Son padişah Sultan Vahideddin'in mezar kitabesiİtalya’nın San Remo kentinde hayatını kaybeden Sultan Vahideddin'in Şam’daki Süleymaniye(Sultan Selim) Cami haziresinde bulunan kabrine ait kitabe

Emre Gül / Dünya Bülteni / Tarih Dosyası


Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî
Es-Sultân ibnü’s-Sultân
Es-Sultân Muhammed Vahideddin Hân-ı Sâdis ruhuna
Fâtiha
Velâdeti 21 Şubat 1861(20 Receb 1277)-Vefâtı 16 Mayıs 1926(18 Zilhicce 1345)
Günümüz Türkçesiyle: Sonu olmayan daimi hayat sahibi “O”dur.(Allah’tır.)Sultanoğlu Sultan olan Altıncı Sultan Muhammed(Mehmed) Vahideddin Han’ın ruhuna Fatiha. Doğumu 21 Şubat 1861-Ölümü 16 Mayıs 1926
Mermer lahdin etrafında da yine talik hatla Bakara Sûresi’nin“Ayete’l-Kürsî” ismiyle maruf 255. Ayeti yazılıdır.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]