1010 yılından 1640 yılına Uçan Türkler

1010 yılında Farab’lı İmam İsmail Cevheri’nin uçma denemesi

Asıl adı Ebu Nâsir Ismail bin Humad'ul Cevherî'dir. İsmail Cevheri Gazneliler döneminde doğmuş İlahiyat Edebiyat Fizik Tabii Bilimler ve Matematikle ilgilenen Türk bilginidir.

İlk tahsilini dayısı Ibrahim Farabî'den almıştır. Daha sonra Farab medreselerinde birçok ilimleri tahsil etmiştir. Nisabur'da yüzlerce talebeye ders vermiştir. Derslerden sonra evine cekilen Cevherî bir cok hesaplar yaparak uçmanın çarelerini araştırmıştır. Sonunda bu maksadına ulaşmak için birtakım kanatlar yapmıştır.

İlk zamanlar evinin bahçesinde tecrübeler yapıp sonra da hazırladığı bir kapı benzeri kanatları kollarına bağlayarak Nişabur Ulucamii üzerinden kendini boşluğa bırakmış ve caminin kubbesinden havalanarak uçmaya başladı.

Dunyanın ilk uçan insanı insanoglunun ilk tayyaresini yapan Farabli Cevherî havada epeyce dolaştıktan sonra yere inmek istedi. Fakat buna başarılı olamadı. İsmail Cevheri bu uçuş girişiminde hayatını kaybetmiştir.

Farab’lı İmam İsmail Cevher bilinen ilk Türk hava şehidi olmuştur.

1159 yılında İstanbul’da Siracettin Doğulu’nun uçma denemesi

Bizans döneminde İmparator Manuel Komnenos'un İstanbul'da konuk bulunan 2.Kılıçaslan’ın onuruna Atmeydanı'nda düzenlenen şölende Siraceddin Doğulu adlı bir Türk uçma denemesi yapmak üzere Dikilitaşa çıkar üzerinde ince uzun ve geniş bir elbise vardır. Bu elbise bir paraşüt gibi şişiyordu. Rüzgar bol elbisesini şişirince kendini boşluğa bırakır bir muddet havada uctu fakat biraz sonra yere duserek hayatını kaybetmiştir.

Bizans tarihçileri onu "Serakino" yani "Şarklı" olarak kaydetmişlerdir. Bu nedenle ismi Siracettin Doğulu olarak anılır. Kendisi ilk Türk paraşütçüdür.

İbn-i Ferna

Endülüslü olan Ibn-i Fernas da kanatlar takarak uçmaya teşebbüs eden ilklerdendir. Prof. Hamidullah'in ifadesine göre Ibn-i Fernas (vefatı 388) bir cihaz icat etmiş ve onunla uzun bir mesafe uçmuştur.Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Kartal Kanatları


Hezarfen Ahmet Çelebi (d. 1609 - ö. 1640) kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insandir 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış Türk bilginidir. 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan IV. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında "Bin Fenli" anlamına gelen Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. (Hezar Farsça 1000 sayısını nitelemektedir.)

İlk uçma denemelerinde 10. yüzyıl Türk alimlerinden İsmail Cevheri'den ilham almıştır. Cevheri'nin bulgularını iyice inceleyen ve öğrenen Çelebi kuşların uçuşunu inceleyerek tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatlarının dayanıklılık derecesini ölçmek için Okmeydanı'nda deneyler yapmıştır. Ayrıca Leonardo Da Vinci'nin uçma konusundaki çalışmalarında kendinden çok önce bu konuda deneyler yapan İsmail Cevheri'den ilham aldığı sanılmaktadır.

1632 yılında lodos bir havada Galata Kulesi'nden kuş kanatlarına benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakan ve uçarak İstanbul Boğazı'nı geçip 6000 m. ötede Üsküdar'da Doğancılar'a inen Hezarfen Ahmet Çelebi Türk havacılık tarihinin en kayda değer simalarından birisidir. Bu uçuş hakkındaki belgeler şimdiye kadar sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sindeki ifadesinden ibarettir.

Bu olay Osmanlı Devleti'nde ve Avrupa'da büyük yankı buldu ve dönemin padişahı IV. Murat tarafından da beğenildi. Sarayburnu'ndaki Sinan Paşa köşkünden bu durumu seyreden Sultan Ahmet Çelebi ile önce çok yakından ilgilenmiş hatta Evliya Çelebi'ye göre "bir kese de altınla" sevindirmiş ancak bu derece bilgili ve becerikli birisinin tehlikeli olabileceğini düşünüp "Bu adem pek havf edilecek bir ademdir her ne murad ederse elinden gelür böyle kimselerin bakaası caiz değil" diyerek onu Cezayir'e sürgün etmiştir.Lagari Hasan Çelebi'nin Yedi kollu roketi


IV. Murat dönemi'nde (1623-1640) yaşamış bir Türk bilginidir. Kendi icadı olan 64 kg.’lık barut ile çalışan yedi kollu roketle Sarayburnu açıklarında göğe yükselmiş ve yine kendi yapmış oldugu ilkel paraşütle denize inmeyi başarmıştır. Padişahın huzuruna getirilmiş ve yetmiş akçe aylık ile sipahi yazılmıştır. Sonra Kırım’a Selamet Giray Han’ın emrine verilmiş ve orada ölmüştür. Bu döneme ait bilgiler Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden aktarılmıştır.


Alıntıdır