Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Binbir Osmanlı Hikayeleri  Osmanlı ordusu Viyana önlerinde


  21 Temmuz 2005 Perşembe
  Mohaç’ta Macaristan ordusunu tamamen imha edip bölgeyi Osmanlı Devleti sınırları içine katan Kanunî Sultan Süleyman Han Macaristan tacını Zapolya’ya verdi. Avusturya Arşidükü Ferdinand Kanunî Sultan Süleyman İstanbul’a döndükten sonra Budapeşte’yi (Budin) almış ve Macaristan’ın büyük bir kısmını ele geçirmişti. Bunun üzerine Zapolya Kanunî Sultan Süleyman Han’dan yardım istedi... 10 Mayıs 1529’da İstanbul’dan hareket eden Süleyman Han eylülde Budin’i tekrar zaptetti...

  Almanya sınırını geçti...
  Kanunî Sultan Süleyman Han 22 Eylül’de Almanya sınırını geçti. 27 Eylül’de Viyana önlerine gelen Ordu-yı hümâyûn Hristiyanlığın en büyük devleti olan Alman İmparatorluğu’nun başkentini muhasaraya başladı.

  Kanunî Sultan Süleyman Han Viyana’ya gelirken hiçbir zaman kaleyi alma gayesi gütmemiş istediği zaman bunu gerçekleştirebileceğini göstererek gözdağı vermek istemişti. Üstelik yeni fethedilmiş olan Macaristan’da İslâm idaresi tam yerleşmeden Viyana’nın da alınıp askerin çok geniş bir alana yayılması stratejik bakımdan hatalı olurdu. Kışın yaklaşması kale çevresinin yoğun yağmurlar sebebiyle bataklık hâline gelmiş olduğuna aldırmadan kaleyi kuşatmıştı.

  Kaleyi muhasaraya başlayan Kanunî Sultan Süleyman Han on yedi gün boyunca döverek şehrin surlarını iyice tahrip etmişti. Bu sırada bir Osmanlı güllesinin isâbetiyle kale komutanı Kont Salm de öldürülmüştü. Çevreden aldığı istihbaratlar sonunda Viyana’ya yüz elli kilometre uzaktaki Linz’de Alman ordusunun da Osmanlı ordusunun karşısına çıkmayacağı anlaşılınca CharIes Quint’e verilen cezanın yeterli olduğuna kanâat getiren Kanunî Sultan Süleyman Han orduya muhasarayı kaldırma emrini verdi...

  Akıncıların kontrolünde...
  Kanunî Akıncı Beylerini akına göndererek Avusturya Güney Almanya (Bavyera) Muravya Bohenya Slovakya Silezya (simdiki Çek Cumhuriyeti) ve Slovenya gibi Alman İmparatorluğu’na bağlı ülkeleri baştan başa çiğnetti. 16 Ekim’de Viyana önlerinden hareket eden Ordu-yı hümâyûn İstanbul’a ancak 16 Aralık’ta ulaşabildi...

  kaynak; vehbi tülek türkiye gazetesi

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  FRANSIZ DONANMASININ REHİN ALINMASI


  1553 yılında Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında İstanbul antlaşması imzalanmıştı. Fransızlar Türk yardımına karşılık 300 bin altın tazminat ödemeyi kabul etmişlerdi. Ancak bu borçlarını ödeyinceye kadar Fransız donanması Osmanlıların elinde rehin olarak kalacaktı.

  Kral İkinci Henri antlaşmadan önce Kanunî Sultan Süleyman Hâna gönderdiği mektupta şöyle diyordu:  “Şimdiki durumda Fransa’nın hiçbir şeyi kalmamıştır. Padişah hazretlerinden başka hiçbir yerden de ümidi yoktur. Ancak bundan evvel de birçok defalar padişah hazretlerinin yardımları görülmüştür. Eğer biraz para ve mal yardımı yapılırsa Fransa bundan ebediyyen minnettar kalacak ve Türk cömertliği bir defa daha dünyaya nam salacaktır. Bu yardım cihan padişahı hazretleri için hiç derecesindedir...”

  Pek çok Fransız tarihçisi bu rehin anlaşmasını kendileri için küçük düşürücü bir olay sayarak yazmaktan kaçınmışlardır.

  Alıntıdır.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çöküş başlayınca... III. Mustafa Han

  III. Mustafa Han gayretli ve çalışkan bir sultandır dedeleri Fatih Yavuz ve Kanuni gibi olmayı çok arzular. Bunun yolu yeni bir hamleden geçer ki öncelikle mâlîyeyi ve orduyu ıslah etse iyi yapar.

  O yıllarda Avrupa’da “Yedi Yıl Harpleri” (1756-1763) patlar. Bir yanda İngiltere-Rusya öbür yanda Prusya-Fransa... İki taraf da Osmanlı Devletini yanına çekmek ister ittifaka karşılık pembe vaadlerde bulunurlar. Mustafa Han ne “evet” ne “hayır” der Avrupalıları maharetle oyalar. Bu arada ordunun donanmasına donanmanın techizine hız katar.

  Baron de Tott adlı bir uzman eliyle Tophâneyi elden geçirtir İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına uzun menzilli silahlar koyar. Yüzen köprüler çaktırır top arabaları yaptırır tüfeklere süngü takar.

  Mühendishâne-i Bahr-i Hümâyûn (Deniz Harb Okulu) ve Mühendishâne-i Berr-i Hümâyûnu (Teknik Üniversite) açar. Ancak ordu geleneğimizi de göz ardı etmez körü körüne taklitçilik yapmaz.

  Mustafa Han’a göre en önemli iş adaleti sağlamaktır ona göre “bir memleketin hukukçusu cıvıtırsa orada dirlik düzen kalmaz.” Sultan iktisada çok önem verir israftan hiç hoşlanmaz. Zengin beylerden ‘imdadiye’ toplar zahmetsiz kârlar peşinde koşan tefecilere (bunlar genellikle Yahudi olurlar) nefes aldırmaz. Paranın ayarını düzeltir devlet hazinesini lebalep altınla doldurur ki istese Edirnekapı’dan Ruscuk’a kadar altın yayar.

  Polonezler uğruna
  Neyse “Yedi Yıl Harpleri” de biter Ruslarla Prusyalılar (Alman-Avusturya) düşmanlıklarını çabuk unutur el ele verip Lehistan’ı paylaşırlar. Sıkışan Leh milliyetçileri de (Polonezler) Osmanlı hudûduna sığınırlar. Ruslar sınır mınır tanımaz Polonyalılarla berâber Osmanlı ahâlisini de kırar ortalığı kana boyarlar. Yöre halkı Türklerle Rusları yan yana koyunca seçimi net yapar “Türk atları Vistül’de sulanmadıkça bize rahat yok” demeye başlarlar.

  Mustafa Han önce diplomasi yolunu dener ancak Çariçe Katerina ve zalim komutanı Kont Stanislaw Doniatowski geri adım atmaz. Hatta Rusya’da bulunan Osmanlı ticâret heyetini içeri alırlar. Osmanlılar da İstanbul’daki Rus sefiri Obreskoff’u Yedikule zindanına tıkar Kırım Hanı Giray’a “var bildiğin gibi yap” buyururlar! Kırım Tatarları bir anda Güney Rusya’ya girer ortalığı dağıtırlar. Yüz binden ziyade esir alarak çanlarına ot tıkarlar.

  Ah o Rumlar
  Ama Çariçe Katerina az hin değildir Bağçesaray’da hekimlik yapan bir Rum vâsıtası ile Giray Hanı zehirletmeyi başarır. İş başa düşünce Serdar-ı ekrem Yağlıkçızâde Mehmed Emin Paşa yöreye varır ve Hotin Zaferine imza atar. (1769)

  Gelgelelim Yeniçeriler kırk defa sökülmüş kumaş gibidirler artık dikiş tutmazlar. Komutanlar bunlarla uğraşmaktan dert sahibi olurlar. İngilizler ve Fransızlar her zamanki gibi ikili oynar Ruslara malzeme yağdırırlar. Rumlar “fırsat bu fırsat” deyip ayaklanır Koron Modon Navarin Patras Tripoliçe Kalamota ve Isparta’da görülmemiş katliamlar yaparlar. Ancak Mora Serdarlığına tâyin edilen Kaptan-ı Deryâ Mandalzâde Hüsâmeddîn Paşa âsileri sindirir Slavların hamisi kesilen Rusları Balkanlar’dan kovar.

