1573 Osmanlı Venedik Savaşı - 1570 Osmanlı Venedik Savaşı - Osmanlı Venedik Savaşı Tarihi

Tarih 1570-1573

Bölge Kıbrıs İyonya Denizi ve Ege Denizi
Sonuç Osmanlı zaferi Kıbrıs adasının Osmanlı egemenliğine girmesi

Fethin nedenleri

Kıbrıs Venediklilerin elinde bulunmaktaydı. Mısır'ın alınmasından sonra Venediklilier Memlûk Sultanlığı'na Kıbrıs için verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye başlamıştı. Kıbrıs adasının Rum halkının baskılarından bunaldıkları Venediklilere karşı yardım istemesi üstüne Kıbrıs’ın fethi kararlaştırdı. Ekonomik stratejik ve coğrafi yönden çok önemli olan Kıbrıs Seferi'nin kolay olacağı düşüncesiyle Lala Mustafa Paşa Kıbrıs Seferi'ne taraftar olurken Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa ise yeni bir Haçlı Seferine yol açacağı endişesiyle Kıbrıs'ın fethine muhalif kalmıştı.

Hazırlık ve Savaşın Gelişmesi

Osmanlı donanması dönemin padişahı II. Selim’in (1566-1574) buyruğuyla sefer hazırlıklarını tamamladı ve Lala Mustafa Paşa’nın komuta ettiği orduyu alarak 15 Mayıs 1570’te Piyale Paşa komutasında İstanbul’dan ayrıldı. 1 Temmuz 1570’te adaya asker çıkarmaya başlayan Türk ordusu 22 Temmuz’da Lefkoşa’yı kuşatıp 9 Eylül’de de ele geçirdiler. Baf Limasol ve Larnaka kalelerinin de alınmasından sonra adanın en güçlü olan kalesi Magosa 18 Eylül 1570’te kuşatıldı.

Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle kaleyi ablukaya almakla yetinen Türk ordusu 1571 baharında yardımcı birliklerin de gelmesiyle Magosa kalesini karadan ve denizden kuşatmaya başladı. Türk ordusunun yoğun taarruzu altında önemli kayıplara uğrayan Magosa'daki Venedik garnizonu teslim olmak zorunda kaldı (4 Ağustos 1571).

Adanın imar ve iskânı için 21 Eylül 1571 tarihli Padişah fermanı ile İç Anadolu'nun (Karaman vilayeti) belli şehir ve köylerinden adaya mecburi iskan yapılması kararlaştırıldı ve adaya Türkler yerleştirilmeye başlandı. Dört sancağa (Lefkoşa Magosa Girne ve Baf) bölünen Kıbrıs Alanya İçel Tarsus ve Sis (Kozan) sancaklarının da bağlanmasıyla bir eyalete dönüştürüldü ve adada Karaman vilayeti kanunlarının yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Adanın Türkler tarafından fethi Sokullu Mehmed Paşa"nın öngörüsünü haklı çıkarmış Venedik'in kışkırtması ile bir Kutsal İttifak oluşturulmuştur.

ALINTIDIR.