Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Osmanlı'da esrar ve içki içen padişahlar

  Tarihçi İlber Ortaylı Kafa dergisinde "Padişahların bir günü" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Osmanlı padişahlarının alkol ve tütün tüketmelerini gündeme getirdi.
  İlber Ortaylı bu soruların sürekli geldiğini belirterek padişahların sosyal yönünü yazdı. Ortaylı özetle yazısında şunları kaleme aldı:


  "Dördüncü Murat'ın kendisi hem içki içer hem de bazen afyon kullanırdı. Fakat bunların kamuda kullanılmasına asla izin vermez ve yasağa uymayanları son derece feci şekilde cezalandırırdı. Dördüncü Murat'ın içtiği hatta içmediği zamanlar paranoyasının azdığı biliniyor."

  "İkinci Abdülhamit veliahtken bazı içkileri ölçülü bir şekilde içer kardeşi Vahdettin'e de ikram eder. Ama sonra keser. İkinci Beyazıt da öyle gençken içmiş sonra kesmiş tamamen." İlber Ortaylı katıldığı bir televizyon programında Abdulhamid'in esrar içtiğini belirtmişti.

  "Fatih'in biraz içtiği anlaşılıyor. Ancak Fatih için "Hristiyan oldu" uydurmalarının hiçbiri doğru değildir. İkinci Selim içiyor. Birinci Selim asla içmiyor."


  "Sultan Reşat fevkalade dindar içmez. Muhteşem Süleyman'ın içkiyle tütünle bir alakası yoktur."


  Tarihçi Murat Bardakçı 05 Mayıs 2013 tarihinde Habertürk'teki köşesinde yayınlanan "Osmanlı'yı dedelerimin içkisi yıktı" başlıklı yazısında İslam dünyasının ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son halifesi olan Abdülmecid Efendi'nin risalesinden örnekler vermişti.

  Bardakçı bu yazısında Osmanlı'da içki içen padişahları yazmıştı. İşte Murat Bardakçı'nın o yazısı:


  "OSMANLI'YI BİTİREN İÇKİYDİ"

  Halife Abdülmecid Efendi 1920'li senelerde kaleme aldığı yayınlanmamış risalesine "Osmanlı Devleti'nin çöküşüne sebep olan dertlerin başında içki gelir. İçki dinen de yasaklanmıştır ve haramdır. Halife çocuğu olan şehzadeler bunu asla unutamazlar ve unuttukları takdirde hem ilâhî emirlere karşı gelmiş hem de millete ve Osmanlı Hanedanı'na verilmiş olan hilâfet ile saltanata ihanet etmiş olurlar. İçki içenlerin hilâfette ve saltanatta hiçbir hakları yoktur" sözleri ile başlıyor.

  Abdülmecid Efendi büyük boy kâğıtlara yazdığı bu 35 sayfalık risalesinde Osmanlı padişahlarının tamamı hakkında değerlendirmeler yapıyor. Aşağıda son halifenin içki konusunda yazdıklarının bazılarını özetleyerek naklettim:
  İKİNCİ BAYEZİD:

  Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin oğlu olan İkinci Bayezid pederinin heybetine ve büyüklüğüne sahip olmaktan mahrumdu. Ne babasından kendisine kalan büyük devleti idare edebildi ne de İslâm âleminin çöküşüne meselâ o zaman İspanya'da yıkılan Emevî Devleti'nin felâketine ve Avrupalılar'ın Müslümanlar'ı işkencelerle katletmelerine çare bulup ses çıkartabildi.

  En nihayet millete karşı vazifelerini yerine getirememesi ve içkiye olan düşkünlüğü yüzünden devletin geleceğinin büyük bir büyük felâket ile karşı karşıya bulunduğunu gören oğlu Yavuz Sultan Selim'in şiddetli müdahalesi ile ezilip bertaraf oldu. Felâketinin başlıca sebebi içmesi idi.  İKİNCİ SELİM:

  Kanunî Sultan Süleyman gibi büyük bir padişahın yegâne hatası âkıl evlâdı Şehzade Mustafa'yı feda ederek devletin idaresini İkinci Selim gibi bir sefih bir serhoşa bırakması idi ki yükselmenin sona ermesi işte böyle başlar. İkinci Selim Kıbrıs şarabı ile serhoş olan ve hiçbir işe yaramayan başını eski sarayda hamam mermerlerine çarparak parçalamış ve bu suretle lâyık olduğu manevî cezayı görerek vücudunu dünyadan kaldırmıştı.

  Artık bundan sonra sefahat işret şehvet ve israf devri başlamış; felâket yollarına doğru büyük adımlar atılmıştı. Uğranan her çeşit belâ fedâkâr millete yüklenmiş refah ve saadet uzaklaşmış ve arada bir yüzünü göstermiş ise de akşam güneşi gibi hemen batıp gitmişti.


  ÜÇÜNCÜ MURAD ÜÇÜNCÜ MEHMED:

  Bu iki padişaha "Osmanlı Devleti'nin amansız cellâdı" denmesi doğrudur. Her türlü rezaleti icra ederek Osmanlı Devleti'nin azametli saltanatını çöküşe mahkûm etmişlerdir. Üçüncü Mehmed şehzadelerin kafes arkasında yaşamaları kaidesini de icad etmiştir.  DÖRDÜNCÜ MURAD:


  Hakikaten en büyük padişahlarımız arasında sayılmak yeteneğine sahipti ve mertliği ile bütün Osmanlılar'ı hayrette bırakmıştı. Fazilet sahibi idi eski pehlivanların kaldıramadıkları demirlere ve gürzlere başka halkalar ilâve ettirir ve bunları kaldırarak hünerini icra ederdi.
  Bağdat ve İran seferlerine çıkan iktidar sahibi bu padişah geleceğin en büyük hükümdarı olmaya namzet iken içtiği rakının kurbanı olmuş; devletin talihini ve geleceğini İbrahim gibi akıl noksanı ve anlayıştan mahrum bir şahsa terkederek dünyadan çekilmişti.

  ÜÇÜNCÜ AHMED:

  Devletin en hassas zamanlarını Lâle Devri'ne çevirerek bütün milleti zevk ve sefahatle mestetti günlerini Sâdâbâd safâları ile geçirdi. Fırsatlar elden kaçtı zira padişahın eğlenceden başını kaldırıp devletin ufkunu görmeye zamanı yoktu; baksa bile görmek için bir kabiliyeti de bulunmuyordu.

  Sefahat kendisini tamamen ele geçirmişti. Çıkan bir isyan neticesinde saltanatı Birinci Mahmud'a terk edip başarısız şekilde bir köşeye çekilmeye mecbur oldu.
  İKİNCİ MAHMUD:

  Tarihimizin incelenmeye en fazla lâyık devirlerinden biri büyükbabam İkinci Mahmud'un iktidar yıllarıdır. Osmanlı Devleti'ni geçmişten alıp parlak bir şekilde geleceğe nakleden azimli bir padişah idi. Genç yaşında iken üzerine aldığı vazifeler o kadar önemli ve o kadar da zor idi ki geçmişten gelen dertlerin altında eziliyordu.

  Böyle zor bir zamanda üstlendiği görevi yerine getirebilmesi için gereken azmin ilmin ve irfanın yanında büyük cesarete de sahipti. Bu sayede bazı hatalarına rağmen devletin yeniden ayağa kaldırılması için gerekenleri yerine getirmeye muvaffak oldu ama ne çare ki eserini tamamlayamadan henüz genç sayılabilecek bir yaşta vefat etti.


  Sultan Mahmud'un yaptığı büyük işleri yarım bırakmasının sebebi ne idi?

  İşte aradığımız mesele budur!
  Başlattığı inkılâp kuvvetten düşmüş olan devleti her türlü zorluklar ile karşı karşıya bırakmıştı. İç sıkıntılar Rusya meselesi devletin bir vilâyeti olan Mısır'ın Mehmed Ali Paşa vasıtası ile bağımsızlığını kazanıp muazzam ve şevket sahibi Osmanlılar'ı mağlûp etmesi İkinci Mahmud Hazretleri'ni sıkıntıya sokmaya kâfi idi.

  Mısır'da kendisine karşı isyan eden Mehmed Ali Paşa'ya "Aradığım adam sen imişsin gel burada benimle beraber çalış Osmanlı'yı ihyâ edelim" diyeceği yerde Paşa'yı gıyabında idama mahkûm etmekle başına büyük dert açmış bu gibi dertler az imiş gibi çelik gibi vücudunu tahrip etmek için bir de içkiye müptelâ olmuş 55 yaşında tam tecrübeye sahip olmuş.

  SULTAN ABDÜLMECİD:

  Saltanata devletin en buhranlı zamanında gelmişti. Pederinin kendisine bıraktığı mühim ama tamamlanamamış vazifeyi üzerine alarak aynı siyaseti büyük bir iktidar ile devam ettirdi. Tanzimat'ı cihana ilân ederek bütün devletlerin itimadını kazandı.

  Osmanlı İmparatorluğu'nu Avrupa devletlerinin arasına kattı Kırım Savaşı'nı da kazandı ve memleketine büyük hizmetler etti. Ama binlerce defa yazıklar olsun ki babasından devraldığı işleri bitirebilmek için daha pek çok çalışması lâzım iken o da içkiye müptelâ oldu ve bu yüzden vefat etti.

  SULTAN ABDÜLÂZİZ:

  Pederim olan Abdülâziz Han Hazretleri Allah'a şükürler olsun ki bu gibi ahlâk zaaflarından hiçbirine müptelâ değildi. Hatta ağzına hayatı boyunca bir damla olsun içki koymadığı gibi tütün de kullanmaz ve kahveyi bile nadiren içerdi. Bu sayede oldukça kuvvetli bir bedene sahip olmuştu.
  On beş küsur senelik saltanatını hiçbir hastalık görmeden geçirdi. Ama kendisine ve başladığı büyük işlere yardım edecek tek bir kimseye bile sahip olamadığından tahttan indirilme felâketine maruz kalıp şehid edildi.
  ABDÜLMECİD'İN ÇOCUKLARI:

  Sultan Abdülmecid ardında saltanat makamına ve hilâfete namzet dört oğul (Beşinci Murad'ı İkinci Abdülhamid'i Sultan Reşad'ı ve Sultan Vahideddin'i kastediyor) bıraktı. Bunların hepsi ardarda tahta geçerek Avusturya sınırından Basra Körfezi'ne uzanan koskoca bir devletin çöküşünün sebebi oldular. Ben bu dört hükümdarı tarihin vereceği en şiddetli hükme bırakmakla yetiniyorum.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Peygamber değillerdi her ne kadar halka kulum deyip; kendilerini hazret görseler de gerçekte insanlardı. Insanoğlu hata yapar. Ama uyuşturucu kullanmak iğrençliktir. Afyonları patlamış hepsinin.(afyonu patlamak deyimi osmanlı zamanından gelmedir)

  Atatürk'e "ayyaş Türkiye Cunhuriyetini kurdu " diyenler kendi hazretlerinin ne halt yediklerini göremiyorlar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş