hermetika Tot*a atfedilen bir yazılar bütünüdür.TOTeski Mısırda bilgeliginden dolayı tanrıya dönüştügü söylenen efsanevi bir ermiş kişidir.mısırda en azından M.Ö. 3000 yıllarından beri kutsanmış olan Totkutsal yazı sayılan hiyeroglifi icat ettiginin düşünülmesiyle büyük bir saygınlık kazanmıştır.mısırlıların bilgi ve ruhsallıgı karşısında huşu duyan YunanlılarTot utanrıların habercisi ve ölüler ülkesinde ruhların yol göstericisi olan kendi tanrılarından ayırt etmek istediklerinde onun üstün bilgeligini ululamak için 'üç kere yüce' anlamında 'Trismegistus'önvanını vermişlerdir.

TANRININ ZİHNİ -BÜYÜK ZİHİN hermes ögretilerinin merkezinde bir tek basit fikir vardır.Tanrı bir BÜYÜK ZİHİNİDR.mevcut olan her şey Tanrının zihninde bir düşüncedir.bu kitap Tanrının Zihninde bir düşüncedir.Bedenizniz de Tanrının zihninde bir düşüncedir.üzerinde konuşulan bu fikirler Tanrının Zihnindeki düşüncelerdir.bir an için kendi tecrübelerinizi gözden geçiririz.düşünceler ve duygular sizin zihniniz dahilinde mevcuttur.çevrenizdeki dış dünyayı biliyorsunuz.çünkü duyularınız size bilgi veriyor ki bunlarıda kendi zihniniz dahilinde deneyimliyorsunuz.zihniniz tamamen şuursuz kaldıgında hiç bir şey deneyimleyemezsiniz.nihai olarak hayatınızda mevcurt olan her şey kendi zihniniz dahilindedir.bununla beraberzihniniz bir fizik beden içine kapanmış olmakla kısıtlanmıştır.bir an için böyle olmadıgını tasavvur ediniz.bütün zamanlarda ve bütün yerlerde her şeyin şuuruna varmak içinözgür bırakıldıgını düşününüz. o taktirde var olanvar olmuş olan ve var olacak olan her şey zihniniz dahilinde bir düşünce halinde mevcut olacaktır.Tanrının Zihninin tabiatı böyledir.Tanrıbir fizik bedenle kısıtlanmamıştır.

Oiçinde he şeyin varlıgının sürdürdügü BÜYÜK ZİHİNİDİR. HermesTanrının Zihni ni her şeyi birleştiren BİRLİK (ONENESS)OLARAK tanımlar.bu ne demektir? yine kendi deneyimlerinize bakınız.siz zihninizle farklı farklı şeyler deneyimlersiniz.tam şmdi bu yzılanları okuyorsunuz.ondan önce belki bir şeyler yiyordunuzya da herhangi başka bir yapıyordunuz.nitekim bütün bublar zihnizleO deneyimlerinizin hepsini birleştiren Birliktir.aynı şekilde Tanrının Zihni de her şeyi birleştiren birliktir.Hermes bu Birlik in bütün zıtları içerdigini söyler.soguk sıcakhızlı yavaşsavaşbarışmelek şeytan vb...zihniniz tüm zıtları içeren tek bir şeydir.Hermesin ÖGRETİSİNE GÖRE BİR İNSANIN ZİHNİ TANRININ BÜYÜK ZİHNİNİN SURETİNDEN YAPILMIŞTIR.
hermes insan bir mucizedir diyerek kanaatini bildirir.

ve insan zihniyle sadece evreni anlamakla kalmayıp TANRIYI ( ATUMU) BİLECEK HALE GELECEGİMİZE İNANMAKTADIR.O ruhsal tekrar doguş deneyimleri yoluyla TANRI olabilecek ölümsüz bir ruh varlıgıdır.

Alıntıdır.