Osmanlı'da Ramazan Ayında Çift Maaş Verilirdi

Osmanlı Devleti'nde memur ve askerler başta olmak üzere devlet erkanına Ramazan-ı Şerif'te maddi sıkıntı çekmemeleri daha çok hayır ve hasenatta bulunmaları için hem maaşlarının bir bölümü Ramazan'dan önce veriliyor; hem de Ramazan'da "Bayramiyye" ya da "Ramazaniyye" adı ile çift maaş tahsis ediliyordu. Ramazan münasebetiyle sivil ve askeri vazifelilere birer aylık ikramiye verilmesi hazinede bulunan mali sıkıntı sebebiyle zaman zaman imkansız hale gelebiliyordu. Bu durumda bile devlet bazı maddi zararları göze alarak Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye* için çalışanlara Ramazan'dan evvel bir maaş verilebilmesi için hazinede mevcut Osmanlı tahvillerinden kafi miktarının satılması ve yahut rehin verilmesi gibi riskli ekonomik kararlar bile alabilmişti. Bu da mümkün olmazsa (Sultan İkinci Abdülhamid'in çoğu zaman yaptığı gibi) bazı vazifelilerin Ramazaniyyesi bizzat padişah tarafından "ceyb-i hümayundan*" Ramazan atiyyesi* olarak ödenmiştir.