Osmanlı Mecmuaları (Osmanlı Dergileri)

Vekayi-i Tıbbiye


Vekayi-i Tıbbiye Osmanlı basınının ilk Türk dergisi.1849 yılında çıkan bu dergi meslek dergisi karakterindeydi.Dili ve içeriği tamamen bu özelliğine göre şekillenmişti.

Mecmua-i Fünun

(The Journal of Sciences/Bilimler Dergisi)


Mecmua-i Fünun 1862 yılında Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye'nin yayın organı olarak yayınlandı. Osmanlı basını dergilerinde ansiklopedik içerik geleneğinin en önemli örneklerindendir.Hedef kitlesi eliteğitimlientelektüel insanlardı.Sürekli olarak 48 sayı yayımlanabilmiştir. Osmanlı basınında dergilerin kısa ömürlü olmasına rağmen Mecmua-i Fünun'un bir istisna olmasıardında bir organizasyon olmasına bağlanır.

Osmanlı basın tarihinin ilk dergisi Vekayi-i Tıbbiye(1850)den sonra ikinci dergidir.

Dağarcık

Dağarcık 1871 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından basılmaya başlanan DağarcıkMecmua-i Fünun gibi ansiklopedik özellikte bir dergi olmasına rağmen hedef kitlesini Mecmua-i Fünun'un aksine halk olarak belirledi.

Mecmua-i Ebu Ziya


Mecmua-i Ebu Ziya 1880 yılında Ebüzziya Tevfik tarafından çıkarılmaya başlanmıştır.Politika dışında her şeyi kapsayan içeriğinin niteliksizliğine rağmen bu dergi teknik bakımdan çok gelişmiş Avrupalı bir forma sahipti.

Servet-i Fünun ( Ayrıca Bknz Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun Edebiyatı)

Servet-i Fünun 1891 yılında Ahmet İhsan (Tokgöz) yönetiminde kurulmuş bir magazin dergisi.Çekirdek bir okuyucu kitlesi var ve çok az politik söylem içeriyor.

Sonraları yönetime Tevfik Fikret'in gelmesiyle sanat konularına yönelen dergi bir edebiyat dergisi halini alarak Edebiyat-ı Cedide'nin oluşumuna katkıda bulunmuştur.54 yılda 2464 sayısıyla Türk basınının en uzun ömürlü ikinci dergisi ünvanını taşır. Türk basının en uzun ömürlü dergisi ise 1933'ten beri düzenli olarak yayınlanmakta olan Varlık Dergisi'dir.