Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Osmanlı - Türkçe Sözlük A Harfi.

  â (F.) [ 1 [آ .ünlem edatı ey hey. 2.iki kelimenin arasına girerek anlamı
  pekiştiren yeni kelimeler türetmeye yarayan orta ek.
  a’dâ (A.) [ اعدا ] düşmanlar.
  a’dâd (A.) [ اعداد ] sayılar.
  â’ik (A.) [ عائق ] engel.
  a’lâ (A.) [ اعلی ] en yüksek en yüce.
  a’lâf (A.) [ آلاف ] otlar.

  a’lâl (A.) [ 1 [اعلال .hastalıklar. 2.sebepler.
  a’lâm (A.) [ 1 [اعلام .bayraklar. 2.özel isimler.
  a’lem (A.) [ اعلم ] en iyi bilen.
  a’mâ (A.) [ اعمی ] kör.
  a’mâk (A.) [ اعماق ] derinlikler.
  a’mâl (A.) [ اعمال ] işler ameller davranışlar.
  a’mâr (A.) [ 1 [اعمار .ömürler. 2.yaşlar.
  a’nî (A.) [ اعنی ] yani.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  a’râb (A.) [ اعراب ] Araplar çöl arapları.
  a’râbî (A.) [ اعرابی ] çöl arabı.
  a’râz (A.) [ اعراض ] belirtiler.

  a’sâb (A.) [ اعصاب ] sinirler.
  a’sâr (A.) [ اعصار ] yüz yıllar.
  a’şâr (A.) [ اعشار ] öşür vergileri onda birler.
  a’şârî (A.) [ اعشاری ] ondalık.
  a’vec (A.) [ اعوج ] yamuk eğri büğrü.
  a’ver (A.) [ اعور ] tek gözlü.
  a’yâd (A.) [ اعياد ] bayramlar.
  a’yân (A.) [ 1 [اعيان .ileri gelenler eşraf sosyete. 2.gözler.
  a’yün (A.) [ 1 [اعين .gözler. 2.pınarlar.
  a’zâ (A.) [ 1 [اعضا .üyeler. 2.organlar.
  a’zam (A.) [ اعظم ] en büyük.
  âb (F.) [ 1 [آب .su. 2.deniz. 3.ırmak. 4.tükürük. 5.özsuyu. 6.ter. 7.döl suyu.
  8.sidik. 9.parlaklık. 10.yüzsuyu. 11.letafet hava.
  âb (F.) [ آب ] Ağustos.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  âb -ı âbistenî [ 1 [آب آبستنی .meni; 2.bitkilerin yetişmesine neden olan su.
  âb -ı adâlet [ 1 [آب عدالت .adalet suyu; 2.doğruluğun bereketi.
  âb -ı ahmer [ 1 [آب احمر .kızıl su. 2.kırmızı şarap. 3.gözyaşı.
  âb -ı âteşîn [ 1 [آب آتشين .ateşli su; 2.kırmızı şarap; 3.gözyaşı.
  âb -ı bâdereng [ 1 [آب باده رنگ .kızıl su. 2.gözyaşı kanlı gözyaşı.
  âb -ı engûr [ 1 [آب انگور .üzüm suyu. 2.şarap.
  âb -ı harâbât [ آب خرابات ] (meyhane suyu) şarap.
  âb -ı kevser [ 1 [آب کوثر .cennet suyu 2.şarap.
  ab’âb (A.) [ عبعاب ] vantrolog.
  abâ (A.) [ 1 [عبا .kaba yün kumaş. 2.aba.
  âb⒠(A.) [ 1 [آباء .babalar. 2.gezegenler.
  âbâd (A.) [ آباد ] ebedler.
  âbâd (F.) [ آباد ] bayındır mamûr.
  âbâd etmek/eylemek 1.mamûr etmek. 2.zenginleştirmek. 3.huzur vermek.
  âbâd olmak 1.mamûrlaşmak. 2.zenginleşmek. 3.huzura kavuşmak.
  âbâdân (F.) [ آبادان ] bayındır.
  âbâdânî (F.) [ آبادانی ] bayındırlık.
  âbâdî (F.) [ 1 [آبادی .bayındırlık. 2.ince Hint kağıdı.
  âbâl (A.) [ آبال ] develer.
  âbân (F.) [ آبان ] Âbân ayı.
  abâpûş (A.-F.) [ 1 [عباپوش .abalı. 2.derviş. 3.yoksul.
  âbâr (A.) [ آبار ] kuyular.
  âbcâme (F.) [ آبجامه ] su kabı.
  âbçîn (F.) [ آبچين ] peştemal.
  abd (A.) [ 1 [عبد .kul. 2.köle.
  âbdân (F.) [ 1 [آبدان .su kabı. 2.mesane.

  âbdâr (F.) [ 1 [آبدار .sulu. 2.parlak. 3.hoş
  âbdendân (F.) [ 1 [آبدندان .bön. 2.âciz.
  abdest (F.) [ 1 [آبدست .abdest. 2.paylama.
  abdesthâne (F.) [ 1 [آبدستخانه .tuvalet. 2.abdest alınan yer.
  abdestlik (F.-T.) kısa cübbe.
  âbek (F.) [ 1 [آبک .sulu. 2.cıva.
  abes (A.) [ عبث ] saçma abes.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  âbgîne (F.) [ 1 [آبگينه .kristal. 2.kadeh. 3.sürahi. 4.ayna. 5.gözyaşı.
  âbgîr (F.) [ 1 [آبگير .havuz. 2.su birikintisi.
  âbgûn (F.) [ 1 [آبگون .su rengi. 2.mavi.
  abher (A.) [ 1 [عبهر .nergis. 2.zerrinkadeh çiçeği. 3.yasemin.
  âbhîz (F.) [ آبخيز ] büyük dalga.
  âbhord (F.) [ آبخورد ] nasip.
  âbırû (F.) [ آبرو ] yüzsuyu.
  âbî (F.) [ آبی ] mavi.
  âbid (A.) [ 1 [عابد .ibadet eden. 2.erkek adı.
  abîd (A.) [ 1 [عبيد .kullar. 2.köleler.
  âbidât [ آبدات ] anıtlar.
  âbide (A.) [ آبده ] anıt.
  âbidevî (A.) [ آبدوی ] anıtsal.
  âbile (F.) [ 1 [آبله .su çiçeği. 2.sivilce. 3.su kabarcığı.
  âbir (A.) [ عابر ] yaya.
  âbisten (F.) [ آبستن ] gebe.
  âbistengâh (F.) [ آبستنگاه ] döl yatağı.
  âbişhor (F.) [ 1 [آبشخور .sulama yeri. 2.nasip.
  âbkâr (F.) [ 1 [آبکار .saka. 2.ayyaş.
  âbkeş (F.) [ 1 [آبکش .saka su çeken. 2.kevgir.
  âbnûs (F.) [ آبنوس ] abanoz.

  âbrâh (F.) [ آبراه ] su yolu kanal.
  abraş (A.) [ ابرش ] alacalı.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  âbrîz (F.) [ 1 [آبریز .tuvalet. 2.ıbrık.
  âbşâr (F.) [ آبشار ] çağlayan.
  abûs (A.) [ عبوس ] somurtkan.
  âbühava (F.-A.) [ آب و هوا ] iklim.
  âbzih (F.) [ 1 [آبزه .su kaynağı. 2.gözyaşı.
  âc (A.) [ عاج ] fildişi.
  âc (F.) [ آج ] ılgın ağacı.
  acâib (A.) [ عجائب ] tuhaf ilginç acaip.
  acâleten (A.) [ عجالة ] alelacele.
  aceb (A.) [ 1 [عجب .tuhaflık. 2.acaba.
  acebâ (A.) [ عجبا ] acaba.
  acele (A.) [ عجله ] acele.
  aceleten (A.) [ عجلة ] çarçabuk alelacele.
  acem (A.) [ 1 [عجم .arap olmayan. 2.İranlı acem.
  acemaşîran (A.) [ عجم عشيران ] Türk mûsikisinde bir makam.
  acemce (A.-T.) Farsça.
  acemî (A.) [ 1 [عجمی .deneyimsiz acemi. 2.İranlı.
  acemistan (A.-F.) [ عجمستان ] İran.
  acemiyân (A.-F.) [ 1 [عجميان .deneyimsizler. 2.İranlılar.
  aceze (A.) [ عجزه ] düşkünler âcizler.
  acîb (A.) [ عجيب ] tuhaf acayip ilginç.
  acîbe (A.) [ عجيبه ] şaşılacak şey.
  âcil (A.) [ عاجل ] acil.
  âcilen (A.) [ عاجلا ] derhal acil olarak.
  acîn (A.) [ عجين ] macun yoğurulmuş.
  âciz (A.) [ 1 [عاجز .aciz. 2.ben.
  âcizâne (A.-F.) [ 1 [عاجزانه .acizce. 2.alçakgönüllüce.
  âcizî (A.-F.) [ عاجزی ] acizlik.
  âciziyyet (A.) [ عاجزیت ] acizlik.
  âcizleri (A.-T.) bendeniz ben.
  acûl (A.) [ عجول ] aceleci.
  acûlâne (A.-F.) [ عجولانه ] acele acele.
  acûz (A.) [ 1 [عجوز .kocakarı. 2.cadı.
  acûze (A.) [ 1 [عجوزه .kocakarı. 2.cadı.
  âcür (F.) [ 1 [آجر .tuğla. 2.kiremit.
  acz (A.) [ عجز ] acizlik çaresizlik bir şey yapamama.
  âdâb (A.) [ 1 [آداب .edepler terbiyeler. 2.yol yordam.
  adalât (A.) [ عضلات ] kaslar.
  adale (A.) [ 1[عضله .kas. 2.kaslar.
  adâlet (A.) [ عدالت ] adalet.
  adaletkâr (A.-F.) [ عدالتکار ] adil adaletli.
  âdât (A.) [ عادات ] âdetler alışkanlıklar.

  adâvet (A.) [ عداوت ] düşmanlık.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş