Bölüm kodları: 1. AAJIHGDDC
2. CGGHDGGDG
3. HDICICCII
4. IDHEHDGCC