*osmanli İmparatorluĞu’nun 36 padİŞahi olmuŞtur. Bazi padİŞahlar İkİŞer defa tahta ÇiktiĞi İÇİn saltanat deĞİŞİklİĞİ 39'u bulmuŞtur.İkİŞer defa saltanatta bulunanlar 2.murat2.mehmet ve 1.mustafa'dir.

*padİŞahlarin İlk 8'İ "halİfe"sifatini taŞimazdi.ondan sonrakİ 28'İ hem halİfehem padİŞah sifatini taŞimiŞlardir.

• * osmanli padİŞahlarinin ÇoĞu Şaİrdİr. Bazilarinin dİvani vardir. Şİİrlerİnde ve dİvanlarinda İsİmlerİnden ayri lakaplar kullanmiŞlardir. Bunlar:

• 2. Murad – ‘’muradİ’’

• fatİh – ‘’avnİ’’

• 2. Bayezİd – ‘’adnİ’’

• 1. Ahmed – ‘’bahtİ’’

• genÇ osman – ‘’farİsİ’’

• 4. Murad – ‘’ muradİ’’

• 2. Mustafa – ‘’İkbalİ’’

• 3. Ahmed – ‘’necİp’’

• 1. Mahmut – ‘’sebkatİ’’

• 3. Mustafa – ‘’cİhangİr’’

• 3. Selİm – ‘’İlhamİ’’

2. Mahmud – ‘’adlİ’’.

En Çok yaŞayan hÜkÜmdar 78 yaŞinda ÖlmÜŞ olan orhan gazİ'dİr.en genÇ Ölen padİŞah İse 18 yaŞinda Şehİt edİlmİŞ 2.osman(genÇ osman)dir.

*tahta ÇikiŞ bakimindan en yaŞli padİŞah 65 yaŞinda padİŞah olan 5.mehmeten gencİ de 7 yaŞinda tahta Çikan 4.mehmet'tİr.

*tahtta en uzun kalan padİŞah kanunİ'dİr.saltanati 45 yil11 ay7 gÜn sÜrmÜŞtÜr.en kisa saltanat da 5.murat'in 93 gÜnden İbaret saltanatidir.

*osman gazİ'den kanunİ'ye kadar İlk 10 padİŞah ordunun baŞindabaŞkumandan olarak bÜtÜn seferlere katilmiŞlardir.bu askerİ geleneĞİ İlk bozan 2.selİm (sari selİm)dİr.ondan sonra yalniz 3.mehmet 2.osman 4.murat 4.mehmet 2.mustafa savaŞa gİtmİŞtİr; Ötekİlerİnden bazilari orduyla hareket etmİŞlerse de savaŞ meydanlarina gİtmemİŞlerdİr.bu duruma gÖre fİİlen savaŞmiŞ olan osmanli padİŞahlari 15'ten İbarettİr. Gerİ kalan 21'İ savaŞ gÖrmemİŞtİr.

*gerİleme devrİ'nde bazi padİŞahlarasavaŞa gİrmedİklerİ halde ordunun kazandiĞi zaferlerden dolayi fetva İle "gazİ"lİk Ünvani verİlmİŞtİr.bu padİŞahlar sirasiyla Şunlardir:1.mahmut3.mustafa1.abdÜlhamİt3.selİm 2.mahmutabdÜlmecİt2.abdÜlhamİt5.mehmet.

*7 padİŞahin ÖlÜmÜ bİr sÜre gİzlİ tutulmuŞtur.bunlardan 1.mehmet'İn 41 gÜn2.murat'in 15 gÜnfatİh'İn 1 gÜnyavuz'un 9 gÜnkanunİ'nİn 48 gÜn2.selİm'İn 7 gÜn3.murat'in 11 gÜn ÖlÜmÜ gİzlİ tutulmuŞtur.

*padİŞahlar İÇİnde en Çok ÇocuĞu olan 3.murat'tir.kiz ve erkek Çocuklarinin 100-130'u bulduĞundan bahsedİlİr.

*fatİh devrİnden İtİbaren kanunlaŞan "Şehzade İdami" geleneĞİ 1.ahmet devrİnde kaldirilmiŞtir.ondan Önce yalniz kanunİ İle 2.selİm tahta ÇikiŞlarinda kardeŞ kani dÖkmemİŞlerdİr.ÇÜnkÜ bunlarin ÖldÜrecek kardeŞlerİ yoktu.

*1.ahmet'İn hayatinda 14 rakaminin bİrleŞtİĞİ noktalar vardir: Hİcrİ takvİm hesabiyla 14 yaŞinda 14. PadİŞah olarak tahta Çikip14 yil saltanat sÜrdÜkten 28(yanİ 2 kere 14)yil yaŞadiktan sonra ÖlmÜŞtÜr.

*1.İbrahİm tarİhte "delİ İbrahİm" dİye anilir.ÇÜnkÜ sÜse pek dÜŞkÜndÜ;bu arada samur kÜrke bÜyÜk merak sarmiŞti.sakalina İncİ dİzdİrdİĞİ de sÖylenİr."delİ" İbrahİm bu zevk dÜŞkÜnlÜĞÜ dolayisiyla devlet hazİnesİnİ Çilginca harcamiŞtir. Bİrtakim ÜfÜrÜkÇÜler bu arada cİncİ hoca da bu padİŞahin devrİnde tÜremİŞtİr

*4. Murat; ÜnlÜ tarİhÇİ hammer'İn yazdiĞina gÖre7 yil İÇİnde 20.000 kİŞİyİ İdam ettİrmİŞtİr.

*osmanli tarİhİnde gelİp geÇmİŞ 203 sadrazamdan 44'Ü padİŞahlarin emrİyle ÖldÜrÜlmÜŞtÜr.padİŞah emrİyle İlk ÖldÜrÜlen sadrazam fatİh'İn vezİrİ Çandarli halİl paŞa'dir.