Osmanlıda adam asmak boğmak ve kelle kesmek bir ceza şekliydi bunun için de sarayda her zaman cellatlar bulundurulurdu bir gurup cellat padişah ve diğer yüksek rütbeliler için her an hazır durumda beklerlerdi
Sarayda verilen ölüm cezaları Topkapı Sarayı bahçesinde bulunan bir çeşmenin önünde infaz edilirdi cellatlar infazdan sonra kanlı baltalarını ve ellerini burada yıkarlardı bu çeşmenin sağında ve solunda kesilmiş kafaların teşhir edildiği kelle taşları vardı bu taşlara ibret taşları da denirdi
Bu çeşmenin bir adı da cellat çeşmesi veya siyaset çeşmesi idi cellatların kaldığı yer ise çeşmenin bulunduğu duvarın arakasındaydı Bu çeşme halen Topkapı Sarayının ön bahçesinde bulunmakta hergün önünden ne olduğunu bilmeden yüzlerce kişi geçmektedir
İnfazlar bazen de Yedikule Zindanlarında yapılırdı bu zindanlar ziyarete açıktır idamların ve işkencelerin yapıldığı yerler gezilebilirTopkapı Sarayı bahçesinde bulunan cellatların infazdan sonra
ellerini ve baltalarını yıkadığı Cellat Çeşmesi


İnfaz şekilleri yani öldürme şekilleri kişinin konumu mevkii rütbesine ve işlediği suça göre değişirdi Osmanlı sultanları ve şehzadelerinin kanı dökülmez yay kirişi ip ve kementle boğularak öldürülürlerdi Bu öldürme şekli Türklerin Müslüman olmadan önceki dinleri olan Şamaniz’den geliyordu Doğan Avcıoğlu “Türklerin Tarihi” adlı eserinin ikinci cildinde:” Şamanist Türkler kan akıtarak öldürmekten çekinirler Osmanlı padişah ve şehzadeleri boğularak öldürülürdü” der
İnfaz edilecek halktan biri ise kelle kesme şekli uygulanırdı
İstanbul dışında imparatorluğun uzak vilayetlerinde idam edilen devlet adamlarının öldürüldüklerini ispat etmek için kesilen başları meşin bir kırbaya (torba) konur torba balla doldurulur İstanbul’a getirilir gümüş bir tepsinin içinde padişaha sunulur beden ise öldürüldüğü yere gömülürdü
Bu nedenle başı başka yerde bedeni başka yerde gömülü iki mezarı olan devlet adamları sadrazamlar çoktur Bunlardan en meşhuru Viyana kuşatmasındaki başarısızlığı ile başı kesilen ve bir bal torbası içinde İstanbul’daki sultana gönderilen ve sonrada denize atılan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idi

Bu kesilen başlar bazende Topkapı Sarayı’nın ilk giriş kapısına asılır halka gösterilirdi Bu kapı sarayın en dıştaki ilk kapısıdır kesik başların konulduğu oyuklar halen durmaktadır Kafalar üç gün kalırdı burda bazen yüzlerce kafa olurdu
Cellatlar Müslüman olan kişilerin infazdan sonra başlarını cesedi sırt üstü yatırarak koltuğunun altına Müslüman olmayanları ise yüzü koyun yatırarak başlarını kıçlarının üzerine koyardı
Öldürülen kişinin cesedi ve üzerindeki kıymetli eşya para ve giyecekleri cellatın malı sayılırdı Cellat cesedi isterse atar isterse ölünün sahiplerine mevki rutbe ve konumuna göre parayla satardı
Osmanlıda cellatlar dilsiz ve sağır olurlardı bu iş için seçilen kişilerin dilleri kesilirdi
Osmanlı tarihinde en hazin boğarak öldürme olayı 28 Oce 1595 te cereyen etmiştir
Fatih Sultan Mehmet’in imparatorluğun devamlılığını sağlamak amacıyla çıkardığı “Nizamı Alem” fermanı gereğince fermanın metni şöyledir.Her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola (nasip ola) karındaşlarını nizamı alem için katletmek münasiptir)
Üçüncü Mehmet 19 çocuk ve yetişkin şehzade kardeşlerini bir gecede dilsiz cellatlara boğdurmuştu Ertesi günü Divanı Hümayun avlusuna üzeri kıymetli örtüler kıymetli taşlarla bezenmiş sorguçlar ve kavuklar bulunan 19 şehzade tabutu konmuştu

Üçüncü Mehmet 1595-1603 yılarında saltanat sürmüştür Kanuninin torunu ve İkinci Selim’in oğludur Kanije zaferi bu padişah zamanında kazanılmıştır Üçüncü Mehmet bu zaferden sonra Ünye’de mezarı bulunan Tiryaki Hasan Paşaya bir çok değerli hediyelerle birlikte vezirliğe eş değerde Beylerbeyilik ünvanı vermiştir
Ondan sonra tahta geçen oğlu Birinci Ahmet Fatih Sultan Mehmet’in koyduğu 150 senelik “Nizamı Alem” kanununu kaldırarak kardeş öldürme geleneğine son vermiş ve kardeşini veliaht (gelecekte saltanatı devralacak kişi) ilan etmiştir Cellatlar konusunda son zamanda üç yeni kitap yayınlanmıştır: “Cellatları da Asarlar- Ergün Hiçyılmaz” “Ölümün soğuk eli Cellat-Muhammet Pamuk” “Cellat ve Ötekiler-Cengiz Yıldırımm
Osmanlı’da halk İslam dininin adam öldürmeyi yasaklaması can alan bu kişilere toplum tarafından hoş bakılmaması nedeniyle bir çok insani duygu ve özelliklerden yoksun olan acıma merhamet sevgi hisleri bulunmayan bu insanları mezarlıklarına almamış kendi aralarına gömülmelerini istememiştirBugün yeni mezarların arasında kalmış bir cellat mezar taşı bu mezarlık Eyüp semtinin
Piyer Loti tarafındadır