Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Osmanlı Hikayeleri

  Sultanım Özür Dileriz

  İhtiyar Sultan Abdülhamid Han mushaf-ı şerifi üç kere öptü başına koydu ve kendi elleri ile yaptığı zarif dolaba bıraktı. Sonra edeple eğilip seccadesini topladı. Cebinden kehribar tesbihini çıkardı sedire ilişip cama yaklaştı. Beylerbeyi Sarayı’nın arka tarafına bakan bu kuytu odanın seyre değer bir manzarası olduğu söylenemezdi. Hem gecenin bu vakti ne görülebilirdi ki? Ama o beş yıldır bakmakta olduğu avluya aşinaydı. Çiçekler bakımsız çınarların dalları çıplak ve ıslak olmalıydı. Oynaşan gölgeler onu hatıralara çağırdı. Evet şaşırtacak kadar hareketli geçen saltanat yıllarından sonra bitmek bilmeyen sürgün hayatı başlamıştı. Tahttan indirildiğinden bu yana tam sekiz sene geçmişti. Üç koca yıl Selanik’te Alatini Köşkü’nde kalmış sonra Beylerbeyi Sarayı’na yollanmıştı. Şimdi iyi yürekli annesi Tir-i Müjgân Sultan’ın yaşadığı ve öldüğü mütevazı odadaydı.

  İdarenin elinde olduğu 30 yıl boyunca 7 300 000 kilometrekareyi aşan imparatorluk topraklarını aynen muhafaza etmişti. Millet barış bolluk ve huzur içinde yaşamıştı. Yorgun sultanın gözünde tahta çıktığı ilk günler canlandı. Batıya hayran batılıya maşa olan muhterislerin devlet kademelerine sızmaları babası Sultan Abdülmecit Han zamanında başlamıştı. Amcası Sultan Abdülaziz Han zamanında bu türediler iyice gemi azıya almış sonunda işi padişahı tahtından indirmeye ve bileklerini keserek öldürmeye kadar vardırmışlardı. Bir an vücudu ürperdi. Yüce Allah’ım!... Bu ne garabetti? Devletin imkânlarıyla yetişenler devleti yıkmaya çalışanlara nasıl alet olabilirlerdi? Mal mülk ve makam hırsı cehaletle birleşince düşmanların gerçek amacını görememişlerdi. Devrin ruhu Padişah derin bir nefes aldı camdan bakmaktan vazgeçip arkasına yaslandı. Her devrin kendine has şartları ve “ruhu” vardır. Şartlar sizi mecbur kılar. O günün “ruhu” icabı amcasının katledilmesinde rol oynayan Mithat Paşayı sadrazam yapmıştı. İçine sinmemişti ama halkın beklentisi bu yönde idi.

  93 Harbi yürek sızlatıcı bir felâketti. Alt yapısı Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından hazırlanan harbe girmemek için çok direnmiş ancak gücü yetmemişti. Sadece Nikşik kazasının Karadağ’a bırakılmasıyla önlenebilecek bir savaşa üç beş gafilin ihtirası yüzünden girilmiş Romanya Sırbistan ve Karadağ’ın da dâhil olduğu 240 bin kilometrekare vatan toprağı kaybedilmişti. Padişahın gözleri buğulandı... Halbuki o milletini savaştan uzak tutmak için var gücüyle çalışmıştı. Zira zaferle biten savaşlar da yenilgiyle bitenler kadar bitirir ve yorardı. Bu otuz yıl içinde sadece “Yunan Harbi” olmuştu. 32 gün süren savaşın sonunda Rum ordusu yok edilip Atina kapılarına dayanılmış Rusya’nın ricası üzerine barışa yanaşılmıştı.

  Bu sürede her vilâyete okullar hastaneler yollar çeşmeler yaptırmıştı. Din fen ve edebiyat üzerine çok kitap bastırmış bunları ücra köylere kadar ulaştırmıştı. Şu 30 küsur senelik barış devresi batılı ülkelerin seviyesine yetişmek için bulunmaz fırsattı. Ama gençler fırsatı kaçırmıştı. Söyleyin şimdi ciğerleri nasıl yanmasındı... Onlar kızıl görmemiş Yaşlı sultan huzursuzca kıpırdandı. Uyuşan dizlerini ovaladı. Açtığı okullarda okuyup adam olan nankörler ona “akla ve bilgiye düşman” iftirasını atmışlardı. “Hayır! Hayır!” diye mırıldandı “Ben okumuş adamdan korkmam!” Fakat kendini alim sanan cahillerden hep çekinmiş çok çekmişti. Elin mektebine lâboratuvarına imreneceğine kılığına kıyafetine dansına içkisine özenen şaşkınlara itibar etmemişti. Her köyde bir mektep görebilmek için bu kadar yıldır çabalayan bir sultan hiç bilgi düşmanı olabilir miydi? Ülkesinin başına gelenleri düşündükçe çene kasları geriliyor çehresi kararıyordu. “Beni ‘evhamlı’ sanıyorlardı. Hayır! Ben sadece ‘gafil’ değildim o kadar.

