Fatih Sultan Nasıl Ölmüştür?


Yedinci Osmanlı hükümdarı olup 1430 ile 1481 yılları arasında yaşayan başta İstanbul şehri bulunmak üzere 200 şehir 2 imparatorluk ve 14 ülkeyi Osmanlı Devleti'nin sınırları içine katarak "Fatih" unvanını alan II. Mehmet'in ölümüne ilişkin çeşitli söylentiler vardır. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılının 3 Mayıs günü Gebze yakınlarında ansızın öldüğü zaman yeni bir seferin başında bulunuyordu. Bazı tarihi kaynaklar Fatih'in hastalanarak öldüğünü belirtiyorsa da buna karşı çıkanlar sayıca çokluktadır. Görüş ve açıklamaları da daha ağır basmaktadır.

Bu çevrelere göre Mısır daha kuvvetli bir tahminle İtalya seferinin başında bulunan Fatih Sultan Mehmet Venedikliler tarafından görevlendirilen bir alçağın zehiriyle ölmüştür.Fatih'in ölüm haberinin akşama doğru İstanbul'da duyulduğunda bazı kargaşalığa yol açması Venedikliler'in zehirleterek öldürdüğü yolundaki kuvvetli söylentileri büsbütün pekiştirmektedir. Gene güvenilir tarih kaynaklarına göre Fatih 2 Mayıs günü askeri denetlemiş ve ileri gelen komutanlarıyla bir toplantı düzenlemiştir. Bu durumda hemen ertesi gün ölmesiyle sonuçlanacak kadar ağır bir hastalığın sözkonusu olamayacağı tabii bir şeydir

-ALINTI-