Jean Sans Peur
(Korkusuz Jean)


Yıldırım Bayezid1396 yılında haçlı ordusuna karşı kazandığı Niğbolu Muharebesinde cesaretinden ötürü "Korkusuz Jean" diye anılanFransız hanedanından Nevers kontu Jean Sans Peur'u esir etmeyi başarmıştı.Esirlerin arasında başka Fransız asilzadelerde bulunuyordu.Bunlardan birisi de Mareşal Boucicaut'tu.Boucicaut katledilecekken Jean Sans Peur'un sultanın önünde diz çöküp merhamet istemesi üzerine bağışlanmıştı.Esir alınan asilzadeler için yüklü miktarda fidye istenmişFransa fidyeyi yeni vergi kanunları çıkararak ve kiliselerden yardım toplayarak denkleştirebilmişti.Nihayet esirler fidye karşılığı serbest bırakılacak iken"Korkusuz Jean" ı sultanın huzuruna çıkardılar.Padişahın o esnada söyledikleri savaştan korkusunun olmadığını özetler nitelikteydi:

"Jeanhaber aldım ki sen memleketinde büyük bir kimse ve kudretli bir prensin oğlu imişsin.Gidiyorsunbirçok yıllar ileriye bakmayacaksın ve ilk silah tecrübendeki başarısızlıktan dolayı kabahatli görülebilirsin.Bu lekeyi silmek ve şerefini tekrar kazanmak için belki bana karşı sevk etmek ve benimle harp etmek için kuvvetli bir ordu toplarsın.Eğer senden korkmuş olsam seni ve arkadaşlarını bana karşı katiyen silah kaldırmamanız için dininiz ve şerefiniz üzerine yemin ettirebilirim.Fakat hayırböyle bir yemin istemeyeceğim.Aksine memleketine döndüğün zamanda bir ordu toplayarak buraya sevk edersen memnun olacağım.Beni daime hazır ve harp meydanında seni karşılayacak durumda bulacaksın.Şimdi bu söylediklerimi hoşuna gidenlere de tekrar et.Çünkü silah işlerine hazırımbunları ve fütuhatımı genişletmeyi arzu ederim..."