Osmanlının Cöküsü (İŞGALLER)

İSTANBUL'UN İŞGALİ

12 Ocak 1920'de toplanan Meclis-i Mebusan 28 Ocak 1920 tarihindeki gizli oturumunda "Ahd-i Milli" olarak Misak-ı Milli kararlarını aldı ve kararlar bütün mebuslar tarafından imzalandı. 17 Şubat 1920 tarihli oturumunda da bu kararın basında yayınlanması ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesi kararlaştırıldı. 15 Mart'ta Bu gelişmeler üzerine İstanbul'daki İtilaf kuvvetleri 150 Türk aydınını yakalattı. 18 Mart 1920'de İngilizler meclisin etrafını makineli tüfeklerle sararak toplantı halinde bulunan milletvekillerinden bazılarını tutuklayarak ve sürükleyerek götürdüler. Böylece şehir fiilen ve resmen askeri işgale maruz kaldı. Bunun üzerine milletvekilleri meclisin çalışma süresini ertelediler. Böylece son Osmanlı Meclis-i Mebusanı düşman süngüsü altında zorla kapatıldı.

Bu işgali fedakar bir telgraf memuru Manastırlı Hamdi Efendi vasıtasıyla öğrenen Mustafa Kemal Paşa derhal bu hareketi protesto ederek bu işgalin haksız ve hükümsüz olduğunu bütün dünyaya beyan etti.

İNGİLİZ İŞGALLERİ

İtilaf Devletleri bir yandan Boğazları işgal ederken bir yandan da İstanbul'da karargah kurarak Osmanlı Hükümetini dolaylı da olsa etki altına almışlardı. Daha sonra İngilizlerle Fransızlar planlarına uygun olarak Orta Doğu'yı paylaştılar. Bir yandan da Anadolu'da kendilerine ayırdıkları bölgelerin stratejik bakımdan önemli olan yerlerini ufak birliklerle denetim altına aldılar. Fransızlar Dörtyol Mersin Adana ve yörelerini Afyonkarahisar İstasyonu'nu işgal etti.

İngilizler Batum Antep Cerablus kentlerini Konya İstasyonu'nu Maraş Birecik Urfa ve Kars Merkezlerini işgal etti. Maraş ve çevresi daha sonra Fransızlara bırakıldı. İtalyanlar ise Antalya Kuşadası Fethiye Bodrum ve Marmaris ile yakın yörelerini işgal etti.

Böylece İtilaf Devletleri Ateşkeş Antlaşması hükümlerini uygulatmak için baskı yapabilecek önemli merkezleri ellerine geçirmiş oldular.

MUSUL :
3 KASIM 1918
ÇANAKKALE BOĞAZI : 6-12 KASIM 1918
İSKENDERUN : 9 KASIM 1918
ANTAKYA : 7 ARALIK 1918
BATUM : 24 ARALIK 1918
KİLİS : 27 ARALIK 1918
ANKARA İSTASYONU : ARALIK 1918
AYINTAP : 1 OCAK 1919
CERABLUS : 3 OCAK 1919
HAYDARPAŞA İSTASYONU : 15 OCAK 1919
KONYA İSTASYONU : 22 OCAK 1919
TURGUTLU-AYDIN DEMİRYOLU : 1 ŞUBAT 1919
MARAŞ : 22 ŞUBAT 1919
BİRECİK : 27 ŞUBAT 1919
SAMSUN : 9 MART 1919
HARABNAZ VE TELEBYAZ : 16 MART 1919
URFA : 24 MART 1919
MERZİFON : 30 MART 1919
KARS : 13 NİSAN 1919

FRANSIZ İŞGALLERİ

DOĞU TRAKYA DEMİRYOLLARI :
9 KASIM 1918
ÇANAKKALE BOĞAZI : 6-12 KASIM 1918
DÖRTYOL :
11 ARALIK 1918
MERSİN : 17 ARALIK 1918
TOROS TÜNELLERİ : 27 ARALIK 1918
ADANA VE POZANTI : 27 ARALIK 1918
DOĞU DEMİRYOLLARI : 15 OCAK 1919
TURGUTLU-AYDIN DEMİRYOLU : 1 ŞUBAT 1919
ÇİFTEHAN VE AKKÖPRÜ : 3 ŞUBAT 1919
AFYON İSTASYONU : 16 NİSAN 1919

İTALYAN İŞGALLERİ

ANTALYA :
28 MART 1919
KONYA İSTASYONU : 26 NİSAN 1919
KUŞADASI : 4 MAYIS 1919
FETHİYE BODRUM : 11 MAYIS 1919
MARMARİS : 11 MAYIS 1919
AKŞEHİR (KISMEN) : 14 MAYIS 1919
AFYON : 21 MAYIS 1919
MALKARA : 27 MAYIS 1919
BURDUR : 28 HAZİRAN 1919

YUNAN İŞGALLERİ

Yunanistan 1829 yılında Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Sürekli olarak sınırlarını Türklerden toprak alarak genişletmiş ve 1913 İkinci Balkan savaşı sonunda Batı Trakya dışında bugünkü sınırlarına erişmişti. Ege'de de 12 Ada dışında tüm adaları elde etmişti. Yalnız İmroz ve Bozcaada Osmanlılara bırakılmıştı. Birinci Dünya Savaşı çıkınca Yunan Kralı Konstantin tarafsız kalmak istedi ise de azılı bir pan-helenist olan Başbakan Venizelos İtilaf Devletleri yanında savaşa girilmesi için uğraşmış sonunda bunu başarmıştır. 1915 yılı sonbaharında Yunanistan Antlaşma Devletleri yanında savaşa girmiş. Böylece Balkanlarda Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan'a karşı yeni bir cephe açılmıştır. Savaş bitince Venizelos yaptığı hizmetten pay istedi. Ona göre zaten Yunan Anavatanının bir parçası olan Batı ve Doğu Trakya kendisine verilmeliydi. Ama bu da yetmezdi. Anadolu'nun Ege Bölgesi de Yunanlıların hakkıydı. Venizelos üstün bir propaganda gücü ile bu yalanları dünyanın dört bucağına yaymış Yunan milyarderlerinin de desteği ile İtilaf Devletleri'nin kamu oyuna benimsetmeyi başarmıştır.
Yunanlıların işgal ettiği başlıca yerler:

Uzunköprü-Hadımköy Demiryolu : 9 Ocak 1919
İzmir :
15 Mayıs 1919

ERMENİLER

1918 yılında Osmanlı toprakları dışında kurulan Ermenistan Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nda taraf değildi. Ancak Osmanlı yurttaşı olan Ermeniler I.Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerine yardım etmişti. Savaş sonrasında da yeni kurulan Ermenistan Anadoludaki Ermenilerle birleşmek ve onların oturdukları yerleri kendi sınırları içine almak istiyordu. Ama İtilaf Devletleri Anadolu'da bir zamanlar Ermeni Yurdu olarak kabul ettikleri yerleri bu Devlete bırakmak hazırlığındaydılar. Türk birliklerinin Kafkaslardan çekilmesi üzerine Ermeniler de Doğu Anadolu'ya ilerleyerek işgallere başladılar. Güneyde ise Fransızlar Çukurova'ya Ermenileri yerleştirmek amacındaydılar. Bu durum bölgede şiddetli çatışmalara yol açtı.