Berlin Antlaşması1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın yerine İngiltere Avusturya-Macaristan Fransa Almanya Rusya ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşma.
Avusturya dışişleri bakanının yapmış olduğu resmi açıklama ile 13 Haziran'da Berlin'de bir kongre toplandı. Kongrede alınan kararlar İngiltere ve Avusturya-Macaristan'ın çıkarları dikkate alınarak imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre ;


1- Sırbistan Karabağ ve Romanya'nın bağımsızlıkları koşullu olarak kabul edildi.

2- Girit Osmanı Devleti'ne bırakıldı.

3- Rusya Doğubeyazıt ve Eleşkirt'i Osmanlılar'a bıraktı.

4- Bulgaristan bağımsız bir prenslik olacak ve özel koşullarla Osmanlı Devleti'ne bırakılan Doğu Rumeli ve Makedonya vilayetleri üçe bölündü.

5- Osmanlı Ddevleti'nin Rusya'ya ödemesi gereken savaş tazminatı 802.500 franka indirilerek taksite bağlandı.

6- Bosna-Hersek Avusturya-Macaristan'a bırakıldı.

Alıntıdır.