesine dönüşür Cerridwen ise bir kara tavuk olur ve buğday tanesini yer.

Dokuz ay sonra Cerridwen bütün çocuklardan çok daha güzel bir çocuk dünyaya getirir. Büyücü bu çocuğu deri bir torbanın içine koyar ve Beltaine bayramından iki gün önce dalgalara bırakır.

Galler ülkesinin kuzeyinde Gwyddno’nun oğlu ve kral Maelgwyn’in yeğeni Elphin’in attığı ağlara takılan bebek Elphin tarafından kurtarılır. Elphin ona Taliesin (Güzel Yüz) adını verir.

Aradan yıllar geçer . Elphin amcası Maelgwyn tarafından hapsedilir. Artık bir yetişkin olan Taliesin Elphin’i kurtarmak için harekete geçer ve ve kurtarmayı başarır. Şiir’in son dizeleri şöyledir :

“Dokuz ay boyunca Büyücü Cerridwen’in karnındaydım
Aslında küçük Gwion’dum
Şimdi Taliesin oldum”

Bu öykü de daha önce Tuân Mac Cairill öyküsünde gördüğümüz metamorfoz sembolizmi de yer almaktadır.

Öyküyü dikkatle incelersek Cerridwen oğullarını başka bir deyişle erginlenmeye inisye olmaya gelenleri “güzelleştirmektedir” daha farklı bir deyişle eğitim işini üstlenmiş bir druidestir.

Gwion’un iksirden aldıktan bütün gizemleri görmesi ve geçirdiği metamorfozlar da inisiyasyon aşamalarıdır. Bütün ezoterik öğretilerde olduğu gibi Gwion da yeni bir isimle yeniden doğmuştur.

Buradaki metamorfozlar da ilginçtir. Kelt takviminde sırasıyla tavşan av zamanı olan sonbaharı; balık yağmurları ile kışı ; kuş göçlerle ilkbaharı ve buğday da ekin ile yaz mevsimini sembolize etmektedir.

Bu örnekten de görüldüğü gibi Kelt öğretilerinde sembolizm çok çeşitlidir. Druid öğretisi bu şekillerde ve buna benzer öykülerde değişik sembollerle ve sözlü olarak aktarılmıştır. Bu tür öykülerdeki bazı motifler ayrıca Orta Çağ efsanelerinde de karşımıza çıkacaktır.


Erhan Altunay

KAYNAKÇA
BORDET Marcel La Gaule Romaine Bordas Paris 1971
BOUCHET René Druidisme et Christianisme Editions Télètes Paris 1992
BOURRE Jean Paul Secrets & Magie de l’Histoire de France Claire Vigne Editrice Clamecy 1995
CAESAR Julius Gallia Savaşı ( çev . Hamit Dereli ) Hürriyet Yayınları İstanbul 1973
CALDECOTT Moyra Women in Celtic Myth Destiny Books Vermont 1992
CHADWICK Nora The Celts Penguin Books London 1972
CHARPENTIER Louis Les Géants et le Mystère des Origines Robert Laffont Paris 1969
CUNLIFFE Barry Iron Age Communities in Britain Routlegde & Kegan Paul Ltd. London 1974
DURANT G.M. Britain Rome’s Most Northerly Province G.Bell and Sons Ltd. London 1969
DOTTIN Georges Les Littératures Celtiques Payot Paris 1924
ELUERE Christiane The Celts First Masters of Europe Thames and Hudson London 1992
EYDOUX H.P. Monuments et Trésors de la Gaule Librairie Plon Paris 1958
GANTZ Jeffrey Early Irish Myths and Sagas Penguin Books Middleesex 1981
GREEN Miranda Jane Celtic Myths British Museum Press London 1994
GREEN Miranda Jane Dictionnary of Celtic Myth and Legend Thames and Hudson London 1997
GUIRAND Félix Mythologie Générale Librairie Larousse Paris 1935
HOPE Murray The Ancient Wisdom of The Celts Thorsons London1995
KRUTA Venceslas Les Celtes Presses Universitaires de France Paris 1996
LAING Lloyd and Jennifer Art of the Celts Thames and Hudson London 1994
LEQUENNE Fernand Galat’lar (çev. Suzan Albek ) Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 1979
LOT Ferdinand La Gaule Marabout Verviers 1979
MATTHEWS Caitlin The Elements of the Celtic Tradition Element Books Limited Shaftesbury 1998
MARKALE Jean L’Epopée Celtique D’Irlande Payot Paris 1971
MONASTIER Marianne Gizli Kadın Örgütleri ( çev. M.Sakar ) Say Yayınları İstanbul 1996
MUTLU Belkıs Efsanelerin İzinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları İstanbul 1965
PENNICK Nigel Celtic Sacred Landscapes Thames and Hudson London 1996
PHILLIPS Patricia The Prehistory of Europe Penguin Books Middleesex 1981
PIGGOTT Stuart The Druids Thames and Hudson London 1994
POWELL T.G.E The Celts Thames and Hudson London 1995
RESS Alwyn RESS Brinley Celtic Heritage Thames and Hudson New York 1995
REZNIKOV Raimonde Les Celtes et le Druidisme Editions Dangles St-Jean-de-Braye ( France) 1994
SHARKEY John Celtic Mysteries Thames and Hudson London 1992
THEVENOT Emile Histoire des Galois Presses Universitaires de France Paris 1966
THIBAUD Robert-Jacques La Symbolique des Druides Editions Dervy Paris 1996