Osmanlı padişahları hangi spor dalları ile ilgilenmiştir - Osmanlı padişahlarının spora verdiği önem
Güreş: Murad Hüdavendigar Çelebi Mehmed IV. Murad Sultan Abdülaziz


Avcılık: I. Murad Yıldırım Bayezid II. Murad Fatih Sultan Mehmed Kanuni Sultan Süleyman II. Selim I. Ahmed II. Osman IV. Murad IV. Mehmed

Balık Tutmak: Kanuni Sultan Süleyman

Ok Atıcılığı: II. Murad Fatih Sultan Mehmed II. Bayezid Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman IV. Murad III. Ahmed II. Mahmud

Binicilik (Cündilik): III. Murad II. Osman IV. Murad IV. Mehmed II. Mustafa II. Mahmud Sultan Abdülaziz

Cirid: I. Ahmed IV. Murad IV. Mehmed II. Mustafa III. Selim II. Mahmud

Tüfenk Atıcılığı: IV. Murad IV. Mehmed II. Mustafa III. Ahmed I. Abdülhamid III. Selim II. Mahmud II. Abdülhamid

Gürz Kaldırma: Orhan Gazi I. Ahmed IV. Murad

Labud ve Hışt Atma: IV. Murad

Mızrak: II. Mahmud

Tomak: IV. Murad I. İbrahim IV. Mehmed

ALINTIDIR.