SRİ LANKA'DA OSMANLI BAYRAĞI

OSMANLI HALİFESİNE BAĞLI ÜLKELERDEN OLAN SRİ LANKA'NIN CAMİLERİNDE DALGALANAN OSMANLI BAYRAĞI 1900LER (KOLOMBO ŞEHRİNDE KOLOMBO CAMİİ)

Ertuğrul Fırkateyni 1890 Kasım ayında bir cuma sabahı Seylan'ın başkenti Kolombo'ya ulaşıp mürettebat cuma namazını kılmak için topluca gemiden inince nüfusu 300.000 olan Kolombo'da 200.000 kişi gemiyi ziyarete etmişti. Sultan Abdülhamid Han devrinde Sri Lanka'da (O zamanki adı Seylan) Osmanlı Devleti Başkonsolosu bulunmakta idi. Seylan'daki Müslümanlar arasından Hüseyin Lebbe Markar konsolos tayin edilmişti. Adada Sultan II. Abdülhamid Han'ın teşvikleriyle Kolombo Hamidiye ektebi 1900'de Seylanlı Müslüman zenginler tarafından açılmıştır. 1889'da Kolombo'da "Müslümanların Dostu" adlı mecmua ile Hristiyan misyonerlere karşı büyük bir mücadele başlatıldı. Bu gayretleri neticesinde Seylan müslümanları cuma hutbelerinde Sultan II.Abdülhamid'in adını okuyor mahkemelerinde Osmanlı'nın sembolü olarak fes giyiyorlardı.

Seylanlı Müslümanlar 1905'lerde mahkemelerde İslam'ın sembolü olarak giydikleri Osmanlı fesini yasaklayan İngilizlere karşı mitingler düzenledi. Osmanlı donanmasına yardım için 1909'da gizli olarak Osmanlı Donanma Cemiyetini açıp para gönderirken hem Balkan Harbinde hem de I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz sömürge yönetimine rağmen Osmanlı Devletini desteklediklerini açıkladı.

Kurtuluş Savaşında Türkiye'ye yardım elini uzatan Seylan halkı Abdülhamid döneminde kurdukları Hamidiye Mekteplerini günümüze kadar yaşatmaya devam etti. 1989'da ise Sri Lanka Türk Dostluk Cemiyetini kuran Kolombo Müslümanları Türkiye ile olan tarihî hatıralarını canlı tutmak istiyor.
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]