Sultan
Tarih
Açıklama


I. Bayezid
28.7.1402

Söğüt (?)Timur tarafından; savaşla; sekiz ay yaşadı.

II. Mehmed
9.1446

Vezir ve yeniçeriler tarafından ; Yetersizlik; beş yıl sonra tekrar geçti.

II. Bayezid
24.4.1512

I. Selim ve yeniçeriler tarafından; Yetersizlik; bir ay yaşadı.

II. Mustafa
26.2.1618

Vezirler tarafından; Delilik; Dört yıl sonra tekrar tahta geçti.

II. Mustafa
10.9.1623

Vezirler tarafından; Delilik; Onaltı yıl yaşadı.

II. Osman
19.5.1622

Yeniçeriler tarafından; yeniçerilere karşı tavır aldığı için; Birgün sonra suikastle öldürüldü.

İbrahim
8.8.1648

Saray entrikası ve hastalık; Lükse düşkünlük ve askeri başarısızlık; yirmi gün sonra suikastle öldürüldü.

IV. Mehmed
8.11.1687

Vezirler tarafından; askeri başarısızlık; beş yıl yaşadı.

II. Mustafa
23.8.1703

Vezirler tarafından; askeri başarısızlık ve Feyzullah skandalı; dört ay yaşadı.

III. Ahmed
1.10.1730

Patrona Halil ve Ordu tarafından; askeri zayıflık ve lükse düşkünlük; altı yıl yaşadı.

III. Selim
29.5.1807

Yeniçeriler tarafından; Batılı düşünceleri ve yeniçerilere tavrı yüzünden; ondört ay sonra suikastle öldürüldü.

IV. Mustafa
28.7.1808

Alemdar Mustafa Paşa tarafından; İntikam için dört ay sonra suikastle öldürüldü.

Abdülaziz
30.5.1876

Vezirler tarafından lükse düşkünlük ve iktisadi başarısızlık; beş gün sonra intihar etti.

V. Murad
31.8.1876

Vezirler tarafından; zihinsel hastalık; yirmisekiz yıl yaşadı.

II. Abdülhamid
27.04.1909

Jön Türkler tarafından istibdat gerekçesiyle; dokuz yıl yaşadı.

VI. Mehmed
1.11.1922

Türk Milliyetçileri tarafından işgal kuvvetlerine karşı tepki ve entrikalar dolayısıyla; üç yıl yaşadı.

(II) Abdülmecid yalnız Halife
3.3.1924

Türk Milliyetçileri tarafından; tepki neticesinde; yirmi yıl yaşadı