arkadaşları Osman Gaziye dediler ki:

-Han Gazimiz... Elhamdülillah yaptığımız gazalar da islam galip kafir mağluptur. Çünkü senin gibi gayretli bir Hanımız vardır. Şimden geru bize durmak caiz değildir. Yakın illeri hep İslama katalım...

Osman Gazi bu teklifi çok beğendi ve onlara dedi ki:
-Yiğitlerim! haklısınız. Cenab-ı Hak bizlere Gazilik nasip eyledi. Allaha şükredip O'nun dinini yüceltmek ve yaymak boynumuza borçtur. Ve lakin bu yöreleri klavuzu Köse Mihal'dir.

-Öyledir ya Hanımız...

-Öyleyse Mihal'i çağıralım. İslama ve gazaya davet edelim. Müslüman olmazsa önce ilini alalım:
Mihal'e haber saldılar:

-Tiz gelesin ki güzel haberlerimiz ve iyi seferimiz vardır!..

Mihal haberciden önce yetişti. Osman Gazi'ye iyi kılınçlar ve iyi cins atlar hediye getirdi. Huzura çıkıp el öptü ve Osman Gaziye dedi ki.

-Ey Gaziler başı!... Beni acele Müslüman edin ki Hazret-i Peygamberi rüyamda gördüm. Bana İmam teklif ettiler...

Bunun üzerine orada bulunanlar her birden şehadet getirdiler:

"Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh".

Mihal de bu çoşku ile Kelime-i Şehadeti tekrarlayarak halis Müslüman oldu. Eski batıl dinin terkederek Osman ve Orhan Gazinin yanında çok gazalar eyledi.