Kanuni Sultan Süleyman'ın Kılıç Yazısı

Prof. Dr. Mehmet Kanar

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN

HARBİYE ASKERİ MÜZEDE BULUNAN MURASSA KILICININ

ÜSTÜNDEKİ FARSÇA BEYİT

Vezin: Mef’ûlü/ Fâilâtü/ Mefâîlü/ Fâilün

Mestâne koştegân-i to her sû fotâde’end
Tîğ-i torâ meger ki be mey âb dâde’end?

Kılıcınla öldürdüklerin mestâne düşmüş her bir yana;

Şarapla mı kılıcına su verdiler yoksa?

(Prof. Dr. Mehmet Kanar)

alıntıdır