Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Fâtih’in “Türk Elleri”

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  Fâtih’in “Türk Elleri”

  Mümtazapostrofer Türköne “Tarih boyunca mevcut olmayan sahte bir Türklük” gibi lâflar eder. Onun da dâhil olduğu birtakım zevâta göre Türk kimliği “faşist” İttihâdcılar ve sonrasında da Cumhûriyetle berâber ortaya çıkmış; Osmânlı hîçbir zamân Türk kimliğiyle ön planda olmamıştır.
  Âşıkpaşazâde Neşrî Oruç Beğ Peçevî gibi klasik dönem Osmânlı târîhçileri metinlerinde Osmânlı veyâ Müslümân kimliği yerine daha çok Türk kimliğini ön plana çıkararak “Türk askeri” “Türk leşkeri” gibi ifadeleri kullanırlarken Avrupalılar da pâdişâhlara “Turcorum Imperator” (=Türklerin İmparatoru) devlete de “Turcorum Imperium” (=Türklerin İmparatorluğu) veya “Turcia” (=Türkiye) demişlerdir. Yukarıdaki resimde ise Fâtih’in altın işlemeli tuğrâsının olduğu resmî bir vesîkadaki “Türk” ifadesini görüyoruz. Bu vesîka 25 Ocak 1479 yılında Venedik’le yapılan sulh metnine âiddir. İtalyan arşivlerinin Türk belgeleri kısmında yer alan metin Grekçedir. Bu muâhede Istanbul’a elçi olarak gelen Giovanni Dario’yla yapılmıştır. Metnin 23. satırının sonunda yukarıdaki “τούρκων χερηα” ifâdesi geçer ki “Türk elleri” demektir. Bu ifâdenin geçtiği 7. maddeyi Dianna Gilliland Wright ve Pierre A. MacKay İngilizceye şöyle çevirmiştir: “If any Venetian slave flees and comes into to Turkish hands and becomes a Moslem they will give his master 1000 aspers; if he is a Christian he will be sent back.” Ya’nî bir Venedikli köle kaçarak Türk ellerine girer ve Müslümân olursa sâhibine 1000 akça verilecek eğer Hristiyan kalırsa geri gönderilecek. Türklükten nem kapan zevâta göre böyle bir maddeyi tasdîk eden Fâtih İttihâdcı veyâ Kemâlist olabilir. Osmânlı veyâ Müslümân elleri demek dururken başka ne diye Türk desin? Zâten torunlarına da Receb gibi Tayyib gibi Mümtazapostrof gibi mübârek isimler dururken Oğuz ve Korkud isimlerini vermiş. Kesin Ergenekoncu ve faşist!


  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  Bellini’nin “Processione in piazza San Marco” resmindeki Giovanni Dario portresi  KAYNAKLAR:
  1) Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  2) Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kesinlikle böyle birşeye inanmıyorum. Osmanlı Türklüğü aşağılama olarak görüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in de Alevi Türklerini katlettiği ile ilgili belgeler mevcuttur.

  Hepimiz bize çocukluğumuzdan beri empoze edilen tarih öğretimiyle de Osmanlının torunları olmakla gurur duyarız. Peki Osmanlı da Türk olmakla gurur duyuyor muydu ya da kendini Türk olarak görüyor muydu?...Bu sorunun kesin cevabı Osmanlı'nın kendini Türk olarak nitelendirmediği hatta Türk kekimesinin anlamının Osmanlı için bir aşağılama terimi olmasıdır.

  Osmanlılar için Türk'ün sözlük anlamı idrak-ı bilhak(anlayış yoksunucahil)di. Eğer birçok kişi merak edip Osmanlı belgelerini incelerse Osmanlı hanedanının birçok yazılı belgede kendini Türk olarak nitelemekten itinayla kaçındığını görecektir.

  Gerçek şudur ki Osmanlı hanedanı birazda saltanatının diğer soylu Türk ailerince de tehdit edilmemesi için özellikle devletin üst kademelerine ve orduya Türk soylu halkın geçişini tamamen engelleme yoluna gitmiştir.

  Bunun yerine devlet adamı ihtiyacını Avrupa ülkelerinden 7 yılda bir ve her bölgeden en az 40 kişi olaaak biçimde 12-15 yaşlarındaki sağlıklı ve akıllı çocukları ailerinden zorla koparıp enderunda yetiştirerek karşılama yoluna gitti. Yani bahtsız anadolu Türklüğüne kendi soyundan gelen bir devlette hem ordu yönetimi olan komutanlık hem de devlet yönetimi yolu kapanmış oldu.

  Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine kadar son Türk soylu sadrazamı Çandarlı Halil Paşa idi ve oda devşirme kökenli vezirlerin de etkisiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından boğdurulmuştur. Böylece Osmanlı Devletinde başta sadrazamlık olmak üzere üst düzey yönetimiTürk kökenlilerin elinden çıkıp hristiyan kökenli devşirmelerin eline geçmiştir.

  Zoraki devşirmelerin ortak yönü şudur: Bu devşirmeler analarından babalarındankardeşlerindenyurtlarından zorla sökülüp alınmış mutsuz kişilerdir. Daha çocuk yaşlarında aile ve yurtlarından alınmış bu devşirmelerden çok az sayıda olanı Osmanlı'yı ve İslam'ı tam olarak benimsemiş ve hayatları boyunca kin ve nefret duygularıyla dolu olarak bu nefretlerini Anaolu Türk halkına eziyet ederek açığa vurmuşlardır.

  Osmanlı Devleti'ni yöneten devşirmelerin büyük çoğunluğu Anadolu Türklerini sürekli olarak aşağılamışlarellerine güç geçtiğinde asıp keserek malını canını ırz ve namuslarını ellerinden alarak yapmadıkları rezillik bırakmamışlardır.

  *Hırvat kökenli devşirme sadrazam Kuyucu Murat Paşa Güney
  Doğu Anadolu'da 70000 Türkmeni öldürmüş ya da diri diri kuyulara doldurmuştur. Aman dileyen Anadolu insanına Kuyucu'nun yanıtı ''Vurun şu pis Türk'ün başını olmuştur!''

  *Osmanlı sarayının devşirme yazarlarından Hafız Ahmet Çelebi'nin 1499 yılında yazdığı şiirin bir kıtası şöyledir:

  SAKIN Türk'Ü İNSAN SANMA

  BİR AN BİLE OLSA TürkLE OLMA

  Türk ELİNE ŞEKER OLSAO ŞEKER ZEHİR OLUR

  Türk'ÜN BAŞINI KESERKEN SAKIN GAM YEME

  BABAN BİLE OLSA Türk'Ü ÖLDÜR.


  *Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Mehmet Paşa Rum çocuğu bir devşirmeydi. Bu nedenle kendisi Rum Mehmet Paşa olarak anılırdı. Osmanlı'nın Karaman seferindeki kıyımın ve talanın durdurulması için padişiha yalvarmaya gelen yaşlı Türklere Rum Mehmet Paşa şu yanıtı verir.''NİCE SIZLARSINIZ AKILSIZ TürkLER! VATANIMINIRKIMIN ÖCÜNÜ SİZLERDEN KARAMAN ÜLKESİNDE ALMAYA MUVAFFAK OLDUM''

  Osmanlının Anadolu Türklerine yaptığı zulümün listesi daha böyle uzar gider. Biz ise kendimizi kendini Türk saymayan hatta Türklüğü aşağılayan bir hanedanın ve devletin torunları olarak görmeye hala devam ediyoruz. Ne mutlu ki AtaTürk ve onun silah arkadaşları Türk Milletinin en ihtiyacı olduğu anda çıktılar ve bizi Osmanlının köleliğinden ALLAH"a kulluğa ; millet olmanın bilincine atalarımız ve Türk olmamızla gurur duyduğumuz bu günlere getirdi


  Osmanlı hiç bir zaman kendine Türk dememiştir hatta birçok saraylı şair ozan Türklüğü reddedici söylemler eserlerşiirler yazmıştır.

  Birkaç tespit:

  1)Osmanlıda hiç bir zaman resmi dil Türkçe olmamıştır. Osmanlıca Arapça ve Farsça karışımı bir dil kullanmıştır. Türkçe konuşanlar sadece kırsaldaki halk olup Türk sözcüğü sadece Anadolu köylüleri için kullanılırdı

  2)Bütün kadın sultanlar bütün padişah anaları hep yabancı ırklardan gelmekteydi

  3) Anadolu’da öldürülen Türk sayısı Sadece Yavuz Sultan Selim zamanında 50.000 kadardır.

  4)1912 yılında Sebilürreşat dergisinde çıkan bir yazıda; "Türk" deyiminin kullanılması dinsizlik kâfirlik sayılıyordu. "Türk hükümeti" "Türk ordusu" "Türk ülkesi" deyimlerinin Osmanlı halkı üzerinde rahatsızlık yarattığı biliniyordu.

  5) Osmanlı Devleti’nde kamu ile ilgili belgelerde Türkçe sözcüğe 1876 Anayasasına değin hiç bir zaman rastlanmadı.

  6)İstanbul alındıktan sonra Osmanlı yönetiminde devletin en yüksek yürütme organları Türk’e kapalı tutulmuş devlet adamlarının yetiştirildiği Enderun okullarına Türkler alınmamışlardır.

  7) Osmanlı Türkmenlere “Etrak-ı bi idrak = anlama kaabiliyeti olmayan Türkmenler” derdi (bu ibare Osmanlı döneminde Türkmenler’e yakıştırılan bir ibaredir).

  8)Osmanlı şairlerinden Baki'nin "Muhteşem Süleyman" olarak bilinen padişaha sunduğu bir şiirinin Türkçeleştirilmiş dizeleri şöyle:

  "Her taç yoksulluk ve yokluk ehline baş tacı olamaz.
  Ey hoca Türk toplumundan olanın başı kabadır.
  Türk sultan olma yeteneğinden yoksundur."

  Yine bir Osmanlı şairi olan Nef'i ise; "Tanrı Türk’e irfan çeşmesini yasaklamıştır" demiştir.  Yukarıdaki ansiklopedik bilgilere göre Osmanlının hiçbir zaman Türk Milliyetçisi olmadığı gibi hatta Oğuzların Kayı boyundan gelip gelmediği şüphesi de uyandırdı bende


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Alıntı Sürmenaj Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kesinlikle böyle birşeye inanmıyorum. Osmanlı Türklüğü aşağılama olarak görüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in de Alevi Türklerini katlettiği ile ilgili belgeler mevcuttur.


  Türklüğü aşağılama sanki rencide edici bir şeymiş gibi görme her padişahta yoktu.Tarih boyunca Alevilerin zulüm altında olması hep siyasi nedenlerle olmuştur.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Avrupa Osmanlı'dan bahsederken Türk olarak ifade ediyorlardı ama Osmanlı kendisine Türk denilmesini istemiyordu. Sanırım Avrupa'nın aşağılayarak bahsetmesinden ötürü..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş