Kılıcın yapamadığını adalet yapar.

Dünya bir hayaldir.

Dünya kimseye payidar değildir.

Eğer ben padişahım diye benim lehimde bir karar verseydin seni bu kılıcımla öldürürdüm. (Aleyhinde karar veren kadıya)

Dünya ne kadar küçük.. (haritayı ikiye bölerek) Biz Doğu tarafını elimizde tutacağız.

Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Kanuni bu dünyadan eli boş gitmiştir.

Bre Hayrettin bir kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Siz in misiniz yoksa cin misiniz? Bana ister manzum ister mensur bir eser yaz ben de haine-i amiremde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret ve ders olsun. (Barbaros Hayreddin Paşa'ya Gazavat-ı Hayrettin Paşa'yı yazdırmak için fermanı)

Devlet adalet üzerine inşa edilir.

Bir sapkın Divanımıza gelir ve Peygamberimiz hazretlerinin yüksek fanına gölge düşürür saçma sapan konuşmaya cürret eder ve saçmaladığı delillerle isbat edilip susturulamaz çıkar gider. Buna sebep nedir?

Mevkiler önce Allah'a sonra Devlet-i Aliyye'ye karşı sorumluluktur.

Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz.

Bre Hasancan devletin işi görmezden gelmek değildir. Elbet zulmedenler saptanıp cezasını çekecektir.

Altın ver altın ver ki görsünler hazinenin kudretini.

Denizde savaşmadan karada fetih olmaz.

Dostum; ben gönlümü senden yana yolladım onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil.

Bu ne güzellik bu ne yüz bu ne kokudur? Aklım saçının kokusuyla doludur Muhibbi (Kanuni) ansızın divane oldu bu ne aşk bu ne dert bu ne huydur? (Hürrem Sultan'a atıf şiirlerinden biri)

Bu harp demektir! Biz hakareti sineye çekecek kudretsizlerden tabansızlardan değiliz. Tez zafer hazırlıkları tamamlansın. Belgrad Kapısı'nı kırmaya andımız vardır.

Kafirin tedbiri bizi yolumuzdan çeviremez. Rodos illa alınacaktır. Yiğitlik bu mudur? Niçin gayret göstermezsiniz? Rodos şiddetli topçu ateşi ve hücumlarımız karşısında hala ayakta sallanıyor da neden bir türlü düşmüyor?

İçime kibir girdi. (Mohaç Savaşı sonrası söylediği rivayet olunur)

Onlar (Fatih Sultan Mehmed ve devlet erkanı) İstanbul'u fetheylemek gibi büyük bir erdeme ulaştılar. Onları kendimizle bir tutamayız.

Hiçbir şeyi ben yaptım deme. Ele geçirdiğin tüm kaleler kazandığın tüm başarılar Allah'ın bir lütfudur.

Hayreddin! Seni Fransızlara yardım etmek ve İspanya üzerine yüklenmek üzere başkomutan yapıyorum. Bu seferki vazifen çok ağırdır. Çünkü Fransızlardan başka Akdeniz'de kimlerin donanması varsa onlara meydan okuyacaksın. Kapıkulundan gerekli sayıda tüfekçiden başka sana istediğin kuvvetleri de vereceğim.

Ey Fransa Kralı Fransuva! Sefir-i Kebirimden aldığım mazhara göre haberim oldu ki memleketinde dans namında Ala Mele-İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun. İş bu Name-i Humayunumun eline vusulünden itibaren bu rezalete son vermediğin takdirde Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum.

Dünyanın efendisi ben değil reayadır ki ziraat ve çiftçilik emrinde huzur ve rahatı terk ile iktisap ettikleri nimetle bizleri yaşatırlar.