Gölgede Kalan Zafer: Kutü'l-Ammare

11 Kasım 1914te Birinci Dünya Savaşına giren Osmanlı Devletinin savaştığı cephelerden biri İngilizlere karşı oluşturulan Irak cephesidir. Osmanlı dönemi kaynaklarında Irak-ı Arap olarak adlandırılan bölge jeopolitik ve stratejik bakımdan önem arz eden Dicle-Fırat havzasında tarihteki Mezopotamyayı (Verimli Hilal) içine alır ve Basra Körfezine kadar uzanır.

24 Kasım 1914te Basrayı işgal eden İngilizler 3 Haziran 1915 tarihinde Kutül-Ammareyi Temmuz ayı sonlarına doğru da Nasıriyeyi işgal etmişlerdir. Bunun üzerine Türk birlikleri Bağdatın hemen güneyindeki Selmanpâk mevziine çekilmişlerdir. İngilizler 21-22 Kasım 1915te Selmanpâk mevziine taarruza başlamışlardır. 23 Kasım 1915de 51 nci Türk Tümeninin kuzeyden yaptığı karşı taarruz üzerine İngiliz kuvvetleri 4.000 kişi zayiat vererek geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Geri çekilen İngiliz Kuvvetleri teması keserek 3 Aralık sabahı Kutü-l Ammareye ulaşmışlardır. General Townshend Kutül-Ammareye kapanarak burayı bir kale gibi savunmaya karar vermiştir. Türk kuvvetleri takviye birliklerinin gelmesiyle 5 Aralık günü Kutül-Ammareye taarruz etmişlerdir. Irak Ordusu Komutanlığı 8 Aralık 1915 tarihinde General Townshende gönderdiği mesajda direnmemesi ve Türk kuvvetlerine teslim olması çağrısında bulunmuş ancak Townshenddan olumsuz cevap gelmesi üzerine 14 Aralık 1915 tarihinde birliklerine taarruz emrini vermiştir. 15 Aralık günü de devam eden taarruzda bir sonuç alınamamış ve taarruza son verilmiştir. Ancak kuşatmanın daha şiddetli devamı kararlaştırılmıştır. İngilizler Kutül-Ammarede mahsur kalan General Townshendi kurtarmak için bundan sonra Aralık 1915-Nisan 1916 tarihleri arasında pek çok girişimde bulunmuşlar ancak sonuç alamamışlardır. Bu başarısız girişimler üzerine İngiliz Kolordu Komutanı bütün ümidini kaybetmiştir. İngiliz makamlarınca deniz ve kara yoluyla Kutül-Ammareye yardım gönderme girişimleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bundan sonra Türk makamlarıyla yapılan görüşmelerde teslim şartlarının müzakeresine başlanmış ve General Townshend 29 Nisan 1916 tarihinde teslim olmuştur. Türkler Kutül-Ammarede İngilizlerden başta İngiliz Tümen Komutanı General Townshend olmak üzere bir tümeni esir almışlardır.


Irak Ordusu Komutanı Halil Paşa Kutül-Ammare zaferinden sonra 6 ncı Orduya yayınladığı mesajında şöyle demiştir:

"Arslanlar! Bütün Türklere şeref ve şan İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kutu kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10.000 erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kutta 13 general 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkalede ikinci zaferi burada görüyoruz.


Dicle ve Fırat boyunda 1915-1916 yıllarında yapılan çetin mücadelelerin ardından 29 Nisan 1916da Kutül-Ammare zaferinin kazanılmasında vatan müdafaası için her türlü sıkıntı ve yokluklara göğüs gererek canlarını veren kahraman Türk askerlerini 92 yıl sonra bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!...


1920 yılında Bağdata 180 km uzaklıkta Kutül-Ammarede inşa edilen şehitlik etrafı duvarlarla çevrili büyük bir anıt şeklindedir. Burada 7 subay ve 43 er olmak üzere 50 şehidimizin mezarı bulunmaktadır.

Sonuç olarak; Kutül-Ammare Muharebesi; Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunun zor şartlar ve imkansızlıklar içerisindeÇanakkale'den sonra İngilizlere karşı kazandığı ve bir tümeni bütün personeli ile birlikte esir aldığı eşsiz bir zaferdir.

Blog yazarının notu:

Halil (Kut) Paşa Enver Paşa'nın ondan iki yaş büyük amcasıdır.

Kaynak:
Genelkurmay Başkanlığı

Alıntıdır.