Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Osmanlı'nın Feministleri | Osmanlı'nın İlk Feministleri  Feminist mücadelede yer alan kadınların sokaklara inmesi ya da taleplerini daha gür bir sesle dile getirmesine ilişkin örneklerle son yıllarda daha sık karşılaşsak da bu topraklardaki kadın mücadelesinin kökeni Osmanlı dönemine kadar iniyor.  Cemiyet'in başındaki isim Halide Edip Adıvar'dır.  Bundan 97 yıl önce bugün Osmanlı'da ilk feminist örgüt Teali-i Nisvan kuruldu. Peki bu topraklarda feminist hareket nasıl başladı? Feminist hareketin öncüsü kimdir? İşte tarihin tozlu sayfalarında kalmış detaylar...


  Osmanlı modernleşmesinin başlangıcı kabul edilen 1839 ikinci Tanzimat dönemiyle birlikte kadın hareketindeki aktif mücadele de başladı.  Bu dönemde kadınlar gösterdikleri çabalar sonunda özellikle eğitim alanında bir takım haklara kavuştu.

  Böylece çeşitli öğretmen okulları rüştiyeler (lise) ve ebelik mesleğini öğreten kimi kurumlar açıldı.

  Eğitimin içinde yer almalarıyla beraber gelişen bilinçlenmeyle de çeşitli sorgulamalara girişen kadınlar 1869 yılında dönemin feminist hareketinin ilk yayını olarak bilinen Terakki-i Muhaderat isimli kadın dergisini çıkardı.

  Derginin yayımlanmasıyla birlikte başlayan kadınların erkeklere karşı verdiği var olma mücadelesi ve eşit birey olarak tanınma talepleri de ciddi atılımlara yol açtı.

  Tanzimat'tan Cumhuriyet'in ilan edildiği döneme kadar kadın dergi ve gazetelerinin sayısı 40’ı buldu. Bu dergiler kadınlara kendilerini birey olarak ifade etme sorunlarını dillendirme ortamını sağladı.

  Her kesimden kadınların yazma ürkekliğini çekimserliğini gidermede taleplerini iletmede ve sesini duyurmada önemli işlev gördü. 1910’larda bu gayretler sonuç verdi ve kadın hareketi kurumsallaşmaya başladı. Aynı tarihsel süreç içerisinde 30’a yakın kadın derneği de kuruldu.

  II.Meşrutiyet’ten (1908) sonra aydın kadınlar kadın statüsünün değerlendirilmesi amacıyla 28 Nisan 1913'de Osmanlı'da ilk feminist örgüt sayılabilecek Teali-i Nisvan Cemiyeti'ni (Kadınların Durumunu Yükseltme Derneği) kurdular.  Dernek kadın ve erkek arasında eşitliği savunmakta ve çok eşliliğe karşı gelmekteydi.

  1917’de çıkarılan bir kararname evliliği yasal bir çerçeveye bağlarken kadınlara boşanma hakkını verir. Kanun çok eşli evliliği kadının rızasına bağlayarak sınırlandırır.

  Halide Edip Adıvar modernleşme sürecinde kadının bağımsızlığı üzerine yazdıklarıyla feminist hareketin önde gelen figürlerinden oldu.

  Dernek mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm Osmanlı kadınlarını asil yabancı kadınları da yardımcı üye olarak kabul etmiş.


  Üye olmakta aranan tek koşul kadınların haklarını savunma ve yükseltme konusunda duyarlı olmak bu amaçla çalışmak istemektir.

  Derneğin amacı kadının çalışma yaşamına ve toplumsal yaşama katılımının sağlanması olarak ifade ediliyor.

  Bu amaçla kadını kuşatan ve kısıtlayan geleneklere eşitsizliğe eğitimsizliğe karşı bir mücadele başlatılmış bir toplumsal inkılabın gerekliliği savunuldu.

  Halide Edip Adıvar “Her yerde kadınların uyanıp ilerlemeleri başka hareketler gibi yavaş ve zincirleme bir hareket olmuştur. Bugün bu saat ben size böyle hitap ederken siz beni dinlerken şüphesiz biz de Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] yapıyoruz demektir. Bu Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]çeyi torunlarımız bir konferans dolduracak kadar uzun ve iftiharla yaptıkları zaman bizim aciz fakat hüsn-i niyet (iyi niyet) ve samimiyetle dolu bin müşkülatla elde edilen mücadelemizden de bahsedeceklerdir” derken yaptıkları işin öneminin farkındaydı.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Türkiye'de kadınlar 1800'lerden beri hakları için mücadele veriyor. Halide Edip kadın hakları için ilk siyasi partiyi kuran Nezihe Muhittin sadece iki isim... 1800'lerde 30'a yakın kadın derneği vardı. Geçmişten günümüze kadın hakları mücadelesine baktık.

