Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa Kralına Gönderdiği Meşhur Fermanı ( Mektubu )
  Kutsal Roma-Cermen İmparatoru Şarlken ile 24 Şubat 1525'te Kuzey İtalya'da yaptığı savaşta yenik düşen Fransa Kralı Fransuva'nın yardım istemesi üzerine Kanunî Sultan Süleyman’ın gönderdiği meşhur Ferman’ın metni:

  "Ben ki sultanlar sultanı hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Azerbaycan’ın ve Şam’ın ve Halep'in ve Mısır’ın ve Mekke ve Medine'nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen'in ve nice memleketlerin sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han’ım. Sen ki Fransa vilayetinin Kralı Fransuva'sın.

  Hükümdarların sığındığı kapıma elçinizle mektup gönderip ülkenizi düşman istila edip şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz konusunda bizden yardım talep ediyorsunuz.

  Söylediğiniz her şey dünyayı idare eden tahtımızın ayaklarına arz olunmuştur. Her şeyden haberdâr oldum. Yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz.

  Böyle bir durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır. Biz de atalarımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler fetheylemekteyiz. Gece gündüz daima atimiz eyerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır. Yüce Allah hayırlara bağışlasın. Allah’ın istediği ne ise olur. Bundan başka haberleri gönderdiğiniz adamınızdan öğrenesiniz. Böyle biliniz."

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa Kralı François'a Yazdığı Mektup

  "Gece gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmış vaziyetteyiz."
  "Allah teala hayırlar nasip eylesin. Onun arzusu ve isteği ne ise meydana gelir."
  Yani diyor ki "Ben atımı eyerledim kılıcımı kuşandım. Her an savaşa hazırım. Allah'ın dediği olur."

  Alman İmparatoru Şarlken’le 24 Şubat 1525’de yaptığı Pavye Savaşı'nda yenilerek esir düşen Fransa Kralı Fransçois ve annesi Düşes Dangolen büyükelçi Kont Jan de Franjipan ile Kanuni’ye birer mektup gönderirler.

  Kraliçenin mektubu şöyledir :
  “Şimdiye kadar oğlumun kurtuluşunu Şarlken’in insafına bırakmıştım. Fakat Şarlken oğluma hakaretler etmektedir. Dünyaya geçen hükmünüz cihanın bildiği azamet ve şanınızla oğlumun kurtulmasını temin etmenizi zat-ı şahanenizden niyaz ediyorum.”

  Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman Kraliçe ve esir François’ya 1526 tarihinde birer mektup gönderir. Bu mektup bugün Fransa'da Paris National Biblioteque'te bulunmaktadır.
  Fransızların bu mektubu kendi lisanlarına tercüme ettikleri çevirisini tarihçilerimizin bulup yayınlamaları faideden hali olmayacaktır. Osmanlı padişahının üslubunu nasıl anlamışlar ve kendilerine nasıl aktarmışlar bilinmesi gerekmektedir.

  Mektupta şunlar yazılmaktadır:
  Hazret-i izzet cellet kudretuhu ve allet kelimetuhunun (Allah'ın) inâyeti ve mühr-i sipihr-i nübüvvet ahter-i burc-i fütüvvet-pişvâ-yı zümre-i enbiyâ muktedâ-yı fırka-i asfiyâ Muhammed Mustafâ'nın sallallahu aleyhi vesellem mu‘cizât-ı kesîretü'l-berekâtı ve dört yârinin -ki Ebubekir Ömer Osman ve Ali'dir- rıdvânullahi aleyhim ecma‘în onların ervâh-ı mukaddesesi mürâfakati ile
  (Mektubun bu satırlarından sonra Sultan Süleyman Han'ın o muhteşem tuğrası vardır ve tuğrada bilindiği üzere Süleyman Şah bin Selim Şan Han el-muzaffer dâimâ yazılıdır)
  Bu dua ve selam satırlarından sonra mektup şöyle devam etmektedir:
  "Ben ki Sultanü's-salâtin ve bürhânü'l-havâkîn tâc-bahş-ı hüsrevân-ı rû-yı zemîn zıllullahi fi'l-arazîn
  Akdeniz'in ve
  Karadeniz'in ve
  Rumeli'nin ve
  Anadolu'nun ve
  Karaman'ın ve
  Rum'un ve
  Vilâyet-i Zülkadriyye'nin ve
  Diyarbekir'in ve
  Kürdistan'ın ve
  Azerbaycan'ın ve
  Acem'in ve
  Şam'ın ve
  Haleb'in ve
  Mısır'ın ve
  Mekkenin ve Medine'nin ve
  Kudüs'ün ve külliyyen
  Diyâr-ı Arab'ın ve
  Yemen'in ve
  dahi nice memleketlerin ki âbâ-yı kirâm ve ecrâd-ı izâmım enârallahu berâhinehüm kuvvet-i kahireleriyle feth ettikleri ve cenâb-ı celâdet-me’âbım dahi tîğ-ı ateş-bâr ve şimşîr-i zafer-nigârım ile feth eylediğim nice diyârın sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han'ım
  Sen ki Françe vilayetinin Kralı Françesko'sun...
  Dergâh-ı selâtîn-penâhıma yarar adamın Frankiyan ile mektup gönderip ve bazı ağız haberi dahi ısmarlayıp memleketlere düşman müstevli olup el-an hapisde idüğünüz i‘lâm edip halâsınız husûsunda bu cânibden inâyet meded ve inâyet eylemişsiz.
  Her ne ki demiş iseniz benim pâye-i serîr-i âlem-masîrime arz olunup alâ-sebîli't-tafsîl ilm-i şerîfim muhît olup tamam ma‘lûm oldu.
  İmdi padişahlara sınmak ve haps olunmak acep değildir. Gönlünüzü hoş tutup âzürde-hâtır olmayasız.
  Eyle olsa bizim âbâ-i kirâm ve ecdâd-ı izâmımız nevverallahu merkadehüm dâimâ def‘-i düşmân ve feth-i memâlik için seferden hâli olmayıp biz dahi onların tarikine sâlik olup her zamanda memleketler ve sa‘b ve hasîn kal‘alar feth eyleyip gece ve gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmış ve Hak sübhânehu ve te‘âlâ hayırlar müyesser eyleyip meşiyyet ve irâdeti neye müte‘allik olmuş ise vücûda gele.
  Bâkî ahvâl ve ahbâr ise mezkûr adamınızdan istintak olunup ma‘lumunuz ola.
  Şöyle bilesiz...
  Tahrîren fî evâil-i Âhiri'r-Rebî‘ayn li-sene isneyn ve selâsîn ve ti‘a-mi’e.
  1 Rebiülahir 932 (15 Ocak 1526)
  Be-makam-ı Dârü's-Saltanati'l-Aliyyeti'l-Kostantıniyye el-Mahmiyyeti'l-Mahrûse
  FR 2982 (Ancien Fonds Bethune Paris National Biblioteque 8507)

  Mektubun bugünkü Türkçe'ye sadeleştirilmiş şekli aşağıdadır:
  Allah'ın yardımı Peygamber efendimizin mucizelerinin bereketi ve onun dört arkadaşı olan Ebubekir Ömer Osman ve Ali hazretlerinin yol arkadaşlığıyla...


  Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han
  Allah onu daima muzaffer eylesin
  Ben ki sultanların sultanı hakanların başı krallara tac giydiren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve atalarımın fethettiği Akdeniz'in Karadeniz'in Rumeli'nin Anadolu'nun Karaman'ın Rum'un (Sivas ve doğusu) Zülkadriye Vilayeti'nin Diyarbakır'ın Kürdistan'ın Azerbaycan'ın Acem'in Şam'ın Haleb'in Mısır'ın Mekke'nin Medine'nin Kudüs'ün bütün Arap memleketlerinin Yemen'in ve daha nice ülkelerin ki büyük atalarımın Allah kabirlerini nurlu etsin karşı konulmaz kuvvetleriyle fethettikleri ve benim muhteşemliğimle de ateş saçan mızrağımın ve zafer getiren kılıcımın gücüyle fethettiğim nice memleketlerin sultanı ve padişahı olan Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sulan Süleyman Han'ım...
  Sen ki Fransa vilayetinin kralı olan Françesko'sun!
  Sultanların sığındığı kapıma yarar adamın Frankiyan ile mektup yollayıp ve ağzıyla da bazı şeyler ısmarlayıp düşmanın topraklarınızı işgal ve sizi de haps ettiğini bildirip kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve imdat dilemişsiz.
  Her ne dediyseniz benim "dünyanın karargâhı" olan tahtımın katına arz edilmiş ve bütün tafsilatıyla malumum olmuştur.
  Şimdi padişahların yenilmeleri ve hapse konulmaları şaşılacak bir şey değildir. Gönlünüzü hoş tutunuz. Üzülmeyiniz.
  Öyle olsa bizim şerefli babalarımız ve büyük atalarımız Allah onların kabirlerini nurlandırsın devamlı olarak düşmanı defetmek ve ülkeler fethetmek için sefere gitmeden geri durmadılar.
  Biz de onların yolundan gidiyoruz. Her zamanda memleketler çetin ve sağlam kaleler fetheyledik.
  Gece gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmış vaziyetteyiz.
  Allah teala hayırlar nasip eylesin. Onun arzusu ve isteği ne ise meydana gelir.
  Diğer durum ve haberleri ise adı geçen adamınızdan sorup öğreniniz.
  Şöyle bilesiniz.

  15 Ocak 1526
  İstanbul

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş