Osmanlı'da Korsan Teşkilatı


Korsan karadaki akıncının denizdeki mukabilidir. imparatorluk Türkiyesinin kuruluşunda korsan sınıfı akıncı sınıfı derecesinde çok büyük hizmetler görmüş büyük fetihler yapmış büyük muharebeler kazanmış devletin denizdeki düşmanlarının belini büken onları aciz bırakan kuvvetlerden olmuştur. Korsan sınıfı karadaki akıncı gibi bahriyenin en seçkin en imtiyazlı en vuruşkan en fedayi sınıfıdır. Bu günün deniz komandosu denilebilir. Denizde en tehlikeli misyonları yüklenir ve hayatı pahasına başarır. En büyük görevi budur. Devletin sulh halinde bulunmadığı devletlerin gemilerini açık denizlere bırakmaz zapt eder batırır zarar verir hiç olmazsa korkutur.İmparatorluk Türkiyesinin devamlı savaş halinde bulunduğu İspanya’ya ait İspanya ve İtalya kıyılarında limanları basar gemileri zapt eder bombalar sahilden hayli mesafede şehirlere kadar girip düşmanın maneviyatını altüst eder ekonomik gücünü kırar.

Korsanlar; Türk ticaret gemilerini ve yollarını himaye eder emir alınca Donanmay-ı hümayun’a katılıp sefere çıkar ve açık deniz muharebelerine katılırlar. Devletin sulh halinde bulunduğu padişahça aman verilmiş Hristiyan devletlere ve hiçbir şekilde Müslüman devletlere ait gemilere dokunamazlardı. Devletin harp halinde olmadığı devletin bayrağına saldıran korsan gemisi reisinin derhal başı vurulurdu.

Türk korsan sınıfının gerçek kurucusu onu cihanşumul bir kuvvet haline getiren şahsiyet II. Beyazit’in 3. oğlu ve Yavuz Sultan Selim’in ağabeyi Şehzade Korkuttur. Bu iş için çok dikkatli bir siyaset takip etmiş ve çok büyük paralar harcamıştır. Bu suretle Barbaros kardeşleri himaye etmiştir ki en büyükleri Oruç Reistir. Ondan sonra kardeşi Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Paşa) ve onun İstanbul’a çağrılması üzerine de Turgut Reis korsan ocağının başına geçmişlerdir.

Ocağın merkezi İstanbul değildir. Batı devletleri suları ile karşı karşıyaveispanya sahilleri ile yüz yüze olan Cezayir şehridir. Turgut zamanındaorta Tunus (Benzert = Bizerte ) başlıca korsan üsleridir. Bu yerlere Cezayir beylerbeyliğinin birçok limanını da eklemek mümkündür.

Hristiyan devletlerinde böyle korsanları vardır. En dehşetlileri; gayeleri kuruluşları ve hayatiyetleri için tek maksat olarak Türk gemilerini hedef almış olan Saint Jean (Hazreti Yahya) şövalye tarikatıdır. 1523 ‘te Kanuni tarafından Rodos’un zaptı ile buradan kovulan bu tarikat birkaç yıl sonra Charles Quint tarafından Malta’ya yerleştirilmiştir. Papa’nın himayesinde fakat müstakil bir askeri tarikattır. Onlarda öğretisinde de Türk korsanları gibi ölmeden silah teslim etmemek vardır. Silahlarını ancak cesetlerinden almanın mümkün olduğu rivayet edilir. Hollanda Portekiz İngiltere gibi denizci devletlerinde Türk korsanları ile mukayese edilemeyen korsan teşkilatları vardır. Ancak Akdeniz de Türk korsanları ile rekabet edebilen tek güç Saint Jean şövalyeleridir . İngiliz Fransız Hollanda korsanları daha çok Karaib Denizi’nde İspanya gemilerini hedef almıştır.
En Büyük Türk Korsanları

Oruç Reis Hızır Reis Turgut Reis Burak Reis Murat Reis Küçük Murat Reis Koca Murat Reis Karamürsel Bey Piri Reis Salih Reis Seydi Ali Reis Kemal Reis Mezomorto Hüseyin Paşa Cezayirli Hasan Paşa sayılabilir.