Sacred Grove Statue Puzzle'ın çözümü:

Sacred Grove Statue Puzzle'ın 3. seviyesini bitirdikten sonra sol aşağı sağ sağ yukarı sol yukarı yukarı sol aşağı aşağı sağ yukarı tuşlarına basın.