  İran başa bela

  Henüz bu dert savuşturulmadan Mısır’da Kölemenli Cin Ali Beyin isyan edeceği tutar ayaklanma Suriye Filistin ve Arabistan’a da sıçrar. Neyse bunlar da 1773’te kazanılan Sâlihiyye Zaferiyle terbiye olunurlar. Diyeceksiniz ki “Peki İran n’apar?” Osmanlı birileri ile boğuşsun da onlar yerlerinde otursunlar!..

  Olacak iş mi hemen hançerlerini biler sırtımızdan vururlar. Cepheler çoğaldıkça detaylar dikkatten kaçar. Nitekim Ruslar (İngilizlerin yardımıyla) Baltık Denizini dolanır Cebelitarık’tan geçip Ege’ye girer ve “Çeşme Baskını” ile donanmamızı yakarlar.

  Her ne kadar Cezayirli Hasan Paşa bu baskının öcünü alırsa da teknoloji yarışında geri kalan Osmanlılar artık “süpergüç” sayılmazlar. Nitekim Kont Romanzov komutasındaki Rus askerleri Boğdan’ın Kartal (Larga) mevkiinde kendilerinden üç misli kalabalık (180 bin) Yeniçeriyi yenmekte zorlanmazlar. Ancak bir başka ordumuz Rusları (Ahıska’da) perişan eder
  çocuklarımız Özi (Kırım) Yerköy Silistre ve Varna’da parlak zaferler kazanırlar.

  Kasa boşalınca
  Savaş zor zenaattır vesselam harbin hitamında Mustafa Hanın tepeleme altınla doldurduğu hazine tamtakır kalır üç kuruşa muhtaç olurlar. Hal böyle olunca Mustafa Han hanımından (III Selim’in annesi Mihrişah Valde Sultan’dan 237 kese) ve kızından (Şah Sultan’dan da 340 kese altın) borç alır. Karşılığında senet yazıp mühür basar.

  Ama ne yazık ki devletin bu borcu ödeyecek kadar parası hiç olmaz. “Ödemezse ödemesin el mi” dediğinizi duyar gibiyim. İyi de borcunu ödeyemeyen de sarı çizmeli filan ağa değildir ki üç kıtaya yayılan bir imparatorluğun hükümdarıdır. Gel de kahrolma!
  III. Mustafa Han gibi şair ruhlu bir sultan bu acıları kaldıramaz teessüründen yatağa düşer ve gözlerini hayata yumar.

  Onun vefatından sonra çok bilmiş hariciyecilerimiz Ruslarla akıllara ziyan bir anlaşma (Küçük Kaynarca) imzalar. Meydanda kazandıklarımızı masada dağıtırlar. Ne yazık ki I. Abdülhamid’e bu teessür yeter hele “Özi Katliamı”nı duyunca inme iner onu da toprağa bırakırlar.

  III. Selim annesinin alacağını tahsil etmek bir yana kadıncağızın para eden nesi varsa derler toparlar Nizam-ı Cedid’i kurmak için harcar. Nitekim Yeniçeriler ona da kıyarlar.

  Zor yıllardır vesselam... Ne III. Mustafa ne I. Abdülhamid ne de III. Selim dedelerinden daha az kahraman daha az bilgili daha az becerikli değillerdir ama olmaz...
  Olmayınca olmaz...

  Alıntıdır.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Dervişe sorarsan Laleli Baba


  08 Haziran 2005 Çarşamba

  Sultan Mustafa halim selim hafif çekik gözlü ve kumral bir zattır. İtina ile taradığı sakalı çehresine çok yakışır. Tatlı dillidir güler yüzlüdür dindardır.

  Haksızlıktan çok korkar bedeli ne olursa olsun adaleti yerine getirmeye çalışır. Biteviye okur Batılı yayınları da dikkatle izler mesela Astronomiye çok meraklıdır. Tıp ve mühendislik üzerine yazılan eserleri tercüme ettirir ve çoğaltıp dağıtır. “Cihângir” mahlasıyla nefis şiirler yazar ve hatırı sayılır bir hattattır.

