Osmanlı'da Çorbacı Ne Demektir?


Kapıkulu ocaklarına eleman yetiştiren 31 bölüklü acemi ocağı ile Osmanlı ordusunun piyade (yaya) askerini teşkil eden bölük zâbitlerinin unvanı.

Cemaat denilen yeniçeri ortası çorbacılarına “yayabaşı” veya “serpiyâdegân” denildiği gibi bölük denilen ağa bölükleri çorbacılarına “bölükbaşı” ismi de verilirdi.

Çorbacılar bazen “subaşı” unvanını da alırlardı. Çorbacıların kıdemlisine yeniçeri ortalarında “yayabaşı” bölüklerde de “başbölükbaşı” denilirdi.

Çorbacılar kırmızı çuhadan kollu cübbe ince gömlek kırmızı şalvar ayaklarına sarı mest pabuç ve başlarına börk giyerlerdi.

Yaya bölük komutanı olmalarına rağmen atları vardı. Çorbacılar bölüklerin bütün işlerinden sorumlu olduğu gibi büyük suçlar hariç maiyetindekilere ceza verebilirdi.

Yeniçerilerin İkinci Mahmud Han zamanında kaldırılmasından sonra “çorbacı” yerine “ortaağası” tabiri kullanılmıştır.


Alıntıdır.