Osmanlı ordusu - osmanlı ordusunda rütbeler - Osmanlı ordusundaki rütbeler hakkında

Osmanlı ordusundaki rütbeler
Nefer:
Rütbesiz asker

Onbaşı:Osmanlı ordusunda erlikten sonra gelen ilk rütbenin sahibi.emrine verilen birliğin amiri ve çavuşun yardımcısıdır. Birliğin içinde disiplini korumak emrinde bulunan personeli savaş için hazırlamak sevk ve idare etmek en küçük birlik olan manganın bütün iç hizmetlerini iyi bilmek bunları astlarına öğretmek araç ve gereçlerin bakımını yapmak zorundadır.

Çavuş:Osmanlı'da denetim görevlerini üstlendiler. Sarayda müezzinlik müzikçilik mehterlik yapanlar çavuş sanını taşırlardı. II.Mahmud'un 1826'dan sonra gerçekleştirdiği askeri yenilikler sırasında geleneksel çavuşluklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi.... Erleri temsilen kullanılan çavuş rütbesi onbaşı rütbesininin bir kademe üstüdür.

Mülâzımı evvel:Asteğmen

Mülâzımı sâni:Üsteğmen

Yüzbaşı:Osmanlı devleti'nde subayların Harp Akademisi'nden mezun olduğu rütbe...

Kolağası :Kıdemli Yüzbaşı

Binbaşı:Kolağası ile Kaymakam arasındaki rütbe...

Kaymakam:İlçelerde bulunan en büyük mülki amirdir.Osmanlılarda sadrazam hükümet merkezinden ayrıldığı zaman kendisine kubbe vezirlerinden “vezir-i sani” vekalet eder bu vekaleti müddetince ona “kaymakam paşa” veya sadece “kaymakam” denildiği gibi “kaymakam-ı rıkab-ı hümayun” veya “kaymakam-ı asitane-i seadet” de d...enirdi. Kaymakam paşalar vekaleti müddetince asıl gibi hareket eder sadrazamın bütün salahiyetlerini (yetkilerini) kullanırdı.

Miralay:Albay

Mirliva Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Miralay (Albay) ile Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Tuğgeneral ile Tümgeneral rütbeleri arasında bir askeri rütbe. Mirliva'dan yüksek rütbeye sahip olanlara paşa denildi.

Ferik Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Mirliva ile Birinci Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Tümgeneral ile Korgeneral rütbeleri arasında bir askeri rütbe.

1. Ferik :Orgeneral

Müşir:Mareşal

ALINTIDIR.