Ölüm bir canlı varlığın (insan hayvan ve bitkinin) hayati faaliyetlerinin kesin olarak sona ermesidir. Canlı varlıkların herhangi bir dokusunun canlılığını kaybetmesine de ölüm denir. Canlının ölümünden bahsedebilmek için hayati faaliyetlerin bir daha geri gelmemek üzere sona ermesi şarttır. Zira boğulma donma zehirlenme tehlikesi geçiren ve kalbi duran kişilerde suni teneffüs ve kalp masajı yapılarak durmuş gibi görünen solunum ve dolaşım fonksiyonlarının tekrar başlatılması çok kere mümkün olmaktadır. O halde kalp ve solunumun bir süre durması ölüm demek değildir.

Ölümden evvel kısa veya uzun olmak üzere agoni ismi verilen bir can çekişme devresi sözkonusudur. Bu devre müzmin hastalıklarda uzun ani ölümlerde ise kısa olur. Bu devrede dolaşım ve solunum sistemlerinde iyileşmesi mümkün olmayan değişiklikler meydana gelir. Agoni devresi birkaç dakikadan birkaç güne kadar uzayabilir. Bu devredeki bir şahıs tam olarak sessizlik ve hareketsizlik içinde bulunur dış uyarılara karşı tepki çok azalmış veya kaybolmuştur. Bütün sistemlerin çalışması bozulmuştur. Bazen bozukluklar düzelir gibi olur şahıs kendini çok iyi hissettiğini bile söyleyebilir. Bu durum ölüm öncesi görülebilen geçici bir iyilik halidir. İlk önce görme son olarak işitme duyusu kaybolur. Gözler yukarı ve dışa tavana bakıyormuş gibi bir hal alır gözbebekleri genişler. Göz akı ve göz kenarlarında yapışkan bir sıvı toplanır. Göz parlaklığını kaybeder arkaya doğru çöker. Refleksler ortadan kalkar. Alından soğuk iri taneli terle birlikte son bir gözyaşı damlası gelebilir şahıs ağlıyor gibidir. Nabız oldukça zayıflar. Kalp sesleri güçlükle ve çok hafif duyulur el ve ayaklar soğur fakat şahsın iç harareti bazan 42-43° dereceye kadar yükselir. Salya sümük idrar pislik meni dışarı çıkar ve neticede ölüm husule gelir. Bazı agoni durumlarında şuur kapalı olmakla birlikte akli melekeler zeka ve şuur bozulmaz.

Ölümün birinci dönemi fonksiyonel klinik veya formatik ölüm dönemidir. Bu dönemde kişilik kaybolur. Ölümün ikinci dönemiyse hücrelerin ölümü veya moleküler ölüm dönemidir.

Kalp nakli ameliyatlarından önce klinik ölüm; dolaşım solunum ve sinirle ilgili organların faaliyetlerinin son bulması şeklinde kabul ediliyordu. Kalp nakli ameliyatlarından sonra ölümün tarifindeki fikir ve araştırmalar değişik bir yön almıştır ve neticede beyin ölümü terimi ortaya çıkmıştır. Beyin ölümü yani klinik ölüm beynin bütün faaliyetlerinin durması ve bütün tedavilere rağmen geri dönmeyecek şekilde kesilmesidir. Bu ölümde dolaşım ve solunumu çalıştıran cihazlar çıkarılınca solunum ve dolaşımın durmaları da esas alınmaktadır. Beyin faaliyetlerinin durması elektroansefologramda düz bir çizginin görülmesiyle anlaşılır.
Ölüm teşhisinde kullanılan çeşitli metodlar sözkonusudur. Hekimlerce göz önünde bulundurulan ölüm belirtilerinden bazıları şunlardır:

Solunumun durması
Ölünün göğsüne bir bardak su konur. Canlıda solunum dolayısıyla su yüzeyi titrer. Ölünün ağzına ayna tutulur. Solunum varsa ayna buğulanır; fakat bu yol eski bir usuldür. Cesetteki kokuşma dolayısıyla da ayna buğulanabilir.

Kalbin durması

Vücudun hiçbir yerinden nabız hissedilemez kalp sesleri işitilmez elektrokardriyogramda düz bir çizgi görülür ki ölüm teşhisi yöntemlerinin en doğru sonuç vereni budur. Kan dolaşımının durduğu da çeşitli deneylerle tespit edilebilir.

Kanın tetkiki
Uzun süren hastalıklarda ölümden sonra pıhtılaşma olur boğulma şeklinde ve ani ölümlerde ise kan sıvı halinde kalır. Canlıda kan bazik reaksiyon verir. Ölümden 2-3 saat sonra ise kan asidik reaksiyon verir.

Ölümden sonra deri elastikiyetini kaybeder
soluk beyaz ve sarımtrak bir renk alır. Deride yara açılırsa yaranın dudakları genişlemez yakılırsa kan ve su toplanması görülmez.

Gözdeki bütün refleksler kaybolur

Gözbebekleri genişlemez olup ışığa cevap vermez.

ABD'deki bir kanun maddesine göre ölümün tarifi:[kaynak belirtilmeli]

* Dolaşım ve nefes alma fonksiyonları geriye döndürülmez bir şekilde durduğu zaman

* Beyindeki (beyin sapı dahil) bütün fonksiyonlar durduğu zaman ilgili şahıs ölü kabul edilir.

Bitkisel hayatta ise beynin kortikol faaliyeti durmuş ama beyin sapı faaliyetleri devam etmektedir. Yani şahıs görmez konuşmaz işitmez hareket edemez fakat dolaşım solunum ve bazı otomatik hareketler (uyuma sindirim...) devam etmektedir.

Ölünün yüzünde durumunda ölümünden sonra görülebilen değişiklikler başlar. Ölünün yüzünde ölüm halindeyken gördükleri sebebiyle korkunç veya gülüyormuş gibi bir şekil husule gelebilir. Ölümden sonra bütün kaslarda gevşeme olur. Göz kapakları kasları gevşediğinden kapaklar arası açık yarı açık veya kapalı olabilir. Bazan bu açıklık devamlı kalır bazen açık olan gözkapakları arası birkaç saat sonra daralır. Ölümden hemen sonra ağız açılır çene aşağıya düşer ölü katılığı husule gelince ağız bir santimetre kadar kapanır. Ölümden sonra kişi yer çekimi kanununa u***** yere düşer. Ölüm nerede vuku bulursa kişi orada kalır. Ölü katılığı halinde ise kişi ölüm anında bulunduğu pozisyonu muhafaza eder. Mesela su içerken bir eli bardakla ağzında oturur vaziyette bulunabilir. Ölü katılığı çözülünce bu durum da bozulur.

Isısı 5-15 derecede olan bir yerde yeni ölen bir şahıs saatte 1 derece soğu***** 24 saat sonra bulunduğu yerin ısısıyla aynı dereceyi bulur. Ölen şahıs çevre ısısına bağlı olarak su kaybeder ve neticede ağırlığı azalır. Gözün üstünde göz salgısı toplanmasından dolayı örümcek ağı meydana gelir.

Ölümden sonra yer çekimi etkisiyle damarlardaki kan cesedin alt kısımlarında toplanır ve koyu mor renkte ölü lekeleri meydana gelir. Ölü lekeleri vücudun yere dokunan kısımlarında husûle gelmez.

Ölümden sonra kaslarda sertleşme olur ki buna ölü katılığı ismi verilir. Ölü katılığı halk arasında iyi bilindiğinden cesedin çenesi ve iki ayağı biçimsiz şekil almasın diye bağlanır. Ölü katılığı bazen hafif ve kısa zamanda geçen şekilde olmak üzere her ölende meydana gelir. Çok nadiren görülmeyebilir. Ölü katılığı genellikle önce alt çenedeki adalelerden başlar. Sonra sırasıyla boyun yüz ve gövdedeki adalelerde meydana gelir. Ölümden genellikle 2-3 saat sonra başlar ölü katılığı 30 saat içinde tam bir şekilde meydana gelip kokuşmanın başlamasıyla 48-72 saat sonra çözülür.

Alıntıdır.