I.Murat'In annesi Bizanslı Horofira yani Nilüfer hatun.

Yıldırım Bayezid'in annesi Bulgar Marya yani Gülçiçek hatun.

Çelebi Mehmet'in annesi Bulgar Olga hatun.

II.Murat'ın annesi Veronika

Fatih sultan'ın annesi Sırp Despina yani Hüma hatun

I. Mahmut'un annesi Aleksandra yani Saliha sultan

II. Osman'ın annesi Sırp Mari yani Þehsüvar sultan

III. Mustafa'nın annesi Fransız Janet yani Mihrişah sultan

I. Abdülhamit'in annesi Fransız İda yani Þermi sultan;

III. Selim'in annesi Cenevizli Agnes yani Mihrişah sultan

IV. Mustafa'nın annesi Bulgar Sonya yani Sineperver sultan

II. Mahmut'un annesi Fransız Rivery yani Nakşidil sultan

I. Abdülmecit'in annesi Rus yahudisi Suzi yani Bezm-i Alem valide sultan

Abdülaziz'in annesi Roman Besime yani Pertevniyal sultan

V. Murat'ın annesi Fransız Vilma yani Şevkefza sultan

II. Abdülhamit'in annesi Ermeni Virjin yani Tirimüjgan sultan

Mehmet Reşat'ın annesi Arnavut Sofi yani Gülcemal sultan;

Mehmet Vahdettin'in annesi Çerkes Henriet yani Gülistan sultan.

II.Bayezid'in annesi Kornelya

Yavuz Selim'in annesi; Ayşe takma adlı Pontuslu bir Rum.

Kanuni'nin annesi; Polonya yahudisi Helga yani Hafza sultan

II. Selim'in annesi Yahudi kızı Roksalan yani Hürrem sultan;

III. Murat'ın annesi Yahudi Raşel yani Nurbanu sultan

III. Mehmet'in annesi Venedikli Bafo yani Safiye sultan;

I. Ahmet'in annesi Yunan Helen yani Handan sultan;

Genç Osman'ın annesi Sırp Evdoksiya yani Mahfiruz sultan

IV. Murat'ın annesi Sırp Anastasya yani Mahpeyker sultan

IV. Mehmet'in annesi Rus Nadya yani Turhan sultan

II. Süleyman'ın annesi Sırp Katrin yani Dilaşüb hatun

II. Ahmet'in annesi Polonya Yahudisi Eva yani Hatice sultan

II. Mustafa'nın annesi Rum Evemia yani Emetullah sultan

III. Ahmet'in annesi de aynı yani II. Mustafa ile aynı anneden