Lohusa yatağı - Osmanlı lohusa adetleri - Türk lohusa gelenekleri

Türk gelenekleri içinde doğum hazırlıkları ve lohusa döneminin özel bir yeri vardır. Bu hazırlıklara hamileliğin altıncı veya yedinci aylarında başlanırdı. Yakın bir semtte oturan ebeye işlemeli keseler içinde birer okka şeker çekirdek kahve ve sabun götürülerek doğum için ebe tutulurdu.

Doğumdan sonra lohusa şerbeti kaynatılır ve doğumu müjdelemek için sürahilerle akrabalara yakın dostlara komşulara gönderilirdi. Bebek erkek ise sürahinin boynuna kırmızı kurdele kız ise ağzına gaz boyaması denilen kırmızı tülbent bağlanırdı. Daha sonraki günlerde gözaydına gelen konuklara da gümüş zarflı bardaklarla şerbet ikram edilirdi.

Lohusaya evin en geniş odasında yataklık denilen karyolada veya üst üste konularak yükseltilen altı-yedi kat şiltenin üzerinde lohusa yatağı hazırlanırdı. Yatağa atlas veya kadifeden gelin yorganı örtülürdü. Yatağın yanına mutlaka kese içinde Kur'an-ı Kerim ve parlak ömrü sembolize eden gümüş ayna asılırdı. Bir şişe sarımsak saplanıp üstü kırmızı gaz boyaması ile sarılır sarımsak ve nazar boncukları ile süslenirdi. Bu sarımsak 40. gün hamama gidilirken kapının eşiğinde lohusaya ezdirilerek evin acı görmemesi ve acıların uzaklaştırılması sağlanırdı.

Lohusa yatağı yedinci gün toplanırdı. Yatağın kalkacağı gün mahalle imamı veya ailenin reisi olan yaşlı bir erkek bebeğin sağ kulağına ezan ve Kelime-i Şahadet sol kulağına da Besmele ile üç defa ismini okurdu. Doğumdan 40 gün sonra konu komşu eş dostla birlikte hamama gidilirdi.

ALINTIDIR.