  III. Mustafa Han her ne kadar düşmanlarla uğraşmaktan oturmaya fırsat bulamadıysa da sanayi ticaret ve bayındırlık alanında fevkalade güzel projeler yapar. Daha o günlerden Süveyş Kanalını kazdırmayı düşünür dahası İzmit Körfezini (Sapanca Gölü ve Sakarya Nehri vasıtasıyla) Karadeniz’e açmayı planlar.

  Ancak Osmanlı çok sıkıntılı günler yaşar Ruslar Rumlar ve İranlılarla savaşmaktan nefes alamaz. Kaldı ki Yeniçeriler gemi azıya alır başa bela olurlar. Sultan çaresiz kaldığı anlarda divitine sarılır ve derdini kâğıdına fısıldar:

  Yıkıluptur bu cihan sanma ki bizde düzele
  Devleti Çarh-i deni verdi kamu mübtezele
  Şimdi ebvab-ı saadette gezen hep hazele
  İşimiz kaldı hemen merhamet-i lem-Yezel’e
  (Anladığım kadarıyla “dünyanın çivisi çıkmış” diyor “tuttuğun elinde kalıyor Allah akıbetimizi hayrede”)
  Olacak bu ya Dersaadet 1766 zelzelesi ile büyük yara alır Mustafa Han Eyyub ve Fatih Camii’lerini Kızkulesini Kapalıçarşıyı Baruthaneyi Saraçhaneyi ve Tophaneyi adeta sıfırdan yaptırır. Hasar gören binlerce binayı ya onartır ya da yıktırır.


  Sultan Mustafa çok cami yaptırır. Ama onun gözünde Laleli Camii’nin ayrı bir yeri vardır bu muhteşem esere adını verecek asırlarca anılacaktır. Muhteşem külliye (etrâfındaki sebil imâret türbe muvakkithâne han hamam ve dükkanlarla birlikte) sadece 4 yılda tamamlanır. Mimar Mehmed Tâhir Ağa bu zarif eserle yeni bir tarz yakalar adeta çığır açar.
  Rivayet olunur ki Laleli Camii’nin şekillendiği günlerde Padişah inşaatı görmeye gelir. Ona civarda yaşayan bir gönül ehlinden bahsederler “haydi gidelim hayır duasını alalım” deyip kapısını çalar.

  Deni dünya...
  Ancak milletin hikmetli sözlerini aktara geldiği pamuk sakallı ihtiyar o gün derin bir sükut içindedir sanki lisan-ı hal ile “bizim sustuğumuzdan anlamayan” der “konuştuğumuzdan ne anlar?”

  Sultan Mustafa kendince bir zarf atıp feyzli bir sohbete maya çalmaya çalışır “Efendi Hazretleri bu dünyada en güzel şey nedir” diye sorar.

  Laleli Baba elini “boşveeer” gibilerinden sallar “denî (alçak) dünyanın güzelliğinden n’olsun sultanım” der “eğer rahatlıkla yiyor ve def-i hacetini sıkıntısız yapıyorsan tamam. Başka bir şey arama.”

  Yakıştıramaz ama...
  Sultan Mustafa derin mevzulara kapı aralamaya çalıştığından olsa gerek bu sade ve kestirme cevaba bozulur ancaaak...

  Ancak birkaç gün sonra nasıl bir kabızlığa yakalanır anlatılamaz. Hekimin biri gelir biri gider derdine çare bulamazlar. Kaşık kaşık yağlar içer bin çeşmeden su getirtir otlar kökler müshiller... Ma fi fayda...

  Utanmasa divan toplantısında ağlayacak kafasını duvarlara vuracaktır ama...

  Neden sonra aklı başına gelir “galiba boşuna uğraşıyoruz” der “korkarım bu derdin ilacı Laleli Baba’da!”

  Derhal yaşlı dervişin huzuruna koşar önce affını ister sonra derdini arzetmeye bakar.

  Laleli Baba “o iş kolay” der “ama ne vereceksin karşılığında?”

  - Ne istersen vereyim hatta ben kalkayım gel sen otur tahtıma.

  - Amaaan kalsın. Bir def-i hacete bile değmeyen saltanat neye yarar?


  Ya kabir azabı?
  - Karnımın ağrısı dayanılacak gibi değil hocam.
  - Demek şuncağız karın ağrısı koca Sultanı bile kıvrandırıyor. Kabir azabı nicedir acaba?
  - Yalvarırım bir şeyler yapın.

  - Pazarlığımız bitmedi ama?
  - Bu camiye adınızı vereyim. Müminler ibadet ettikçe sizi hatırlasın asırlarca Fatiha okusunlar.

  - Bak bu hiç de fena bir teklif değil. Duaya çok ihtiyacım var ve olacak da...

  Laleli Baba o bereketli nefesiyle bir şeyler okuyup sırtını sıvazlar Padişahın ağrısı sızısı kalmaz.

  Bakın şu işe ki Eyyûb Fatih Ayazma Laleli gibi muhteşem camileri yaptıran III. Mustafa hiçbirine ismini koyamaz.

  Cenazesi Lâleli Camii yanında bulunan türbeye defnedilir Efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) kadem-i şerifini (mübarek ayak izini) bir çekmeceyle başucuna koyarlar.

  Mustafa Hanın hanımları (Âdilşah ve Aynülhayat Kadınefendiler) oğlu III. Selim Han ile kızları Hibetullah Mihrimah ve Mihrişah sultanlar da aynı kubbe altında yatmaktadırlar

  Alıntıdır.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  OSMANLI'DA BİR YAŞANMIŞ OLAY
  İşte Osmanlı ...


  19.yüzyılda Almanya nın Mülhaym şehrindeki Ren nehrinin bir yakasında Almanlar öbür yakasında da Fransızlar oturuyordu.

  Fransızlar her sene nehrin Almanlar'daki kısmına geçip mahsulün tümünü toplayıp götürüyorlardı.

  O sıralar birliğini temin edemeyen güçsüz Almanlar ise buna fazla ses çıkaramıyorlardı tabiî. Her sene böyle olunca çareyi Osmanlı Sultanına durumu yazıp imdat istemekte bulurlar.

  Mektupta şöyle denmektedir:


  "Fransızlar her sene bize zulmediyor mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki dünyaya adalet dağıtan bir imparatorluğun sultanı İslamiyet'in de halifesisiniz. Bizi şu zulümden kurtarın. Asker gönderin. Ürünlerimizi bu sene olsun toplama imkanı sağlayın."

  Çöküş faslına girildiği bir zamana denk gelen yardım isteğini inceleyen padişah asker göndermeyi mümkün ve gerekli görmez; yalnızca asker elbisesi göndermeyi kâfi bulur ve cevabı bir mektupla beraber içi askeri elbise dolu üç çuval yollanır. Şaşkına dönen Almanlar çuvalı alıp

  mektubu okurlar:

  "Fransızlar korkak ademlerdir. Onlara yeniçeri göndermemize gerek yoktur. Yeniçerimizin kıyafetini görmeleri kâfidir."

  Çuval içindeki Osmanlı askerinin elbiselerini adamlarınıza giydirin. Mahsul zamanı nehrin görülecek yerlerınde dolaştırın. Karşıdan gören Fransızlar için bu kâfidir."

  Bağ bahçe sahipleri hemen Osmanlı askerinin kıyafetini kapışırlar. Hasat vakti büyük bir heyecanla yeniçeri kıyafetinde nehir kıyısında dolaşmaya başlarlar.

  Ertesi gün karşıdan gelen haber Almanlar'ın sevinç çığlıkları atmalarına sebep olur:

  "Osmanlılar'dan imdat geldiğini düşünen Fransızlar korkudan köylerini de terkederek iç kısımlara doğru kaçmaktalar. Mahsulünüzü rahatça toplayabilirsiniz. Zulüm sona ermiştir."

  Bu olay Mülhaymli'lerin gönüllerin de taht kurmuştur. Giydikleri yeniçeri kıyafetlerini daha sonra Mülhaym a bağlı Karlsruhe müzesine koyup ziyarete açarlar.

  Şehrin en yüksek binasına da Osmanlı bayrağı asarlar. Ayrıca halen olayın yıldönümünde de şehirde bir karnaval düzenleyip hadiseyi temsilen kutlarlar.

  Alıntıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş