Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Osmanlı Padişahlarının Mezarları Nerede?  Osmanlı padişahlarının mezarları nerede?

  Tarihin unutmadığı büyük işlere imza atan sultanların mezarları nerede biliyor musunuz? Osman gaziOsmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Sögüt'te doğdu. Babası Ertugrul Gazi Annesi Hayme Hatun'dur. Osman Gazi 1326'da Bursa'da Nikris (goutte) hastalığından öldü. Kabri Bursa'da Osman Gâzi Türbesi'ndedir.  Orhan gazi Osmanlı sultanlarının ikincisi. 1281 yılında Söğüt’te doğdu. Babası Osmanlı Devleti ve hânedânının kurucusu Osman Gâzi annesi Ömer Bey’in kızı Mal Hâtundur 1359 yılında felç geçirerek ölmüştür. Kabri Bursa'da Osman Gâzi Türbesi'ndedir.


  I.Murat Osmanlı sultanlarının üçüncüsü Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi annesi Bizans tekfurlarından Yar Hisar Tekfuru'nun kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). 1382 yılından itibaren "Murad Hüdavendigâr" diye anılan Sultan Birinci Murad Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken Sırp Asilzâdesi Milos Obraviç (Sırp Kralı Lazar'ın damadı) tarafından hançerlenerek 1389 yılında şehit oldu. Savaş meydanlarında şehid olan tek Osmanlı padişahı Birinci Murad'dır. Kabri Bursa Çekirge de Murâd-ı Hüdâvedigâr Türbesi'ndedir.  Yıldırım Beyazıt Osmanlı sultanlarının dördüncüsü Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Murad Hüdavendigâr annesi Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Bayezid Timur'la yaptığı 1402 yılındaki Ankara Savaşı'nda yenildi ve esir düştü. 13 yıl süren saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12 gün sonra zehir içerek intihar etti. Kabri Bursa Bâyezîd Hân Türbesindedir.

  Çelebi Mehmet Osmanlı sultanlarının beşincisi Sultan Çelebi Mehmed 1389 yılında Edirne'de doğdu. Babası Yıldırım Bayezid annesi de Germiyanogulları'ndan Devlet Hatun'dur. Fetret Devri'nden sonra Anadolu'daki beylikleri tekrar bir araya toplamayı başaran Sultan Çelebi Mehmed'e Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu gözüyle de bakılabilir. Sultan Çelebi Mehmed 26 Mayıs 1421 de Edirne'de yüksek tansiyon yüzünden beyin kanaması geçirdi ve vefat etti. Ölüm haberi gizlendi. Osmanlı Padişahları arasında ölümü gizlenen ilk Padişah o oldu. Cenazesi Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbe'ye defnedildi.  Sultan II.Murad Osmanlı sultanlarının altıncısı Sultan İkinci Murad 1402 yılında doğdu. Babası Çelebi Mehmed annesi Dulkadirogullari'ndan Süli Bey'in kızı Emine Hatun'dur. Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451'de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir timördür. Kabri Bursa Muradiye'dedir.

  Fatih Sultan Mehmet Osmanlı sultanlarının yedincisi Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad annesi Humâ Hatun'dur. 20 yaşında Osmanlı Padişahı olan Sultan İkinci Mehmed İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Dogu Roma İmparatorlugu'nu ortadan kaldırarak Fatih ünvanını aldı. Fatih Sultan Mehmed nikris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü Maltepe'de vefat etti ve Fatih Camii'nin yanındaki Fatih Türbesi'ne defnedildi.  Sultan II.Beyazıt Osmanlı sultanlarının sekizincisi Sultan İkinci Bayezid 3 Aralik 1448'de Dimetoka'da doğdu. Babası Fatih Sultan Mehmed annesi Mükrime Hatun adında bir Türk kızıdır. 24 Nisan 1512'de Padişahlıktan ayrılmak zorunda kalan Sultan İkinci Bayezid bir ay kadar daha yaşadıktan sonra zehirlendi ve 26 Mayıs 1512'de vefat etti. Kabri İstanbul Bâyezîd Camiî Bahçesindeki Türbesindedir.


  1.Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470'de doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid annesi Gülbahar Hatun'dur. Yaptığı Mısır seferiyle halifelik unvanını payitahta getiren Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520'de "Aslan Pençesi" denilen bir çıban yüzünden henüz elli yaşında iken vefat etti. Kabri İstanbul Sultan Selim Camiî Bahçesindedir.  Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı sultanlarının onuncusu Kanûnî Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 Pazartesi günü Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim annesi Hafsa Hatun'dur. Kendisine "Kanûnî" denmesi yeni kanunlar icad etmesinden degil mevcut kanunlari yazdırtıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden dolayıdır. Büyük bir devlet adamı olan Kanûnî Sultan Süleyman aynı zamanda ünlü bir şairdiMuhibbi mahlasıyla şiirler yazmıştır. 1566'da Sigetvar kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından ölmüştür. Kabri İstanbul Süleymaniye Câmiî Bahçesindedir.


  2.Selim Osmanlı sultanlarının onbirincisi Sultan İkinci Selim 28 Mayıs 1524'de İstanbul'da doğdu. Babası Kanûnî Sultan Süleyman annesi Hürrem Sultan'dır. Sekiz yıl Padişahlık yaptıktan sonra göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden 15 Aralık 1574 günü vefat etti. Ayasofya'ya defnedildi. Sultan İkinci Selim İstanbul'da ölen ilk Osmanlı Padişahıdır.


  3.Murat Osmanlı sultanlarının onikincisi Sultan Üçüncü Murad 4 Temmuz 1546 günü Manisa'nın Bozdağ yaylasında dünyaya geldi. Babası Sultan İkinci Selim annesi Afife Nur Banu Sultan'dur. 17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü. Kabri İstanbul Ayasofya Camiî yanında Sultan Selim Türbesindedir.


  3.Mehmed Osmanlı sultanlarının on üçüncüsü Sultan Üçüncü Mehmed 26 Mayıs 1566'da Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad annesi Safiye Sultan'dır. Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub "56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım" demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed'i derinden etkiledi. Padişah yemeden içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek öldü. Kabri İstanbul Ayasofya Camiî Bahçesindedir.  1.Ahmet Osmanlı sultanlarının on dördüncüsü Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed annesi Handan Sultan'dir. Sultan Birinci Ahmed yakalandigi tifüs hastaligindan kurtulamayarak 21 Kasim'i 22 Kasim'a baglayan gece 1617 yılında yirmi seKız yasinda vefat etti. Kabri İstanbul Sultan Ahmed Camiî Yanındadır.  1.Mustafa Osmanlı sultanlarının on beşincisi Sultan Birinci Mustafa 1592 yılında Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed annesi Handan Sultan'dır. Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildikten on altı yıl sonra 20 Ocak 1639 günü sinir hastalığından Topkapı Sarayında vefat etti. Kabri İstanbul Ayasofya Camiî Türbesi'ndedir.  1.İbrahim Osmanlı sultanlarının on sekizincisi Sultan Birinci İbrahim 5 Kasım 1615 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Ahmed annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dır. 18 Ağustos 1648'de boğdurttularak öldürülmüştür. Kabri İstanbul Ayasofya Camiî Bahçesindedir.
  4. Mehmed Osmanlı sultanlarının on dokuzuncusu Sultan Dördüncü Mehmed 2 Ocak 1642'de İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim annesi Rus asıllı Turhan Hatice Sultan'dır. 1687'de tahttan indirildikten sonra dört yıl sonra 4 yıl hapis hayata yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Aralık 1693'de Edirne'de vefat etti. Cenazesi İstanbul'a gönderildi ve Yeni Cami'deki türbesine annesi Turhan Sultan'ın yanına defnedildi.  3.Mustafa Osmanlı sultanlarının yirmi altıncısı Sultan Üçüncü Mustafa 28 Ocak 1717 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Sultan Üçüncü Ahmed annesi Mihrişah Sultan'dır. Sultan Üçüncü Mustafa şair bir padişahtı. Cihangir mahlasıyla yazdığı şiirleri çok meşhurdur. Rus Savaşı sırasında üzüntüsünden hastalandı ve kalp yetmezliğinden dolayı 21 Ocak 1774 günü vefat etti. Kabri İstanbul Turhan Vâlide Sultan Türbesindedir.  2.Mahmut Osmanlı sultanlarının otuzuncusu İkinci Mahmud 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Adalet işlerine gereken önemi verdi yeni kanun ve tüzükler hazırlattı ve bu sebeple kendisine "Adlî" ünvanı verildi. Verem hastası olan II.Mahmut 1 Temmuz 1839 günü dinlenmek için gittiği kardeşi Esma Sultan'ın Çamlıca'daki köşkündevefat etti. Büyük bir cenaze töreni ile halkın gözyaşları arasında Divan Yolu'ndaki türbesine defnedildi.  Abdülmecit Osmanlı sultanlarının otuz birincisi Sultan Abdülmecid 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan'dır. 25 Haziran 1861 tarihinde 39 yaşında iken İstanbul'da veremden dolayı vefat eden Sultan Abdülmecid Yavuz Sultan Selim'in türbesi yanındaki mezarına defnedildi.  2. Abdülhamit Osmanlı sultanlarının otuz dördüncüsü Sultan İkinci Abdülhamid 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir. "Kızıl Sultan mı Ulu Hakan mı" diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü. Kabri İstanbul Çemberlitaş Sultan II. Mahmud Hân Türbesindedir.  Sultan Mehmed Reşad
  Osmanlı sultanlarının otuz beşincisi Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Müzmin şeker hastası idi Şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 temmuz 1918'de öldü. Kabri İstanbul Eyyüb Sultan Reşâd Hân Türbesindedir. 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hiç merak etmiyorum.Ama konu güzel.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  4.Murad yok listede benmi görmedim. Eğer yaşasaydı o zamanları ki erken yaşta vefat etti. İkinci bir kanuni olurdu .
  Ay Işığı, Bunu Beğendi.
  Bir bozuk saattir yüreğimZiyaretçilere, Gizli İçerik!
  Hep sende durur..
  .

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Ölümleri gizlenen mezarları olmayan padişahlarımız da var.
  Böyle bir tarihimiz var işte..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş