19.yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında 8 vilayet (kırmızı ile)


Vilâyât-ı Sitte Nedir?

Osmanlı Devleti'nde Erzurum Van Harput (Mamuretül-Aziz Elazığ) Sivas Bitlis ve Diyarbakır'ı içine alan altı vilayete verilen genel ad.

1912 yılında 6 Ermeni ili nüfus sayımı


Vilâyât-ı Sitte özellikle 1878 Berlin Antlaşması'ndaki bazı hükümler dolayısıyla önem kazandı. Bu antlaşmanın 61. maddesi gereğince Rusların ve Batılı devletlerin baskısı sonucu bu altı vilayette Ermeniler lehine ıslahat yapılacaktı.II. Abdülhamit döneminde basılmış Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu'daki topraklarını gösteren harita (1893)


İkinci Abdülhamid Han yapılacak ıslahatın Doğu Anadolu'nun Osmanlı Devletinden ayrılmasıyla sonuçlanacağını düşündüğü için bütün baskılara rağmen Vilâyât-ı Sitte'de istenilen ıslahatı yapmadı. Ayrıca bu altı vilayeti meydana getiren 20 sancağın hiçbirinde Ermeniler çoğunlukta değildi.

Alıntıdır.