Osmanlı Devleti saray teşkilâtında padişah hanımlığına yükselen kadınlara 17. asırdan sonra verilen unvan.

Kadınefendi unvanı yerine 16. asırda “haseki” tabiri kullanılıyordu. Erken devirlerde ve daha önce Türk-İslâm devletlerinde kullanılan “hatun” kelimesi ise Osmanlılarda sadece padişah kızları için kullanılan bir tabirdi.

Saraya kabul edilen kadınlar Harem-i Hümâyûnda bir okul disiplini içinde eğitim görürlerdi. Sarayda bu kadınlara okuma yazma ve dinî bilgilerin yanında dikiş-nakış güzel konuşma ve görgü kaideleri öğretilirdi. Acemi kalfa haznedar gibi mertebeleri aşanlar padişah hanımlığına yükselirler “gözde” veya “ikbal” unvanını alırlardı. Eğer padişahtan çocukları dünyaya gelirse “haseki” olarak isimlendirilirlerdi. Padişahların eşleri iki kısımdı; kadınefendi ve haseki sultan. Erkek çocuğu olan hasekilere Haseki Sultan (sonraları Kadınefendi) denir ve başlarına kıymetli taşlarla süslü altın tac giydirilirdi.

Kadınefendi olanlara haslar verilir bunlara ayrı daireler tahsis edilir ve maiyetlerine hizmetçiler memurlar tayin edilirdi.