  Halide Edip 1913'te yaptığı bir konuşmada diyor ki; 'Her yerde kadınların uyanıp ilerlemeleri başka hareketler gibi yavaş ve zincirleme bir hareket olmuştur. Osmanlı kadınlarının terakki yolundaki mesailerinin henüz bir tarihçesi olmaması onların bir şey yapmamış olmalarını intaç etmez. Bilakis büyük ve umumi bir tiyatro salonundan kadınlığa bu kadar mahrem bir mevzudan bahsetmek ve bu mevzuu dinlemek için bu tiyatroda Osmanlı kadınlarından mürekkep muhterem ve büyük bir kitle bulmak... Bunlar iftihar edilecek şeylerdir. Bugün bu saat ben size böyle hitap ederken siz beni dinlerken şüphesiz biz de tarih yapıyoruz demektir. Torunlarımız bizim aciz fakat hüsn-i niyet ve samimiyetle dolu bin müşkülatla elde edilen mücadelemizden de bahsedeceklerdir'.

  Biz de bugün 8 Mart Kadınlar Günü'nde bu öncü kadınların mücadelelerinden ve kadın hareketinin tarihçesinden bahsetmek haklarının Türk kadınlarına gümüş bir tepsiyle sunulmadığını hatırlatmak istiyoruz.

  Önce kadının temel sorunlarına değinelim sonra ninelerimizin mücadelesine göz atalım. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi ve ilk basımı 1993'te yapılan '
  Osmanlı Kadın Hareketi' kitabının yazarı Doç. Dr. Serpil Çakır.


  Doç. Dr. Serpil Çakır: Fırsat Eşitliği Var Demek Yetmez


  Nedir kadının temel sorunları?


  En temel sorunlar
  erkekler kadar eşit görülmedikleri aynı haklarla donatılmadıkları düzende yaşıyor olmalarından kaynaklanıyor. Bu düzende kadınlar erkeklere bağımlı ikincil denetlenen varlıklar olarak tanımlanır. Kadınları kuşatan cinsiyetçi ataerkil ideoloji var. Bu ideoloji gelenekte dinde hatta devletin bakışında belirlenir ve yeniden üretilir. Kurumlarıyla uygulamalarıyla biçim alır. Toplumda herkesi kapsaması gereken temel insan hakları kadın ve erkeğe farklı ve eşitsiz olarak uygulanır.

  Kadınlar da her dönemde ve toplumda buna karşı isyan eder...


  Elbette. İster doğuda
  ister batıda kadınların miras velayet çalışma eğitim seçme ve seçilme gibi haklardan yararlanmaları uzun bir mücadele tarihi olmuştur. Erkeklere bu haklar tanınırken kadınlar erkeklerin yönettiği devletlerin insafına bırakılmış. Bu ikiyüzlü ve eksik anlayışı göstermek için 'kadınların insan hakları' kavramını ortaya çıkardı kadınlar. Bu kavramla herkesin sahip olduğu söylenen ama kadınların sahip olmadığı haklar kastediliyor.

  'Haklar veriliyor ama kadınlar kullanmıyor' söylemine ne dersin?


  Bu ifadenin kadınlara hak tanınmasını engellemek
  haksızlığa bahane bulmak olduğunu deşifre etmek lazım. Bu ifade 'Hak herkes için değil hak edenler içindir' anlayışının sonucu. Erkeklere haklar en başından sözleşmelerle verilir. Kadınlar ise temel hakları için mücadeleye zorlanır.

  Bunun için yasalara ihtiyaç var?


  Sadece yasalar yetmez
  hakların kullanımı için gerekli ortamların da yaratılması gerekir. 'Eğitimde fırsat eşitliği vardır' deyip bir kenara çekilirseniz hakkın kullanılması için gerekli önlemleri almazsınız bugünkü tablo çıkar karşımıza. 'Fırsat eşitliği var' demek yetmez sonuçlara bakmak lazım. Bırakın orta ve yüksek öğrenimde kadınların istenilen düzeyde okullaşmasını Türkiye'de kadın okuma yazma bilmeyen kadın oranı %28'dir. Oran Doğu ve Güneydoğu'da % 55'in üstüne çıkıyor.

  Bu ataerkil sistemin bir sonucu mudur?


  Evet. Bu erkeklerin hakim
  kadınların tabi olduğu kültürel ve ekonomik düzendir. Üstelik cins hiyerarşisi yaratılır. Kadınlar sistematik bir şekilde güvensizlik içinde bırakılmış eğitimleri engellenmiş şiddetin hedefi olmuştur ve susturulmuştur.

  Erkekler ise bu engellerin hiçbiriyle karışlaşmıyor?


  Aynen. Kadınlara cinsiyet rolleri öğretilmiş
  işbölümü karar almadan mahrum bırakılmıştır. Toplumsal cinsiyet kadın ve erkek olma durumudur. Bir toplumsal kategorinin yarattığı iktidar ilişkisi erkeğin egemen kadının bağımlı ve ikincil olduğu sosyal siyasal düzene işaret ediyor. Bugün ataerkil sistemin tanımı budur.

  Kadının sesi ilk ne zaman yükseldi ve buna ne zaman cevap aldı?


  Cumhuriyet öncesine gider bu
  tarih. 1800'lerden itibaren kadınlar hakları için çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur; dergiler çıkarmışlar dernekler kurmuşlar konferanslar düzenlemişler. 1869'da 'Terakki-i Muhaderat'la başlayan kadın dergi ve gazetelerinin sayısı Cumhuriyet'e kadar 40'a ulaşmıştır.

  Bunlarda bugünkü kadın dergiciliğinden farklı olarak ne var?


  Bu dergilerde daha ziyade kadınlardan gelen mektuplar yayınlanıyordu. Dergiler kadınların kendilerini ifade etme
  yazma ürkekliğini giderme taleplerini iletme ve sesini duyurma işlevi gördü. Kadınlar Şüküfezar Kadınlar Dünyası gibi sahibi yazı kadrosu hatta mürettipleri bile kadın olan dergiler çıkardılar. Yazılarda kadınların çözümü kendilerinde aradıklarını görürüz.

  Mesela?


  Şöyle derler; 'Evet
  Osmanlı erkeklerinden bazıları bizi müdafaa ediyor görüyoruz; teşekkürler ederiz. Ama biz Osmanlı kadınlarının kendimize mahsus inceliği adet ve adabı vardır bunu erkek muharrirler kadının ruhuyla anlamazlar. Bizi kendi halimize bıraksınlar hukukumuzu kendi çalışmamızla müdafaa edebiliriz.'


  Osmanlı Kadın Hareketinin Boyutları  • 1800'lü yılların sonlarında başlayan kadın mücadelesini bize ulaştıran en önemli kaynaklar
  kadın dergileri ve dernekler.
  • O dönemde 30'a yakın kadın derneği kuruldu. Dernekler örgütlü birlikler kurulması ve sorunların çözümünde yardımcı oldu.
  • İlk dernekler savaş sonrası yaraları sarmaya yönelik yardım dernekleriydi. Kız çocuklarının eğitimi amaç edinen kadınların iş yaşamına girebilmeleri için mesleki eğitim veren dernekler de vardı.
  • Osmanlı Türk Kadınları Esirgeme Derneği Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Hayriyesi Biçki Yurdu gibi dernekler atölyeler terzi evleri açarak kadınların istihdama katılmasına çalıştı.
  • Asri Kadın Cemiyeti Cemiyet-i Nisvan Heyet-i Edebiyesi Teali-i Nisvan Cemiyeti Kırmızı-Beyaz Kulübü bilgilendirme bilinçlendirme çalışmaları yaptı.
  • Ulviye Mevlan'in kurduğu Osmanlı Müdafaa-ı Hukuk-u Nisvan Cemiyeti (Osmanlı Kadınının Hakkını Savunma Derneği) ise Osmanlı feminist hareketinin bir örneğidir.
  • 1911'de İstanbul'da bir konakta düzenlenen bir dizi konferansa katılanların sayısı 300'ü aşmıştı.


  Cumhuriyetten Sonra  • Cumhuriyetin kuruluş yıllarından kadınlar
  başta eğitim olmak üzere çeşitli reformlardan yararlandı. Kemalist modernleşme çerçevesinde dernek ve Halk Evleri'nde çalıştılar.
  • 1923 yılında Nezihe Muhittin Kadınlar Halk Fırkası'nı kurdu ama parti kapatıldı. Kadınlar siyasal haklar için çalışan Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu.
  • 1950'lilerde yardım dernekleri dışında mesleki ve kadının sosyal ve kültürel hayatını araştıran dernekler kuruldu. Siyasal partilerde kadın kolları örgütlendi.
  • 1970'lerde kadın hakları sosyalizm ile ele alındı.
  • Bağımsız kadın hareketi 1980'lerde ortaya çıktı. Feminist hareket 1980 darbesine karşı ilk muhalefet hareketi olarak gündeme geldi.
  • 1980 sonrası kadın hareketi ataerkil söylemlerin sorgulanmasıyla bağımsızlaştı.


  80'lerdeki Hareketin Farkı  • Kadın bilincini yükseltmek

  • cinsiyetçiliğin kavramlarını oluşturmak bunu toplumda deşifre etmek ve çözüm yolları oluşturmak için öncekinden farklı yöntem ve kurumlar ortaya çıktı.
  • Kadın dernekleri vakıflar inisiyatifler şeklinde çeşitlendi. 80'lerin başından itibaren bilinç yükseltme grupları oluşturuldu. Deneyim paylaşımına gidildi.
  • Kadın Çevresi Anonim Şirketi feminist literatürün önemli örneklerinin Türkçe'ye çevirdi.
  • Aile içi şiddet açığa çıkarıldı. Kadınlar şiddeti protesto için 1987'de kitlesel yürüyüşler yaptı ve kampanyalar başladı.
  • Mor Çatı ve Ankara Kadın Dayanışma Vakfı adıyla sığınaklar açıldı.
  • 'Bekaret Kontrolüne Hayır' 'Bedenimiz Bizimdir' kampanyası başlatıldı. Hayat kadınına tecavüze uygulanan üçte iki oranında ceza indirimi kampanyalar sonunda kaldırıldı.
  • Günümüzde ise yasalardan cinsiyetçi ifadelerin çıkarılması çalışması için günümüzde çalışmalar yapılıyor.


  Seda Kaya Güler


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş