Sultan Vahideddin İstanbul'dan Ayrılırken

Sultan Vahideddinİstanbul'dan ayrılırken "atıldımsatıldımhak benimdi" gibi hiçbir beyanname yayınlamadığı gibiistifa ettiği yönünde de bir şey duyurmuyor.Kendisi11 Kasım 1922 de İngilizlere yazdığı bir mektuptahayati tehlike altında olması dolayısıyla İngiltere'ye sığındığını bildiriyor.Bunu sözlü olarak yapmışİngilizler yazılı olarak yapmasını istemişler.Yine de Sultanbu başvuruyu yazılı olarak yapıp yapmamayı çok düşünmüş.Fakat yapabileceği başka bir şeyyazabileceği başka kimse yoktu.


Neden İngiltere?

Seçenekler arasındaki FransaAnkara Hükümeti ile antlaşma imzalamıştı ve İstanbulda öylesine bir işgal kuvveti bulunduruyordu.İtalya'nın zaten Ankara ile arası çok iyiydi.Sultan'ın İtalya'ya sığınmasıİtalyanların Ankara hükümeti ile aralarının bozulması demekti.Padişahın Yunanlara sığınması söz konusu bile değil.
Boğazların denetimi İngilizlerin denetiminde...Yani Padişahın Karadeniz'e çıkıp oradan Romanya'ya geçme şansı da yok.Göründüğü gibi her yol İngiltere'ye çıkıyordu.O yüzden "İngiliz uşağıydı" gibi yorumlardan kaçınmak gerekir.

İstanbul'dan Ayrılırken Neleri Vardı?

Doktoru Reşat Paşayaveriyakın damatlarından birisekreteriHarem ağalarından birioğlu Ertuğrul Efendi yanında olan isimlerden bazıları.Peki cebinde ne var Padişahın? Hemen hemen hiçbir şey yok.Kendi altınlarıyüzüklerikasasındaki değerli eşyalar;eş ve kızlarından hiç kimseye de bir şey almıyor.Maalesef bir çanta dolusu eşya ile vatanından ayrılıyor.Yanında götürdüğü mal varlığı fazla bir meblağ değil ama kendisi onu da doğru dürüst harcayamıyor.Parayıyanındaki insanlardan biri alıyor ve Monte Carlo'da kumar oynayarak harcıyor.

Bundan sonra 5 sene daha yaşayacaktır.Kendisinin verem hastalığı vardır ve aşırı derecede sigara içer.Son torunu Necla Sultan'ın doğduğu kendisine müjdelenince vefat ediyor.


Sultan'ın KabriSüleymaniye CamiiŞam/Suriye


Sultan'ın KabriSüleymaniye CamiiŞam/Suriye
Ardından alacaklılar hücum ediyor.Sabiha Sultanküpelerini yollayarak cenazeyi hacizden kurtarıyor.Bu seferde nereye defnedileceği sorun oluyor.DamadıŞehzade Ömer Faruk Efendi naaşı alarakbugün Lübnan'ın başkenti olan Beyrut'a getiriyor.Ardından Şam'da aynı şekilde bir tören vuku buluyor.Bu esnada Suriye Cumhurreisi Ahmet Nami Bey idi.Ogereken ihtiramı gösteriyor.SultanMimar Sinan'ın Şam'da yaptığı Süleymaniye Camii'ne defnediliyor.Kendisinin mezarı hala burada bulunmaktadır.İşte bir hazin hikaye bu şekilde son buluyor...