Pc Hilesi

Konsolu açın ([é] veya ["] ile) ve aşağıdaki kodları yazıp [enter]a basın. Not: Kodları aynen yazmalısınız (büyük-küçük harflere uygun olarak)

Cheat.GodMode() - Ölümsüzlük
Cheat.AddAmmo() - Cephane verir
Cheat.TuneWeapons()
Cheat.FullHealth() - Full sağlık
Cheat.NextMission() - Sonraki göreve geçer
Cheat.TuneImplants()
Cheat.ClearOverload()
Cheat.GiveAmmo9mmShort()
Cheat.GiveAmmo12mmShort()
Cheat.GiveAmmo14mmLong()
Cheat.GiveAmmoRockets()
Cheat.GiveAmmoEnergy()
Cheat.GiveAmmo8mmLong()
Cheat.GiveAmmoShotgun()
Cheat.GiveOCICrom()
Cheat.GiveMatsonACC()
Cheat.GiveNoNFrager()
Cheat.GiveC9S()
Cheat.GiveC9A5()
Cheat.GiveTAINitron()
Cheat.GiveMAXatron()
Cheat.GiveMatsonCAFS()
Cheat.GiveTC234Sup()
Cheat.GiveBjornHD()
Cheat.GiveTC234()
Cheat.GiveGLDragoon()
Cheat.GiveLeRogue()
Cheat.GiveOCIX4()
Cheat.GiveKnife()
Cheat.GiveGrenade()
Cheat.GiveClusterGrenade()
Cheat.GiveHealtex()
Cheat.GiveOCS()
Cheat.GiveCloakingDevice()