Osmanlı Devleti Dini TeşkilatOsmanli Devleti Islâm dîninin en yüksek makâmi olan halîfelik müessesesine de sâhip oldugundan bütün dînî teskilâtlar mevcuttu. Halîfe seyh-ül-islâm kadiasker kadi müderris nâib kassam seyh imâm hatip müezzin gibi dînî vazifeliler bunlara ilâveten tekke ve zâviyelerde de pîr dede baba postnisin vardi. Halîfelik makâmi 1517'de Misir'in fethi üzerine Osmanli Devletine geçmisti. Seyh-ül-islâm ulemanin yâni âlimlerin basiydi. Fetvâ da verirlerdi. Fetvâ ve kiymetli eserleriyle taninan meshur seyh-ül-islâmlar yetisti. En meshurlari Molla Hüsrev Molla Gürânî Ebüssü'ûd Ibni Kemâl Pasa Âli Cemâlî efendilerdir. Kadiasker; ilmiye mesleginin en yüksek makamlarindandi. Ordunun ser'î ve hukûkî meselelerine bakardi. Dîvân-i hümâyûn yâni hükûmet üyesiydi. Kâdi; dînî ahkâma göre hüküm veren ve tatbik eden hükümetin idârî tasarruflarina âit emirlerini yerine getiren makam hâkim olup sehrin de idârecisiydi. Müderris; medrese ögretim üyesi profesör karsiligi kullanilirdi. Dînî teskilât mensubu olmalarina ragmen müderrisler dînî bilgilerde oldugu gibi fen bilgilerinde de âlimdiler. Süleymâniye Medreseside müderrisler fennî ders okuturlardi. Müderrislerin dereceleri olup yardimcilari da vardi.

Nâib; ser'î mahkemelerde kadi adina çesitli kararlar verebilir ve onun vekilidir. Kadi'nin vazife aldigi yerin büyüklügüne göre naibleri olurdu. Kaza kadi bab mevali ayak ve arpalik naibleri olmak üzere çesitleri vardi. Kassam; vefât edenlerin ve sehidin mirâsini varislere Islâm-ferâiz ahkâmina göre taksim etmekle vazifeliydi. Seyh; tekke dergâh zâviye hankâh basinda bulunurdu. Seyh'e pîr mürsit de denirdi. Imâm; câmilerde ve mescitlerde veya baska yerlerde cemâate namaz kildiran vazifeliydi.

Hatip; vaaz vermekle vazifeliydi. Her câminin bir büyüklerinin birkaç hatibi oldugu gibi gezici olanlari da vardi. Müezzin; câmilerde ezân okumakla vazifeliydi. Tekkelerde seyh pîr dede baba postnisin bulunur tasavvuf kâidelerine göre derece alirlardi. Osmanlilarda dînî teskilât mensuplarinin hepsi imtihanla vazifeye alinip icâzetnâmeleri vardi. Dînî teskilât mensuplari basta pâdisâh olmak üzere herkesten hürmet ve saygi görürlerdi. Peygamber efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) ve Ehl-i beyte çok hürmetkâr olan Osmanli sultanlari Resûlullah efendimizin neslinden gelenler için Nakib-ül-esraflik müessesesini kurdular. Peygamberimizin kizi Fâtimâtü'z-Zehra ile amcaoglu ve dâmâdi hazret-i Ali'nin ogullarindan hazret-i Hüseyin'in soyundan olana Seyyid hazret-i Hasan'in soyundan olana Serif denir. Nakibül-esrâflar bu mübârek insanlarin haklarini korumak adlarini âilelerini evlâdlarini ve bulunduklari yerleri islerini kaydetmek ve dâvâlarina bakip sicillerini tutmakla vazifeliydi. Nakib-ül-esrafin vekili olan Nakib-ül-esraf kaymakami ve alemdar adinda yardimcilari vardi.

Alıntıdır.