  Yarısı gayrimüslim diye o kasabaya Hıristiyan kaymakam ve memurların seçilmesini adaletin icabı görenler koskoca Hindistan’ın İngiltere parlamentosunda neden temsil edilmediğini düşünemeyecek kadar ahmaktılar. Bu zararlı fikirleri gazetelerde yazmak memleketi karıştırmak istiyorlardı; bırakmıyordum. O zaman ‘zalim’ diye saldırıyorlardı. Sebeplerini ve sonuçlarını bilmeden Fransız İhtilâli’ne özeniyor ve halkı ayaklandırmayı vatanseverlik sanıyorlardı. Ülkemin düşmanları gibi davranıyor bana ‘Kızıl Sultan’ diyorlardı.”Şehadet parmağı imameye değince tesbihine baktı. Sonra tekrar gözünü yumdu dudakları kıpırdadı. İttihat ve Terakkî Cemiyeti tekrar ortaya çıkmış Selanik’teki genç subayları para ve makam vaadi ile aldatmıştı. İttihatçıların kumandan paşayı telgrafhaneden çıkarken öldürmeleri ve yerine gönderilen paşayı kaçırarak dağa kaldırmaları nasıl da canını sıkmıştı. Ama o fitnenin azmaması için meşrutiyeti ikinci defa ilân etmekten kaçmamıştı. Meclis yeniden açılmış ve yönetim otuz bu kadar yıl sonra elinden alınmıştı. Lâkin çok hata yapıyorlardı nitekim Bulgaristan Osmanlı’dan ayrılmış Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i ilhak etmişti. Bir anda 148 bin kilometrekare elden çıkmış ve nihayet 31 Mart hadisesi patlamıştı İstese kırıp geçirebilirdi. Selanik’ten toplanan Bulgar Sırp Yunan ve Arnavut yağmacılar İttihat ve Terakki tarafından İstanbul’a yollamıştı. Kumandanları kendisinden müsaade istemiş Hareket Ordusu denilen bu derme çatma kuvveti Birinci Ordu ile beş on dakikada dağıtacaklarını söylemişlerdi. Ama o yalnız padişah değil halife idi. 30 küsur senedir kan dökmemişti bu yaştan sonra da dökemezdi. Müslümanı Müslümana kırdıramayacağını söylemiş tevekkül etmişti. Dahası paşalara çetecilere karşı koymamaları hususunda yemin ettirmişti. Gelgelelim çapulcular 11 gün boyunca İstanbul’da terör estirmiş bir sürü masumu öldürmüşlerdi. Telgraf memurluğundan dâhiliye nazırlığına yükselen Talat Bey İttihat ve Terakkî Partisinin başı olarak Meclise tamamen hakimdi. Pek çok milletvekili ve senatörün tereddüt içinde bulunmasına rağmen Meclisi tehdit ederek “hal” kararı aldırmıştı. Ona da katlanırdı ama İttihatçılar kararı kendisine bildirmek üzere seçtikleri dört kişilik heyete Yahudi ve Ermeni sokmasalardı.

