Abdülhamid’e “otomobil düşmanı” bile diyenler var. Lakin ilk otomobilin onun izniyle geldiğini nedense gizliyorlar.

İstanbul’da ilk benzinle çalışan otomobilGalata rıhtımının açıldığı 1895 yılında sonradan Basra mebusu olacak Züheyrzade Ahmed Bey tarafından getirilmiştir. İlk otomobilin halk arasında görücüye çıktığı yer ise Fenerbahçe semti olmuş. Bir başka rivayete göre ise ilk otomobil getiren kişi Muzıka-i Hümayun’dan Kaymakam Stavrolo’dur ve ilk otomobilimiz İtalya’dan gelmiştir.

İlk modern eczanemiz ise yine Abdülhamid döneminde 1880 yılında Halil Hamdi Bey tarafından Zeyrek yokuşunun başında açılmıştır (Eczane-i Hamdi). Burası kısa sürede büyük bir şöhret kazanmış ve bir çok eczacının yetişmesini sağlamıştır. Daha sonra açılan eczaneler şöyledir :

Eczane-i Ziyâ ( Divanyolu 1890 )
Ethem Pertev Bey Eczanesi ( Aksaray 1895 )
Eczane-i Mehmed Kâzım ( Beşiktaş 1896 )
Halep Eczanesi ( Kurucusu : Beşir KemalZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Bahçekapı 1898 )
İstikamet Eczanesi ( Kurucusu : Hasan Rauf Divanyolu 1900 )

Otomobil ve eczaneler de ülkemize Abdülhamid döneminde giren yeniliklerdendir.

Kaynaklar :

Burçak Evren “Otomomil” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi cilt 6 s.182

Turhan Baytop Eczahâne’den Eczane’ye: Türkiye’de Eczaneler ve Eczacılar ( 1800 -1923 ) İstanbul1995 Bayer s.73.