15 Temmuz 1880 tarihinde Osmanlı Bankası tarafından ihraç edilen 1 liralık banknot birçok açıdan ilginçti. Her şeyden önce 1880’de yani Sultan II. Abdülhamid’in saltanatının dördüncü yılında çıkarıldığı hâlde üstünde 1875 tarihi ve 1876’da tahttan indirilmiş olan Sultan Abdülaziz’in tuğrasını taşıyordu.

1875 yılında hazırlanıp basılmasına rağmen araya giren kriz yüzünden beş yıl kadar bekletilmişti. Banknotun en ilginç özelliği ise beş farklı dilde ibareler içermesiydi. Fransızca ve Türkçe’nin yanı sıra Yunanca Ermenice ve Arapça dillerinin kullanılması tarihin Hicri yerine Rumi takvimle verilmesi banknotun ilk tasarlandığı dönemdeki Osmanlıcılık akımının bir temsiliydi.

Mustafa Mazhar mühürlü Beauvais ve Vincent imzalı 1 liralık banknot

(Osmanlı Bankası Müzesi)