Osmanlı Saray Mutfağı Matbah-ı Âmire Osmanlı Devletinde saray mutfağına verilen isim.

Topkapı Sarayı'nın inşa edildiği Fatih devrinden itibaren yemekler Matbah-ı Amire adı verilen mutfaklarda pişirilmekteydi.

Matbah-ı Amire saray halkınin yemeklerinin yapıldığı büyük ve pâdişâhın özel yemeklerinin pişirildiği küçük olmak üzere iki kısımdı.

Sarayda mutfak işlerine bakan memura Hâcegân rütbesinde olur ve Matbah-ı Amire Emini adı verilirdi. Matbah-ı Âmire Emini mutfak ihtiyâçlarını karşılayan masraf ve gider defterlerini tutan ve baş muhâsebeye karşı sorumlu bulunan kişiydi.

Osmanlı sarayının 19. yüzyılda tanıklık ettiği tarihsel süreçlere paralel olarak mutfak teşkilatı ve harcamalarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Tanzimat döneminde sarayın tüm mutfak harcamaları ortalama 400-500 bin kuruş arasında tespit edilirken daha sonraki süreçte özellikle de II. Meşrutiyet’ten itibaren (1909) sarayla ilgili her konuda olduğu gibi gıda masraflarında da önemli kısıtlamalara gidilmiştir. Bu dönemde saray mutfaklarında tabldot sistemine (standart mönü) geçilerek bu masraf kaleminden tasarruf edilmesi amaçlanmıştır. Arşivlerimzdeki belgelere göre bu dönemde Osmanlı saray mutfaklarında günlük olarak pişirilen yemekler şöyledir:

Çorba Tavuk Pilav Mevsim Sebzesi Börek Tatlı Muhallebi Soğukluk Süt Haftalık Tatlı (Perşembe Pazartesi) Haftada iki defa balık Ekşi takımı (Tabak ve Tepsi)