  Göz göre göre İhtiyar sultan hafifçe doğruldu. Nefesini azad ederken “Lâ havle...” okudu. Alatini Köşkü’nde mahpus iken İtalyanlarla savaşılmış 1.200.000 kilometrekarelik Trablusgarb vilâyeti ve Bingazi sancağı İtalya’ya bırakılmıştı. Hükümetin gafleti yüzünden dört Balkan devletçiği Bulgaristan Yunanistan Sırbistan ve Karadağ anlaşmış ve koca imparatorluğa savaş açmışlardı. Selanik Manastır Kosova İşkodra Yanya Girit ile Edirne vilâyetinden 2 sancak ve Sisam adası elden çıkmıştı. Selanik’in düşmesinden az önce onu Alatini Köşkü’nden almışlardı. Alman imparatorunun gönderdiği sefaret gemisinin kamarasında olup bitenleri anlamaya çalışırken gemi süvarisi yanına gelmiş ve “İmparatorumuzun size hususî selâmları var. Gemi emrinizdedir. Majesteleri nereye gitmek isterler?” demişti. İyi de bir Âl-i Osman mensubu bayrağının dalgalandığı yerden başka nereye gidebilirdi? Beylerbeyi Sarayı’nda geçen son 5 yılda felâket haberleri birbirini kovalamıştı. İttihatçıların çoğu hatta şeyhülislâm bile mason idi. Memleket idamlar suikastlar ülkesi olmuştu. Her vilâyette zalimler türemiş can mal ve namus emniyeti kalmamıştı. Halk onun zamanındaki huzur ve refaha hasretti... Hasretti ama iş işten geçmişti...Bitmeyen muhasebeler Hapis tutulduğu her gün ve her gece 76 yıllık ömrünün ve 33 yıllık saltanatının muhasebesini yapmıştı... En belirgin kusuru -eğer kusur ise- düşmanlarına bile merhamet etmesi ve kan dökmeme konusunda tutku derecesindeki duyarlılığı idi.

  Önce cep saatine baktı sonra seccadesini serdi. 465 yıldır payitahtın semalarında yankılanan ezanlar bir kez daha gecenin sessizliğini deldi. Yorgun sultanın elâ gözleri geçmişten geleceğe yöneldi. Zaman dediğiniz nedir ki 84 yıl hızla geçti 2000’lere gelindi...
  -Siz neredensiniz güzel evlâdım?
  -Dedem sizin zamanınızda Selanik vilâyeti Serez sancağına bağlı Razlık kazasının Babek köyünde doğmuş efendim.
  -Tahsilliye benziyorsun?
  -Efendim liseyi sizin sancak merkezlerine yaptırdığınız Sultanîlerden Bursa Erkek Lisesi’nde üniversiteyi de yine sizin Mekteb-i Şahane-i Hendese-i Mülkiye olarak açtığınız İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okudum. Biliyor musunuz kullandığımız mikroskoplarda tuğranız kazılıydı.
  -Seni hatırladım. Sık sık ruhuma Fatiha okuyorsun.
  -Sizi çok üzmüşler efendim çok acı vermişler. Bizi lütfen affedin.
  -Biz bize ihanet edenleri bile bağışladık evlâdım. Sakın düşmanların parlak sözlerine Kapılıp benliğinizden olmayın. Onlara aldanmayın.
  -Olur efendim peki efendim baş üstüne efendim! Duanızı bu nankör evlâtlarınızdan esirgemeyiniz efendim! Elinizi öpmeme müsaade eder misiniz efendim?...
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ...MEDENİYET MERKEZİ İSTANBUL...  Bir İspanyol 1552-1556 yıllarında Türkiye’de geçirdiği dört yılını anlatır. Aynı zamanda bir hekim olan bu seyyah Cenova’dan Napoli’ye giderken Türk gemicilerine esir düşmüş ve İstanbul’a getirilmiş. Daha sonra tıp bilgisini göstererek Kaptan-ı Derya Sinan Paşa’nın hekimleri arasına girmeyi başarmış. Adı Petro. Seyahatnamesinde dört yılını yaşadığı Kanuni devrinin yaşantısını gözler önüne serer. Biraz da imrenerek.İşte seyahatnameden birkaç kesit:
  “İstanbul öyle işlek bir şehir ki buraya günde İspanya’nın Valladolid şehrinin nüfusu kadar yabancı girip çıkar.”

  “Türklerin bıraktığı hayır eserleri bizde bırakılandan çoktur. Türk zenginleri bizimkilerden daha cömert davranırlar.”“Türkler sadece insanlara değil hayvanlara bile iyilik yapmayı sevap sayarlar. Bir-iki düzine ciğer satın alıp kedi ve köpekleri doyuranlara çok rastlanır.”

  “Türk mahkemelerinde bizde olduğu gibi iltimas mektupları geçmez. Adaletlerinin en iyi tarafı davaların kısa sürmesidir. İspanya’da olduğu gibi ‘nasıl olsa bu dava bitmez’ diye haklı taraf haksız tarafla uzlaşma yoluna gitmez. Türkler adaleti hıristiyan yahudi müslüman herkese eşit olarak tatbik ederler. Kadıların rahleleri üzerinde Kur’an’dan başka Haç ve Tevrat’ta vardır. Hıristiyan ve yahudileri bunların üzerine yemin ettirirler.”

  “Silah çeken bir kabadayıyı kimseyi yaralamamış olsa bile ibret olsun diye soyup halka teşhir ederler. Bu utanca düşmemek için bazıları bellerindeki kılıca davranmaktan çekinip kavgayı sille tokatla bitirirler.”

  “Yalancı şahitlerin suratını boyar eşeğe ters bindirip kuyruğunu eline verir ibret olsun diye gezdirirler.”

  “Herkes kapısının önünü temiz tutmaya mecburdur. Sinan Paşa kapısının önü kirli bir ev buldu mu evin hizmetçisini yoksa hanımını kapının önüne çağırtır bazen bunlara dayak attırırdı. Hatta bir gün üstü başı pis bir yahudiyi yoldan çevirdi. Neden böyle pis gezdiğini evli olup olmadığını sordu. Yahudi karısının kendisine bakmadığını söyledi. Paşa yahudinin evine gidip karısına ‘kocan senin ihtiyaçlarını karşılıyor mu?’ diye sordu. Kadın ‘evet bizden hiçbir şeyi esirgemez’ deyince kadına yüz değnek attırdı.”

  “Biz bu kimselere barbar diyoruz. Onlara barbar demekle asıl biz barbarlığımızı ortaya çıkarmış oluyoruz.”
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ...BU NE MÜFSİDANE TEKLİFTİR...  Devir “Yavuzu kahhar” diye anılan öfkeli hünkar Yavuz Sultan Selim devri... Öfkeli ancak keyfe keder hükmetmek yok zulmetmek yok; her şey kitabına uymalı ki Zembilli Ali Cemali Efendi’nin ya da İbni Kemal Hoca’nın ihtarına maruz kalmasın. Zira özellikle Zembilli Hoca “Hükümden ayrılırsan halline (padişahlıktan azledilmek) fetva veririm” diye gürleyen insandır. Hoca dünyevi kudret ve kuvvetlerden değil sadece Allah’tan korkan bir gönül ve hukuk adamıdır. Öyle olduğu için de Zembilli Hoca’nın karşısında tir tir titremektedir. Aslında korktuğu şey hukuktur onun dışına çıkma endişesidir. Mercidabık Seferi pahalıya patladığın dan hazinenin paraya ihtiyacı olur. Yavuz Defterdarından (Maliye Bakanı) para bulmasını iser. Defterdar bir formül teklif eder: “Hünkarım! Hazinei Hümayündaki akçe darlığını izale itmek içün bir fırsat zuhur itmişdur. Şam’ın en zengin adamı vefat itdi. Gerüye altı aylık bir oğlancuk ile külliyetli miktar akçe bıraktı. Çocuğun katlı meblüğın müsadere (el koyma) ile hazineye kaydı hususunda ferman Hünkarundur.” Yavuz Padişah bunu duyar duymaz yerinden fırlıyor müthiş bir öfke bulutu halinde kükrüyor: “Bre! Bu ne müfsidane bir tekliftir? Bilmez misin ki biz buralara ahaliye baskı ve zulüm yapmağa değil ahaliyi baskı ve zulümden kurtarub rahat ittirmeğe geldük; ahalinin malını mülkünü müsadereye değil daha fazla zengin itmeğe geldük; milletin huzurunu bozmağa değil huzur kaynağı olmağa geldük!” Derin derin nefeslendikten sonra ekliyor: “Müteveffaya rahmet malına bereket oğluna afiyet gammaza lanet.”
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  ...ELÇİYE LUZÜM YOK...  YAVUZ SULTAN SELİM1515 yılında Dulkadiroğlu Alâüddevle’yi mağlup etmişti. Mısır Sultanı Anadolu’daki bu fethi protesto için Yavuz’a bir elçi gönderdi. Elçi Yavuz’a:
  “-Hutbelerde sultanımızın adı okunan memleketleri iade ediniz.” dedi. Yavuz haşin edasıyla cevap verdi:
  “-Var sultanına söyle hutbede ve sikkede ( paralara vurulan damgada ) adının muhafazasını Anadolu’da değil Mısır’da düşünsün! Elçi başını eğip alçak sesle yalvardı:
  “-Ben bunları sultanıma nasıl söylerim siz bir elçi gönderseniz de o söylese…”Yavuz gürler:
  “-Elçiye lüzum yok Mısır’a ben geliyorum!” Ve çok geçmeden dediğini yapar. Bir zaman sonra Mısır’ın fethini gerçekleştirir Yavuz Padişah’ım…
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hoş paylaşımların için teşekkür ederim andam.Varsa devamınıda beklerim bilesin
  Just_BReaTHe, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş