Osmanlı'da okula başlama merasimi: Amin Alayı


Osmanlı'da çocukların okul kaygıları renkli bir merasim olan Amin Alayı'yla gideriliyordu.


Emre Gül/ Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası
Osmanlılarda "ilkokul" diyebileceğimiz "Sıbyan Mektepleri" genellikle dört veya beş yaşına gelen çocukların ilk eğitim-öğretimlerini aldıkları yerdi.

Çocukların yaşamında önemli bir yer teşkil eden "okula başlama" Osmanlılarda son derece renkli ve değişik bir törenle gerçekleşirdi. "Amin Alayı" yada "Bed-i Besmele" denilen bu merasim özellikle ekonomik durumu iyi olan aileler tarafından bir düğün havasında icraa edilirdi. Bu noktada "Ercüment Ekrem Talu" kendisi için yapılan hazırlıkları şöyle anlatmaktaydı:

"Dört yaşımı doldurduğum gün evde hazırlıklara başlandı. Ben bunların benim için yapıldığını seziyordum.

Fakat sebebini anlamıyordum daha doğrusu çocukluğa has bir kayıtsızlıkla araştırmıyordum...Bana cici esvaplar dikilmişti...Önüme gelen beni okşarken müftehirane gülümsüyordu...Arada bir içime bir tereddüt bir endişe giriyordu. Sormak istiyordum: "Ne oluyor ne var ? Yine mi sünnet olacağım? Fakat oyuna dalıyor unutuyordum..."

Mektebe yeni verilecek çocuk hocanın mahallelilerin çocukların katıldığı bir törenle evinden alınır mektebe getirilir ve ilk dersini alırdı. Bunun için merasimden önce hocaya haber verilerek uygun bir gün belirlenir genellikle Pazartesi ve Perşembe günleri tercih edilirdi. Çocuğa yeni giysiler giydirilir yumuşak minderler doldurulur süslemeli bir cüz kesesi dikilirdi. Ayrıca bir "elifba" temin edilirdi.

Merasim günü için mektebin ilahici takımı da hazırlanır veya başka mekteplerin güzel sesli ilahici takımlarının da tutulduğu olurdu. Okunan ilahiler genellikle Yunus Emre'den seçilirdi. Çocuk tören öncesi evliya türbelerine götürülürdü.İstanbul esas alınacak olursa genellikle Eyüp Sultan Türbesi tercih edilirdi. Bu sahneyi yine "Ercüment Ekrem Talu" şöyle anlatmaktaydı:

"Derken bir sabah yataktan fırlayıp bermutad kendimi bahçeye atacağım sırda nenem beni kolumdan tuttu. Bugün bahçeye inmek yok! dedi Haydi dadın seni giydirsin de sokağa gideceğiz.

-Nereye?
-Eyüp Sultan'a
-Niçin?
-Ziyarete.

..Öbür sefer (sünnet olmadan önce) de Eyüp Sultan'a gitmiştik. Koca kavuklu bembeyaz torba sakallı türbedarın heybetli huzuruna çıkmış toprak kokan türbenin içinede iri taneli binlik tesbihten geçirilmiştim...Ardından eve kaygı ile dönmüş dünyadan ziyade ahirete yakışan bu garip merasimin manasını anlamaya çalışmıştım...Sonra arası çok geçmeden üç buçuk yıllık mevcudiyetimi ilk defa isyan ettiren bir hadise ile karşılaşmıştım.(Sünnet !). Ben bir daha Eyüp Sultan'a gider miyim! Odadan kendimi dışarıya attığım gibi doğru bahçeye koştum..kuytu bir yere gizlendim...ve çok geçmeden gizlendiğim yerde yakalandım. Yarı tehdit ve yarı vaat ve vaitle beni giydirdiler kuşattılar nemli gözlerimi elimin tersiyle silerek yola çıktım..."

Mektebin diğer çocuklarıda güzel ve yeni elbiseler giyerek mektepte toplanırlardı. Önde mektebin hoca kalfa ve bevvabı olduğu halde ilahici takımını da takip ederek kendilerine işaret edilen kısımlarda "Amin" diye bağırarak yeni talebenin evine gelirlerdi. Bu aşamada tören ya evde yada mektepte devam ederdi.

Alay mektebe yeni başlayacak çocuğu da alarak tekrar ilahilerle yola çıkarlardı. Bu arada Alay daha da kalabalıklaşırdı. Çocuk bir faytona veya midlliye bindirilirdi. Tören evde yapılacaksa şehirde tur atıldıktan sonra tekrar eve dönülür mektepte yapılacaksa oraya gidilirdi. Burada da ilahiler okunur ve gülbank çekildikten sonra alay sona ererdi.

Ardından eve veya mektebe geçilir ve çocuğa ilk dersi verilirdi. Misafirler arasında ulemadan büyükler varsa hoca yerini ona terkederdi. Minderine oturup rahlesi üzerindeki elifba cüzünü açan çocuk hocanın vereceği işareti ve sözlerini beklerdi. İlk derste çocuğa genellikle bir dua ve sadece Elif harfi ile birkaç harf tekrar ettirilir ve ders sona eredi.Bu noktada yine "Ercümet Ekrem Talu":

"...Loş rutubetli bir avludan geçtik basamakları kımıldayan dar bir merdiven çıktık. Genişçe bir odaya girdik sağda kızlar oturmuş bekliyorlar. Benimle birlikte gelen erkeklerde sol tarafa geçip yerleştiler. Kalfa minderimi getirdi hocanın alçacık bir çekmeceden ibaret olan kürsünün önüne koydu. Sonra beni onun üzerine diz çöktürttü. Kartal burunlu siyah çember sakallı şerabi renkte sof cübbeli Hocaefendi Arapça birşeyler söyledi; çocuklar o söyledikçe muttasıl hep bir ağızdan "Amin" diye bağırıyorlardı. Bu aminlerin arkası kesilince yine kalfanın yardımıyla kesenin içinden "Elifba" mı çıkardım hocaya verdim.

-Rabbi yessir!
-Rabbi yessir!
-Vela tu'assir!
-Vela tu'assir!
-Rabbi temim bi'l-hayr!

-Rabbi temim bi'l-hayr!(Allahım kolaylaştır zorlaştırma Rabbim hayırla tamamına erdir.)

-Aferin!

Dalgınlıkla ben bu aferini de takrar ettim. Çocuklar bir kahkahadır kopardılar. Göz ucuyla hocaya baktım kaşını bile kımıldatmamıştı. Kalın parmağını "Elifba" nın üzerinde koydu; benim üzerimde o ilk gün gök gürlemesi tesiri yapan sesiyle:

-Elif be te se cim..dedi.

-Elifbetesecim!

-Hoca başını kaldırdı."Bugünlük bu kadar yeter!
Yerimden kemal-i gurur ile kalktım....Son bir dua tekrar edilirken arkama dönmüş arkadaşlarımı azametle süzüyordum. Dün akşama kadar kızıl bir cehl içinde puyan olan ben artık allame-i cihan kesilmiştim....." demekteydi.

Ardından yapılan dua sonrası çocuk hocasının ve misafirlerin ellerini öperdi. Kur'an okunur sonrasında yemeğe geçilir ve lkma dağıtılırdı. En sonunda törene katılan tüm çocuklara ilahicilere Hoca Kalfa ve Bevvab'a çeşitli miktarlarda para verilir kumaşlar hediye edilirdi. Bu merasimle çocuk aile içinde ve toplumda yeni bir statü kazanır ve hayatının bu yeni safhasında hatırında kalan güzel bir anıyla okul hayatına başlardı.

Kaynaklar:
Ali Karaçam Osmanlı'yı Cihan Devleti Yapan 150 Sır Bilge Yay.İstanbul 2001.
İsmail Kara-Ali Birinci(Ortak) Bir Eğitim Tasavvuru olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri Dergah Yay.İstanbul 2005.
Nigar Ayyıldız Saray Merasimleri Doğu Kütüphanesi Yay.İstanbul 2008.