İstanbul'un tarihi semti Balat'ta petrol bulunduğuna dair bir Osmanlı belgesi ortaya çıktı.
1 Ekim 1915 tarihli belgeye göre Balat'taki Molla Aşki Mahallesi'nde petrol emarelerine rastlanmış ancak bölge yerleşim alanı olduğu için petrol aramalarına izin verilmemiş.

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE BAŞLANDI

İstanbul'daki Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'ndeki belgeyi bulan tarihçi Derviş Başa "Özellikle Padişah II. Abdülhamid döneminde Osmanlı coğrafyasında petrol arama çalışmalarına hız verilmişti. Ancak ulaştığımız bu belge İstanbul'da da petrol bulunduğunu gösteriyor'' dedi.

PETROLÜN ÇIKTIĞI ADRES BELLİ
Tek sayfadan oluşan belge Meclis-i Vükela yani dönemin Bakanlar Kurulu kararı. Başa tarihi belgede yazılanları şöyle özetledi: "Belgede petrolün çıktığı adres tam olarak tarif edilirken; yer bazı isimlerle de desteklenmiş. Belgede İstanbul Balat'ta Tekfur Sarayı'nın Molla Aşki Mahallesi'nde Hayim Bahar'ın sahip olduğu evin kapısı nın önünde petrol emarelerine rastlandığı belirtilerek bu petrolün kaynağının ve servetin derecesinin araştırılması Mısırlı doktor Ahmet Fuad Bey'e ruhsat verilmesi için Meclis-i Vükela'dan (Bakanlar Kurulu) özel izin talep edildiği vurgulanıyor.

Sonuçta Meclis-i Vükela'da petrol araştırması için ayrıcalık tanımaya gerek görülmeyerek özel izin verilmemiş Ticaret ve Ziraat bakanlıklarının vereceği bir izinle petrolün rezerv ve kaynaklarının araştırılması eğer önemli bir kaynağa rastlanırsa özel kanunla izin verilebileceği belirtilmiştir."

SAVAŞ OLDUĞU İÇİN VAZGEÇİLMİŞ
Derviş Başa bu kararın alınmasında Balat'ın yerleşim alanı olmasının büyük etken olduğunu ifade ederek "Ayrıca arşivde şu ana kadar dönemin Ticaret ve Ziraat bakanlıklarınca Balat'ta petrol aranmasına ilişkin özel izin verildiğine dair belgeye ulaşamadık. Ancak iznin talep edildiği 1915 yılının şartları düşünüldüğünde I. Dünya Savaşı sürerken yaşanan maddi yetersizlikler veya diğer önemli konular yüzünden bu kararın devamı getirilememiş olabilir" diye konuştu.

ABDÜLHAMİD'İ TAHTTAN EDENLER PETROLE İZİN VERMEDİ
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Metin Hülagü "Her şeyden önce çok ilginç bir belge. Meclis-i Vükela'nın gündemine geldiğine göre ciddi bir vesika. Bu belge petrol ve doğalgaz araştırmalarına ışık tutulabilir. Petrol denildiğinde ilk olarak II. Abdülhamid dönemine bakmak gerekir. Çünkü II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin birinci nedeni İslamcılık politikasıysa diğeri de petroldür. II. Abdülhamid petrolün önemini Fransız ve İngilizler gibi kavramıştı.''


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]