Osmanlı Bayrağı

Osmanlı bayrağı terimiOsmanlı Hanedanlığı'nın yönetimdeki sultanları tarafından kullanılan her hangi bir bayrağa referans olur.Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığı süresince çeşitli bayraklar kullanıldı.Ve sultanlar ayrıca devletin farklı kutlamalarında farklı kişisel bayrak kullanıyordu.Osmanlı İmparatorluğu'nun bu sosyal karışım ve politik organizasyonundan dolayı1844 yılına kadar onun tarihi içinde tek bir ulusal bayrağı yoktu.1844 yılında şimdiki Türk bayrağı 1793-1844 Osmanlı Donanması bayrağından esinlenerek Tamzimat reformunun bir parçası olarak resmi Osmanlı bayrağı yaratıldı.Bu bayrak halen Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı olarak kullanılmaktadır.Bayrağın geometrik özellikleri 1936 yılındaki Türk Bayrağı kanunu ile yasal olarak standardize edildi.

İmparatorluğun ileri yıllarında ay ve yıldızlı bayrağın kullanımı (beş köşeli yıldızlı) fotoğraflar ile iyice belgelendi.Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye Cumhuriyeti) ileri dönemindeki bayrağının Ay-Yıldız olarak isimlendirildiğinin devlet kayıtları vardır.

Osmanlı İmparatorluğu Sultan Birinci ABDÜLMECİD tarafından (1839 - 1861 yılları arasında) yönetilirken yapılmış ve Osmanlı İmparatorluğunun ilk resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir. 1844 yılında yapılan Osmanlı İmparatorluğu bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti bayrağı aynıdır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son bayrağı
1844'ten 1922'ye kadar.1793 ve 1844 yılları arasında kullanılan sekiz köşeli yıldız ve hilal aylı Genç Osmanlı Donanması bayrağı.1844 deki beş köşeli yıldızlı Türk bayrağı1793-1844 Osmanlı Donanması bayrağından Tanzimat reformunun bir parçası olarak ilk resmi Osmanlı ulusal bayrağı türetildi.


(1299-1453) Gazi'den İmparatorluğa bayraklar


İlk yıllar Osmanlı'nın kendini tanımlama zamanlarıydı1453 yılında İstanbul'u alana kadar ilerleme sonuca gelmedi.I. OsmanGazi 1299 yılında Osmanlı İmparatorluğu olacak olan devletin bel kemiğinin kurucusuGazilik ünvanı ona babası Ertuğrul Gazi'den miras olarak gelmektedir.Ertuğrul Gazi de bu ünvanı babası Süleymen Şah'dan Miras olarak almıştır.Süleyman Şah'ın babası Kayaalp Oğuz göçmen Türkleri'nin Kayı boyundandır.Oğuz Türkleri etrafı Khan Tengri dağları ile çevrili alanda yaşarlardı.

I.Osman'ın oğlu I. Orhan babasından miras aldığı bu devlet ve Romalı prenses ile evlendiğinden Roma İmparatorluğu'nun ardılı olarak kendini farklı görüyordu.Roma bayrağı ve Kayıhan Hanlığını kombine ettirerek dalgalandırdığı bayrağa ***946; ile Kayı damgasını yerleştirdi.


Osmanlı İmparatorluğu bayrağı
1383-1453


Kayı Damgasını gösteren Kayı Hanlığı bayrağı
çok eski - 1326Osmanlı bayrağı 1326-1517

Osmanlı İmparatorluğu Bayrağı
1453-1844
Osmanlı Bayrağı 1517-1844

Osmanlı Donanma Bayrağı
1453-1793Bir Osmanlı Amiral Bayrağı
1453-1793
Bir Müslüman Tüccar Bayrağı
1453-1793Bir Yahudi Tüccar Bayrağı
1453-1793
Bir Latin Tüccar Bayrağı
1453-1793
Bir Roman (Ortodoks Hristiyan)
Tüccar Bayrağı 1453-1793