Kapanlar; balkapanı unkapanı yağkapanı gibi orada satılan mallara göre adlandırılmıştır.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren yağ bal un çeşitli erzak hububat kahve ipek pamuk gibi maddeler kapanlara getirilir devlet bunlardan belli bir ardiye ücreti alarak gerektiğinde narh koyardı. Bilhassa İstanbul’da dışarıdan ithal edilen mal ve eşyanın satışı bu kapanlarda devlet resmî memurunun nezaretinde esnafın yiğitbaşları ve ihtiyarların katılması ile yapılırdı. Böylece malların hileli ve fazla fiyatla satılması önlenmiş ve herkesin kolayca mal temin edebilmesi sağlanmıştır. İlk Osmanlı Sultanlarının bina ettirdiği cami mescit medrese imaret gibi vakıfların masraflarını karşılamak üzere “kapan hanı” yaptırdıklarına tarihî kayıtlarda rastlanmaktadır.

Osmanlılarda zamanla gelişen kapanlar günümüzde kurulmasına çalışılan ve bazı büyük şehirlerde açılan umumî pazar veya halden başka bir şey değildir.